SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Econometrics - NMEK511
Title: Ekonometrie
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 8
Hours per week, examination: winter s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Class: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Math. Econ. and Econometrics
Incompatibility : NMEK432, NMFP401
Pre-requisite : NMSA407
Is incompatible with: NMFP401
Annotation -
Last update: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (02.12.2020)
Econometric generalizations of linear regression (heteroscedasticity, serial autocorrelation). Special regression problems in econometrics (multicollinearity, nonlinear regression, model stability). Estimation methods in the regression model. Dynamic econometric models. Econometric systems of equations.
Aim of the course -
Last update: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

The students should master the most important methods of modern econometrics so that they are capable to apply them in practice. The applications in finance are preferred.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.09.2023)

K zakončení předmětu je nutno získat zápočet ze cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Podmínky získání zápočtu:

Budou zadány 4 domácí úkoly a 4 recenze. Za ně bude možné získat celkem 20 bodů (4 body za každý úkol a 1 bod za každou recenzi). K získání zápočtu je nutné získat celkem alespoň 14 bodů, přičemž musí být splněno následující:

  • Z prvních dvou úkolů a dvou recenzí je potřeba získat alespoň 7 bodů.
  • Z posledních dvou úkolů a dvou recenzí je potřeba získat alespoň 7 bodů.

Pro každé období platí, že odevzdal-li student oba úkoly i obě recenze v předepsaném termínu a je-li jeho celkový bodový zisk je v intervalu [5,7) bodů, bude možné odevzdat opravu jedné z položek.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Zkouška:

Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Je třeba znát všechny podstatné definice a tvrzení. Dále se vyžaduje schopnost aplikace teorie na konkrétní příklady.

Zkouška může obsahovat písemnou i ústní část.

Získání zápočtu je podmínkou účasti na zkoušce.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.09.2023)

Green, W.H (2011): Econometric Analysis. Prentice Hall, New Yersey (7. vydání)

Wooldridge, J.M. (2020): Introductory Econometrics" A Modern Approach. Cengage, Boston (7. vydání).

Cipra, T. (2013): Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha (2.vydání)

Teaching methods -
Last update: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

Lecture + exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.09.2023)

Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Je třeba znát všechny podstatné definice a tvrzení. Dále se vyžaduje schopnost aplikace teorie na konkrétní příklady.

Zkouška může obsahovat písemnou i ústní část.

Získání zápočtu je podmínkou účasti na zkoušce.

Syllabus -
Last update: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.09.2023)

I. Summary of linear regression.

II. Regression for heteroscedastic data.

III. Time series regression.

IV. Special regression problems in econometrics (multicollinearity, nonlinear regression, model stability).

V. Regression models for limited outcomes.

VI. Panel data analysis.

VII. Econometric systems of equations

Entry requirements -
Last update: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

Basic knowledge of mathematical statistics (particularly linear regression), theory of probability and random processes. Ability to solve numerically practical projects in a chosen software system.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html