SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Quantum Mechanics - NOFY027
Title: Úvod do kvantové mechaniky
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: NOFY127
Guarantor: doc. Ing. Pavel Soldán, Dr.
doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.
Classification: Physics > General Subjects
Co-requisite : NOFY003
Incompatibility : NOFY127
Interchangeability : NOFY127
Is incompatible with: NOFX027, NOFY127
Is interchangeable with: NOFX027, NOFY127
Annotation -
Introduction to quantum mechanics. For the second year of the Bc. program Physics.
Last update: Skála Lubomír, prof. RNDr., DrSc. (10.04.2008)
Aim of the course -

Introduction to one-particle quantum mechanics.

Last update: Skála Lubomír, prof. RNDr., DrSc. (10.04.2008)
Course completion requirements - Czech

Kontrola studia předmětu je prováděna zápočtem a zkouškou. Kredity za předmět se započítávají až poté, kdy je splněn zápočet i zkouška.

Ke konání zkoušky je nutné získat zápočet.

Pro získání zápočtu student musí současně splnit tři podmínky:

a) jeho účast na cvičeních (zaokrouhleno nahoru v jednotkách 5%) musí být 80% nebo více

b) musí vypracovat aspoň 60% domácích úkolů

c) v součtu výsledků z obodovaných zápočtových písemek musí získat aspoň 2/3 ze součtu maximálních počtů bodů, jež může získat z průběžné a závěrečné zápočtové písemky. Ve vyjímečných případech, např. dlouhodobá nemoc, individuální studijní plán, aj., může být vyhlášena možnost opravy formou jedné zápočtové písemky.

Povaha kontroly studia zápočtem vylučuje opakování této kontroly.

Last update: Soldán Pavel, doc. Ing., Dr. (25.09.2018)
Literature -

P. A. M. Dirac, The Principles of Quantum Mechanics, Clarendon Press, Oxford 1958

S. Flugge, Practical Quantum Mechanics I, II, Springer, Berlin 1971

R. Shankar, Principles of quantum mechanics, Plenum Press, New York 1994

Last update: Skála Lubomír, prof. RNDr., DrSc. (10.04.2008)
Teaching methods -

Lectures and excercises.

Last update: Skála Lubomír, prof. RNDr., DrSc. (10.04.2008)
Requirements to the exam -

Oral examination (see syllabus).

Last update: Skála Lubomír, prof. RNDr., DrSc. (10.04.2008)
Syllabus -

1. Historical remarks on quantum physics

2. Fundamental laws of quantum mechanics

3. Examples of the solution of the Schrödinger equation

4. Uncertainty relations

5. Further formal development of quantum mechanics

6. Harmonic oscillator

7. Further problems

8. Momentum

9. Hydrogen atom

10. Principles of relativistic quantum mechanics

11. Interesting applications of quantum mechanics

Last update: Skála Lubomír, prof. RNDr., DrSc. (10.04.2008)
Entry requirements -

Good knowledge of classical physics and mathematical calculus.

Last update: Skála Lubomír, prof. RNDr., DrSc. (10.04.2008)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html