SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Music Education II - OKMN0H121A
Title: Hudební výchova II
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Pre-requisite : OKMN0H112A
Interchangeability : OPMN0H121A
Is pre-requisite for: OKMN0H131A
Annotation -
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (14.10.2019)
Enhancement of theoretical musical knowledge, basics of musical history, progress of intonation and instrument playing.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)
2 kredity/60 hod.: 8 hod. přímé výuky, 14 hod. příprava na osvojení hudebně teoretických poznatků a základů dějin hudby, 14 hod. příprava nástrojová a vokální, 24 hod. příprava na zápočet
Literature - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)

ZENKL, L. ABC hudební nauky

HURNÍKOVÁ, K. Stručný průvodce dějinami evropské hudby

HURNÍKOVÁ, K. Hra na sopránovou zobcovou flétnu

BĚLOHLÁVKOVÁ, P. Úvod do hry na klavír

Učebnice HV nebo zpěvníky pro 1. stupeň ZŠ 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (30.01.2023)

 1) Test:

- durové stupnice, tónický kvintakord a jeho obraty, intervaly základní, klasifikace hudebních nástrojů

- základní orientace v dějinách hudby – periodizace, znalost děl významných osobností dějin hudby do období romantismu (včetně) + poslechový test (seznam skladeb v příloze)

 

2) Hra na klavír (nebo housle):

- dalších 8 písní v různých tóninách ve větším než 5tónovém prostoru (předehra, akordický doprovod, současný zpěv), z toho 4 tzv. povinné (Dívča, dívča; Oči, černé oči; Koukej, Vašku; Ach, není tu, není - viz příloha)

Na jedné písni studenti prokážou základní taktovací dovednosti.

3) Základy hry na sopránovou zobcovou flétnu: stupnice C dur, hra libovolné lidové písně

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (30.01.2023)

Přehled durových stupnic

Intonace diatonických a terciových postupů; druhy intonačních metod

Kvintakord a jeho obraty

Základní harmonická kadence a její využití při doprovodu lidových písní

Periodizace dějin evropské hudby

Charakteristika jednotlivých vývojových etap evropské hudby

Vývoj evropské hudební kultury – orientační přehled (do období romantismu - včetně) a poslech stěžejních ukázek

Vývoj české hudební kultury – orientační přehled (do období romantismu - včetně) a poslech stěžejních ukázek

Hra na zobcovou flétnu – osvojení základů hry

Rozdělení hudebních nástrojů

Intervaly základní 

Shrnutí poznatků, předvedení pěveckých a nástrojových dovedností na dalších 8 lidových písních (tóniny C, dur, D, dur, E dur, Es dur)

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)

Studijní opora:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5897

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html