SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychology - NPED024
Title: Psychologie
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Interchangeability : NPED033
Is incompatible with: NMUM807, NMUM805, NPED033
Is interchangeable with: NMUM805, NPED033, NMUM807
Annotation -
Last update: T_KDF (21.05.2003)
Selected topics of pedagogical, social and evolutionary psychology.
Literature - Czech
Last update: T_KDF (21.05.2003)

Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001 Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Portál, Praha 1997 Nakonečný,M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1995. Pokorná, V.: Teorie, diagnostika a náprava spec. poruch učení. Portál, Praha 1997 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Karolinum, Praha 1997.

Syllabus - Czech
Last update: T_KDF (21.05.2003)

Témata: Učení a poznávání. Metakognice a autoregulace. Kreativita a její rozvoj. Modely vyučování a učení. Specifické poruchy učení. Věkové období pubescence a adolescence. Autorita a kázeň ve škole. Socializace. Náročné životní situace a jejich překonávání. Učitel, učitelská profese. Osobnost žáka. Motivace. Hodnocení žáka z pedagogicko-psychologického hlediska. Interakce učitel žák, žák - žák.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html