SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Descriptive geometry I - NMUG101
Title: Deskriptivní geometrie I
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 10
Hours per week, examination: winter s.:4/3, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jole/deskriptiva/DG1.html
Guarantor: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D.
Class: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
M Bc. DGZV > 1. ročník
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Incompatibility : NDGE001, NMTD101
Interchangeability : NDGE001, NMTD101
Is incompatible with: NMTD101, NMUM261
Is pre-requisite for: NMUG266, NMUG265
Is interchangeable with: NMUM261, NMTD101, NDGE001
Annotation -
Last update: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (14.06.2019)
Basic course of descriptive geometry for first-year students (planimetry, stereometry, projections, perspective collineation , axial affinity, conics, orthogonal projection onto the horizontal plane, Monge projection).
Aim of the course -
Last update: T_KDM (23.04.2012)

This course helps to obtain theoretical background for teaching high-school mathematics and descriptive geometry.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D. (04.10.2018)

Zápočet se u studentů prezenčního studia uděluje za

1) včasné odevzdání tří rysů a jednoho modelu,

2) včasné odevzdání přibližně deseti samostatných prací,

3) úspěšné napsání dvou písemných zápočtových prací,

4) aktivitu a účast na výuce (maximálně tři absence).

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Opravovat se však mohou písemné zápočtové práce. Na úspěšné napsání každé z nich má student jeden řádný a dva opravné termíny.

Zápočet je nutnou podmínkou ke konání zkoušky.

Literature -
Last update: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D. (04.10.2018)
  • Urban, A.: Deskriptivní geometrie I., SNTL, 1965, Praha.
  • Kadeřávek F., Klíma J., Kounovský J.: Deskriptivní geometrie I., JČMF, 1929, Praha.
  • Maňásková, E.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Prometheus, 2001, Praha.
  • Veselý F., Filip J.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Přírodovědecké vydavatelství, 1952, Praha.
  • Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus, Praha, 2010.
  • Coxeter H. S. M.: Introduction to geometry, Wiley, New York, 1989.

Teaching methods -
Last update: T_KDM (20.04.2012)

Lectures and exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D. (11.10.2017)

Obsahem zkoušky je učivo celého semestru, tj. planimetrie, stereometrie, osová afinita, středová kolineace, kuželosečky, kótované promítání a Mongeovo promítání.

Zkouší se pochopení a pevné zafixování konstrukcí z výše uvedených oblastí deskriptivní geometrie a dále schopnost (pro pozdější pedagogickou praxi velmi důležitého) správného odborného vyjadřování. Student u zkoušky prokazuje souhrnné zvládnutí většího množství učiva, které je předpokladem pro další úspěšné studium.

Zkouška má dvě části, písemnou a ústní. Při písemné práci, která trvá přibližně 160 minut a která předchází části ústní, student řeší několik (většinou pět) konkrétních příkladů. Konání ústní části je podmíněno úspěchem u části písemné.

Zkoušku může student skládat v jednom řádném a dvou opravných termínech. Při úspěchu u písemné části a neúspěchu u části ústní opakuje student při opravném termínu zkoušky obě její části.

Ke konání zkoušky je nutný zápočet.

Syllabus -
Last update: T_KDM (23.04.2012)

Planimetry, stereometry, basic geometrical surfaces and solids (especially prism, pyramid, cone, cylinder and sphere), plane sections. Axial affinity. Conics. Perspective collineation. Properties and invariants of parallel projections. Horizontal projection and its application to practical problems. Monge projection.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html