SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Czech Teach-in - OKBC2C101A
Title: Proseminář z českého jazyka
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
Is pre-requisite for: OKBC2C106A
Is interchangeable with: OPBC2C101A
Annotation -
Last update: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. (13.09.2019)
Practical seminar aimed at exercising of the Czech ortography and structural language analysis.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. (13.09.2019)

Bezpečné ovládnutí českého pravopisu; upevnění a systemizace poznatků o struktuře jazyka získaných na základní a střední škole a jejich aplikace v úlohách analytického typu.

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D. (28.09.2020)

Platné pro studující kombinovaného studia (dr. Janečka): Výuka bude probíhat hybridně pomocí prostředí moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4251

Tam budou studujícím distribuovány komentované prezentace a další výukové materiály.

Metody práce: samostudium zadané literatury, plnění průběžně zadávaných úkolů, jejich kontrola pomocí moodle

Literature - Czech
Last update: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. (13.09.2019)

GREPL, M.; KARLÍK, P. Skladba češtiny. Cvičení a výklad. Praha: ISV, 1999.

ČECHOVÁ, M.; HAUSER, P.; HOŠNOVÁ, E.; STYBLÍK, V. Základní mluvnice českého jazyka. Praha: SPN, 2004.

ADAM, R., a kol. Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem). Praha: Karolinum, 2014 (online: pdf).

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Praha: Fortuna, 2005. 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. (13.09.2019)

Požadavky k zápočtu: Docházka do semináře, aktivní práce v semináři, závěrečný písemný test. Test je v případě neúspěchu možno dvakrát opakovat. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html