SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Rudiments of Conducting Technique I - OB2308203
Title: Základy taktovací techniky I
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Is pre-requisite for: OB2308204, OB2308229
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (10.09.2017)
Vytváření a upevňování základních taktovacích dovedností a jejich praktické uplatnění při sborovém provedení písňového materiálu.
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (10.09.2017)

AIM, V. B. Zpíváme I. Taktovací technika. Praha : Orbis, 1952
BROŽ,J; KAŇÁK, Z. Základy dirigování. Praha: Panton, 1982. ISBN 35-056-82.
KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru - I/1. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-556-6
PECHÁČEK, S. Základy taktování. Praha : PedF UK, 2003. ISBN 80-7290-137-0.
PIMMER, H. Kleine praktische Chorfibel für Chorleiter und Chorsänger. München: Akademischer Verlag, 1994. ISBN 3-929115-41-7.
SCHULLER, G.The compleat conductor. New York: Oxford University Press, 1997. ISBN 0-19-506377-5.
SVOBODA, J. Učebnice dirigování a sborového umění pro pěvecké soubory. Praha : SNKLHU, 1956.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (10.09.2017)

Aktivní účast v seminářích, max. 3 absence. Teoretický výklad zadané taktovací problematiky a její praktická aplikace na písňovém materiálu. Profil vybrané dirigentské nebo sbormistrovské osobnosti. Referát přednesený v semináři, příadně doplněný videozáznamem dirigentské techniky.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (10.09.2017)

Dirigování a jeho význam. Dirigentský postoj. Přípravné gesto a nástup. Taktovací schéma nejběžnějších taktů. Dirigent sborového tělesa a orchestrální dirigent. Taktovací schémata a jejich provedení v pohybu staccatovém a legatovém.
Taktovací schémata dalších používaných taktů. Legatové a staccatové provedení. Závěrová gesta. Praktické uplatnění dosavadních dovedností na písňovém materiálu. Taktování nadhodnot. Dělené gesto. Zavírání na poloviční hodnoty a poloviční zdvih. Zavírání uvnitř skladby.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html