SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Quantum Mechanics - NOFY127
Title: Úvod do kvantové mechaniky
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. Ing. Pavel Soldán, Dr.
doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.
Classification: Physics > General Subjects
Co-requisite : NOFY003
Incompatibility : NOFY027
Interchangeability : NOFY027
Is incompatible with: NOFY027
Is pre-requisite for: NBCM351
Is interchangeable with: NOFY027
Annotation -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)
Introduction to quantum mechanics. For the second year of the Bc. program Physics.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)

Introduction to one-particle quantum mechanics.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D. (27.02.2024)

Kontrola studia předmětu je prováděna zápočtem a zkouškou. Kredity za předmět se započítávají až poté, kdy je splněn zápočet i zkouška.

Pro zisk zápočtu v řádném termínu je potřeba získat alespoň 67 bodů, které lze získat prostřednictvím

a) závěrečné písemné práce (100 bodů / 90 minut, poslední cvičení) a

b) dobrovolných domácích úkolů (10-15 úkolů, týden na odevzdání, každý úkol hodnocen 1 až 3 body, bodové zisky po ¼ b, max. možno získat 20 bodů)

Pokud se studentovi nepodaří získat 67 bodů v průběhu semestru, je zisk zápočtu podmíněn úspěšným získáním > 60 b v jedné ze dvou náhradních zápočtových písemných prací (100 b/90 min).

Povaha kontroly studia zápočtem vylučuje opakování této kontroly.

Literature -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)

P. A. M. Dirac, The Principles of Quantum Mechanics, Clarendon Press, Oxford 1958

S. Flugge, Practical Quantum Mechanics I, II, Springer, Berlin 1971

R. Shankar, Principles of quantum mechanics, Plenum Press, New York 1994

Teaching methods -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)

Lectures and excercises.

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)

Oral examination (see syllabus).

Syllabus -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)

1. Historical remarks on quantum physics

2. Fundamental laws of quantum mechanics

3. Examples of the solution of the Schrödinger equation

4. Uncertainty relations

5. Further formal development of quantum mechanics

6. Harmonic oscillator

7. Further problems

8. Momentum

9. Hydrogen atom

10. Principles of relativistic quantum mechanics

11. Interesting applications of quantum mechanics

Entry requirements -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)

Good knowledge of classical physics and mathematical calculus.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html