SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
First Aid - Winter Simulations - MB180C50Z
Title: První pomoc - simulace zimní
Czech title: První pomoc - simulace zimní
Guaranteed by: Department of Biology Education (31-180)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/27, C [HS]
Capacity: 28
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Navazující předmět (je určený pro absolventy základního kurzu - lze si zapsat i ve stejném semestru). Formulář pro NÁHRADNÍKY:
Additional information: http://bit.ly/PPnahradnici
http://www.prvnipomocprfuk.eu/
https://www.facebook.com/prvnipomocprfuk
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Radim Kuba
Teacher(s): Mgr. Radim Kuba
Co-requisite : {At least one of the following subjects: MB180C25, MB180C25P, MB180C25T.}
Incompatibility : MB180C36Z
Annotation -
Last update: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (08.06.2022)
The course has only the Czech version
Aim of the course - Czech
Last update: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (08.06.2022)

Cílem předmětu je v co nejreálněji nasimulovaných situacích upevňovat znalosti, dovednosti, ale také postoje studentů týkající se první pomoci. Jde o předmět primárně prakticky založený, ale obsahuje také nezbytnou teoretickou zpětnou vazbu.

Literature -
Last update: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (08.06.2022)

The course has only the Czech version

Requirements to the exam -
Last update: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (08.06.2022)

The course has only the Czech version

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Radim Kuba (29.09.2023)

Předmět slouží především k rozšíření a praktickému zopakování znalostí a dovedností nabytých v rámci základního kurzu "První pomoc ve škole". Příklady opakovaných témat:

 • bezpečnost, úvod do zachraňování
 • život zachraňující úkony: kontrola vědomí a dýchání, kardiopulmonální resuscitace, zastavení masivního krvácení
 • traumatické stavy: poranění páteře, hlavy, trupu a končetin, popáleniny, přehřátí; otravy
 • interní stavy: bolesti na hrudi, obtížné dýchání, celkové křeče, cévní mozková příhoda, akutní stavy spojené s diabetem
 • rozšiřující témata probíraná podrobněji v rámci zimních simulací:
  • stavy a poranění vzniklá v souvislosti se zimním obdobím
  • podchlazení, omrzliny
  • základy psychologické první pomoci
  • laviny
  • proboření na ledu

S ohledem na cíle předmětu, mezi které patří i snaha rozvinout kompetence účastníků pro distanční výuku, budou u jednotlivých výše zmíněných témat naznačeny cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u žáků formou zaměření se na specifika distanční komunikace. Průřezově se budeme věnovat rozdílům distanční a prezenční komunikace z hlediska poskytování a výuky první pomoci. Důraz bude kladen na seznámení se s možnostmi on-line zdrojů a technologií. V rámci kurzu si tedy např. účastníci seznámí s mobilní aplikací Záchranka (jejími možnosti a jednotlivými moduly) a vyzkouší si relizaci simulovaného hovoru s dispečerem.

Účastníci si rovněž v průběhu kurzu aktivně procvičí základní slovní zásobu a komunikaci v anglickém jazyce - součástí kurzu je např. využití a rozbor videí či audiozáznamů v AJ a diskuse o nich.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Radim Kuba (13.02.2024)

Upřesnění korekvizity: Vstupním požadavkem je absolvování základního kurzu první pomoci (MB180C25 nebo MB180C25T) v termínu chronologicky předcházejícím termínu Simulací. V systému SIS je nastavena korekvizita - je tedy umožněn zápis a sbolvování obou předmětů v rámci stejného semestru. Toto je však možné, pouze pokud základní kurz (a udělení zápočtu) proběhne ještě před absolvováním tohoto rozšiřujícího předmětu (příklad 1: jste přihlášen/a na základní kurz v únoru, výuka simulací je však již na konci ledna - v takovém případě nelze simulace absolvovat ve stejném semestru, ačkoliv by to technicky zápis v SIS umožnil; příklad 2: jste přihlášen/a na základní kurz v prosinci, výuka simulací je na konci ledna - v takovém případě lze simulace absolvovat ve stejném semestru).

Vstupním předpokladem všech kurzů je alespoň průměrná fyzická i psychická zdatnost. V případě, že máte nějaké psychické či fyzické obtíže (i třeba ne lékařsky diagnostikované), které by mohly na kurzu přinést i nějaká specifika (či si tím nejste jistí) prosím, ozvěte se dopředu ještě před zápisem předmětů garantovi (Mgr. Radim Kuba, radim.kuba@natur.cuni.cz). Domluvíme se, jestli by Vaše účast mohla výuku nějak ovlivnit a jestli ji lze přizpůsobit tak, aby byla pro všechny strany co nejvíce komfortní.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html