SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
School First Aid - block course - MB180C25
Title: První pomoc ve škole - bloková
Czech title: První pomoc ve škole - bloková
Guaranteed by: Department of Biology Education (31-180)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/36, C [HS]
Capacity: 63
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Bloková varianta (2 víkendy) - formulář pro NÁHRADNÍKY:
Additional information: http://bit.ly/PPnahradnici
http://www.prvnipomocprfuk.eu/
https://www.facebook.com/prvnipomocprfuk
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Radim Kuba
Teacher(s): Mgr. Radim Kuba
Incompatibility : MB180C25E, MB180C25P, MB180C25T
Is incompatible with: MB180C25E, MB180C25T
Is complex co-requisite for: MB180C50L, MB180C50Z
Annotation -
Last update: Mgr. Radim Kuba (26.09.2020)
The course has only the Czech version
Literature -
Last update: Mgr. Radim Kuba (26.09.2020)

The course has only the Czech version

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Radim Kuba (26.09.2020)

The course has only the Czech version

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Radim Kuba (13.04.2024)

V průběhu kurzu se teoreticky, ale především i prakticky, seznámíte s následujícími tématy:

 • úvod do zachraňování - systém "Tři kroky" (vlastní bezpečnost zachránce, zjišťování vědomí, zjišťování dechové aktivity)
 • volání na tísňové linky
 • akutní život ohrožující stavy (přístup k člověku v bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, zastavení vnějšího masivního krvácení)
 • automatizovaný externí defibrilátor (AED)
 • cizí těleso v dýchacích cestách ("dušení")
 • poranění páteře, celotělové křeče
 • popáleniny, úrazy elektrickým proudem a bleskem
 • přehřátí a podchlazení
 • úrazy hlavy
 • bolesti na hrudi, cévní mozková příhoda
 • dopravní nehoda
 • otravy (poleptání, vdechnutí, požití, hadí uštknutí)
 • základní infekční i neinfekční choroby (meningokoková infekce, vzteklina, tetanus, klíšťata)
 • akutní stavy spojené s diabetem
 • alergie, obtížné dýchání (astma, hyperventilace, vyražený dech)
 • rány a poranění končetin
 • tonutí - včetně praktického nácviku záchrany tonoucího
 • prevence úrazů

S ohledem na cíle předmětu, mezi které patří i snaha rozvinout kompetence účastníků pro distanční výuku, budou u jednotlivých výše zmíněných témat naznačeny cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u žáků formou zaměření se na specifika distanční komunikace. Průřezově se budeme věnovat rozdílům distanční a prezenční komunikace z hlediska poskytování a výuky první pomoci. Důraz bude kladen na seznámení se s možnostmi on-line zdrojů a technologií. V rámci kurzu si tedy např. účastníci seznámí s mobilní aplikací Záchranka (jejími možnosti a jednotlivými moduly) a vyzkouší si relizaci simulovaného hovoru s dispečerem.

Účastníci si rovněž v průběhu kurzu aktivně procvičí základní slovní zásobu a komunikaci v anglickém jazyce - součástí kurzu je např. využití a rozbor videí či audiozáznamů v AJ a diskuse o nich.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Radim Kuba (13.02.2024)
Vstupním předpokladem všech kurzů je alespoň průměrná fyzická i psychická zdatnost. V případě, že máte nějaké psychické či fyzické obtíže (i třeba ne lékařsky diagnostikované), které by mohly na kurzu přinést i nějaká specifika (či si tím nejste jistí) prosím, ozvěte se dopředu ještě před zápisem předmětů garantovi (Mgr. Radim Kuba, radim.kuba@natur.cuni.cz). Domluvíme se, jestli by Vaše účast mohla výuku nějak ovlivnit a jestli ji lze přizpůsobit tak, aby byla pro všechny strany co nejvíce komfortní.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html