SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Historical Development of Language I - OKBC2C114A
Title: Historický vývoj jazyka I
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Pre-requisite : OKBC2C105A, OKBC2C106A
Is pre-requisite for: OKBC2C117A
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (10.09.2022)
Cílem předmětu je seznámení s ranými etapami vývoje jazyka a základní slavistickou problematikou jako nezbytným základem pro prohloubené poznání bohemistické. Teoretické vývojové zákonitosti jazyků. Praslovanština – datace, vývoj, nářeční štěpení, význam. Vznik slovanských jazyků. Slovanská srovnávací jazykověda, slovanské jazyky a jejich vztah k jazykům indoevropským, dělení slovanských jazyků a jejich typologie Staroslověnština – Velká Morava. Misie Konstantina a Metoděje – politické, ideologické základy misie, staroslověnská tvorba, konec misie a jeho dopady na slovanském území – redakce staroslověnštiny. Fonetický, fonologický, morfologický a syntaktický systém staroslověnštiny. Slovní zásoba. Písmo, četba a rozbor staroslověnských textů.
Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (10.09.2022)

Viz Historický vývoj jazyka I OPBC2C114A.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (10.09.2022)

Aktivní účast v on-line kurzu níže (platí pouze pro kombinovanou formu studia). Podmínkou udělení examinace je vložení všech úkolů v zadaném termínu. Přesný rozpis i termín jsou na adrese https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13775

EDIT: Studijní opora pro kombinovanou formu studia je realizována prostřednictvím kurzu v LMS Moodle na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13775

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html