SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Alternative and Augmentative Communication - OBSP18751
Title: Alternativní a augmentativní komunikace
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPNS1S114A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Pre-requisite : OBSP18720
Z//Is interchangeable with: OK0218511
Annotation -
Last update: SUMNIKO/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2014)
The course Alternative and Augmentative Communication focuses on the subset of these issues - knowledge of Braille. Students learn the theoretical basis and practical at the same time have the opportunity to verify the reading and writing Braille. Course schedule: Theoretical background - 1 session Practical Skills - 3 sessions (tactile hand work, methodology procedure for reading and writing Braille, the ability to read Braille visually, writing on a typewriter) Assistive devices for reading and writing Braille. Output: Knowledge of reading text in Braille through vision.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. (14.05.2018)

Cílem předmětu je osvojení základů Braillova bodového písma jako prvotníího zdroje čtení u dětí se zbytky zraku a nevidomých.

Literature - Czech
Last update: SUMNIKO/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2014)

HAMADOVÁ,P. KVĚTOŇOVÁ L. NOVÁKOVÁ, Z Oftalmopedie. Brno:Paido,2007. ISBN 978-80-7315-159-1p>

JESENSKÝ, J. Hmatové vnímání informací pomocí tyflografiky. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 226 s.

SMÝKAL, J. Pohled do dějin slepeckého písma. Brno : R & T, 1994. 113 s.

Stodola, Jiří. Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 9 [cit. 05.02.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4297>. urn:nbn:cz:ik‐004297. ISSN 1212-5075

+ materiály dodané vyučující.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. (20.02.2018)

Praktická výuka v Tyfloservisu,o.p.s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. (14.05.2018)

Aktivní účast na seminářích

Výstup:
Znalost čtení textu v Braillově bodovém písmu prostřednictvím zraku, obsluha Pichtova psacího stroje.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. (14.05.2018)

1. Historická východiska výuky Braillova bodového písma

2. Princip Braillského kódu

3. Předbraillská příprava

4. Nácvík čtení Braillova bodového písma

5. Nácvik psaní Braillova bodového písma

6. Pomůcky pro čtení a psaní Braillova bodového písma, vývoj, aktuální trendy v používání pomůcek - mechanických a elektronických

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html