SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Seminar in descriptive geometry II - NMUG266
Title in English: Seminář z deskriptivní geometrie II
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stepanov/vyuka.html
Guarantor: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D.
Pre-requisite : NMUG101, NMUG102
Annotation -
Last update: T_KDM (24.04.2014)
The special seminar is intended for second-year students of teaching of descriptive geometry. Its aim is to complete and to consolidate knowledge and skills in branches of the descriptive geometry which were taught in the first year of study. Selection of topics according to students' interest.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D. (11.10.2017)

Zápočet je udělován za účast na výuce (maximálně tři absence) a aktivní, samostatnou činnost během jejího trvání.

Povaha kontroly předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu. Větší než povolené množství absencí nelze nahradit např. samostatnými pracemi mimo dobu výuky (netýká se samozřejmě výjimečné situace - dlouhodobá nemoc apod.).

Literature -
Last update: T_KDM (24.04.2014)
  • Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, SNTL, 1965, Praha.
  • Urban, A.: Deskriptivní geometrie II, SNTL, 1965, Praha.
  • Kadeřávek F., Klíma J., Kounovský J.: Deskriptivní geometrie I, JČMF, 1929, Praha.

Syllabus -
Last update: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D. (13.06.2019)

1. Conics.

2. Axial affinity, perspective collineation.

3. Horizontal projection.

4. Monge projection.

5. Oblique projection.

6. Axonometric projection.

7. Surfaces of revolution of the second degree.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html