SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Rudiments of Conducting Technique II - OB2308204
Title: Základy taktovací techniky II
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Pre-requisite : OB2308203
Is pre-requisite for: OB2308245, OB2308229, OB2308212
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (04.02.2018)
Upevńování dosavadních dovedností manuální techniky a jejich automatizace. Vytváření a rozvíjení dalších základních taktovacích dovedností a jejich praktické uplatnění při sborovém provedení písňového materiálu.
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (04.02.2018)

AIM, V. B. Zpíváme I. Taktovací technika. Praha : Orbis, 1952
BROŽ,J; KAŇÁK, Z. Základy dirigování. Praha: Panton, 1982. ISBN 35-056-82.
KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru - I/1. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-556-6
PECHÁČEK, S. Základy taktování. Praha : PedF UK, 2003. ISBN 80-7290-137-0.
PIMMER, H. Kleine praktische Chorfibel für Chorleiter und Chorsänger. München: Akademischer Verlag, 1994. ISBN 3-929115-41-7.
SCHULLER, G.The compleat conductor. New York: Oxford University Press, 1997. ISBN 0-19-506377-5.
SVOBODA, J. Učebnice dirigování a sborového umění pro pěvecké soubory. Praha : SNKLHU, 1956.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (04.02.2018)

Průběžně: teoretický výklad zadané taktovací problematiky a její praktická aplikace na sborovém materiálu. Ke zkoušce: program deseti skladeb přednesených zpaměti za současného zpěvu spolužáků, klavírní hry partitury nebo s nahrávkou. Předloží písemný rozbor a hodnocení dvou bakalářských nebo magisterských sbormistrovských koncertů.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (04.02.2018)

Slučování gesta. Recitativní způsob dirigování. Slučování gesta. Taktování "una battuta", "ritmi di due, di tre, di quatro battute" a jejich kombinování v písních. Aplikace získaných základů taktovací techniky v řízení drobných sborových skladeb.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html