SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Music Education II - OPMN0H121A
Title: Hudební výchova II
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: 100 / 100 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Marie Hons, Ph.D.
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0H112A
Is pre-requisite for: OPMN0H131A
Is interchangeable with: OKMN0H121A
Annotation -
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (14.10.2019)
Enhancement of theoretical musical knowledge, basics of musical history, progress of intonation and instrument playing.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (28.01.2022)
2 kredity/60 hod.: 12 hod. přednášky, 12 hod. semináře, 12 hod. příprava na semináře, 24 hod. příprava na zápočet
Literature - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (28.01.2022)

ZENKL, L. ABC hudební nauky

HURNÍKOVÁ, K. Stručný průvodce dějinami evropské hudby

HURNÍKOVÁ, K. Hra na sopránovou zobcovou flétnu

BĚLOHLÁVKOVÁ, P. Úvod do hry na klavír

Učebnice HV nebo zpěvníky pro 1. stupeň ZŠ

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (30.01.2023)

1) 2 hodiny praxe v předmětu HV na ZŠ (náslech) - potvrzení (razítko a podpis) na příslušném formuláři 

2) Test:

- durové stupnice, tónický kvintakord a jeho obraty, intervaly základní, harmonická kadence, klasifikace hudebních nástrojů 

- základní orientace v dějinách hudby – periodizace, znalost děl významných osobností dějin hudby do období romantismu (včetně) + poslechový test (seznam skladeb v příloze)

 

3) Hra na klavír (nebo housle) - dalších 8 písní ve větším než 5tónovém prostoru v různých tóninách (C dur, D dur, Es dur, E dur), z toho 4 tzv. povinné (Dívča, dívča; Oči, černé oči; Koukej, Vašku; Ach, není tu, není - viz příloha) - předehra, akordický doprovod, současný zpěv

Na jedné písni studenti prokážou základní taktovací dovednosti.

 

4) Základy hry na sopránovou zobcovou flétnu: stupnice C dur; hra libovolné lidové písně

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (30.01.2023)

Přehled durových stupnic

Intonace diatonických a terciových postupů; druhy intonačních metod

Kvintakord a jeho obraty

Základní harmonická kadence a její využití při doprovodu lidových písní

Periodizace dějin evropské hudby

Charakteristika jednotlivých vývojových etap evropské hudby

Vývoj evropské hudební kultury – orientační přehled (do období romantismu - včetně) a poslech stěžejních ukázek

Vývoj české hudební kultury – orientační přehled (do období romantismu) a poslech stěžejních ukázek

Hra na zobcovou flétnu – osvojení základů hry

Rozdělení hudebních nástrojů

Intervaly základní 

Shrnutí poznatků, předvedení pěveckých a nástrojových dovedností na dalších 8 lidových písních (tóniny C, dur, D, dur, E dur, Es dur)

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)

Studijní opora:

https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3840

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html