SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Conductor's Practicum - OB2308245
Title: Sbormistrovské praktikum I
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Pre-requisite : OB2308204
Is pre-requisite for: OB2308246
Annotation -
Last update: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (27.10.2019)
The course in which students of the 2nd and 3rd year together with the students of the 1st NMgr study of the choir master program have the opportunity to practically use the knowledge from the study of other disciplines (conducting preparation, playing the score, voice education, etc.). It offers the opportunity to rehearse with the chamber choir literature interesting mainly from the conducting point of view. The importance of the subject lies in the immediate possibility of consulting the conductor with the teacher.
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (27.10.2019)

Partitury studovaných skladeb s odlišnou interpretační, tedy i gestickou problematikou.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (15.09.2019)

Pravidelná aktivní účast ve výuce (max. 3 absence), 2x praktické sbormistrovské vystoupení.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (15.09.2019)

Metodika rozezpívání

Motivační úvod k nácviku, popř. překlad textu

Užití správných metod nácviku

Pohotovost hraní partitury na klavíru

Dirigentské ztvárnění skladby

Práce s deklamací, dynamikou, agogikou

Analýza a formulace problémů

Motivační komunikace

Časové rozvržení zkoušky

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html