SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Descriptive geometry II - NMUG102
Title: Deskriptivní geometrie II
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jole/deskriptiva/DG2.html
Guarantor: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D.
Class: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
M Bc. DGZV > 1. ročník
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Incompatibility : NDGE002, NMTD102
Interchangeability : NDGE002, NMTD102
Is incompatible with: NMUM262, NMTD102
Is pre-requisite for: NMUG266
Is interchangeable with: NMTD102, NDGE002, NMUM262
Annotation -
Last update: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (14.06.2019)
Basic course of descriptive geometry for first-year students (oblique projection, orthogonal axonometric projection, oblique axonometric projection, surfaces of revolution of the second degree).
Aim of the course -
Last update: T_KDM (23.04.2012)

This course helps to obtain theoretical background for teaching high-school mathematics and descriptive geometry.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D. (28.02.2019)

Zápočet se u studentů prezenčního studia uděluje za

1) včasné odevzdání tří rysů,

2) včasné odevzdání přibližně deseti samostatných prací,

3) úspěšné napsání dvou písemných zápočtových prací,

4) aktivitu a účast na výuce (maximálně tři absence).

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Opravovat se však mohou písemné zápočtové práce. Na úspěšné napsání každé z nich má student jeden řádný a dva opravné termíny.

Zápočet je nutnou podmínkou ke konání zkoušky.

Literature -
Last update: T_KDM (23.04.2012)
  • Urban, A.: Deskriptivní geometrie I., SNTL, 1965, Praha.
  • Urban, A.: Deskriptivní geometrie II., SNTL, 1965, Praha.
  • Kadeřávek, Klíma, Kounovský: Deskriptivní geometrie I., JČMF, 1929, Praha.
  • Maňásková, E.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Prometheus, 2001, Praha.
  • Veselý F., Filip J.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Přírodovědecké vydavatelství, 1952, Praha.
  • Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus, Praha, 2010.

Teaching methods -
Last update: T_KDM (20.04.2012)

Lectures and exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D. (11.10.2017)

Obsahem zkoušky je učivo celého semestru, tj. kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlá axonometrie, kvadriky.

Zkouší se pochopení a pevné zafixování konstrukcí z výše uvedených oblastí deskriptivní geometrie a dále schopnost (pro pozdější pedagogickou praxi velmi důležitého) správného odborného vyjadřování. Student u zkoušky prokazuje souhrnné zvládnutí většího množství učiva, které je předpokladem pro další úspěšné studium.

Zkouška má dvě části, písemnou a ústní. Při písemné práci, která trvá přibližně 160 minut a která předchází části ústní, student řeší několik (většinou pět) konkrétních příkladů. Konání ústní části je podmíněno úspěchem u části písemné.

Zkoušku může student skládat v jednom řádném a dvou opravných termínech. Při úspěchu u písemné části a neúspěchu u části ústní opakuje student při opravném termínu zkoušky obě její části.

Ke konání zkoušky je nutný zápočet.

Syllabus -
Last update: T_KDM (23.04.2012)

Axonometric projection, oblique projection, surfaces of revolution of the second degree.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html