SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
School First Aid - MB180C25P
Title: První pomoc ve škole
Czech title: První pomoc ve škole
Guaranteed by: Department of Biology Education (31-180)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/3, C [HT]
Capacity: 0
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Explanation: V letním semestru 2021-22 nebude z epidemiologických důvodů předmět vyučován.Využijte předměty MB180C25T a MB180C25.
Additional information: http://www.prvnipomocprfuk.eu/
https://www.facebook.com/prvnipomocprfuk
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Radim Kuba
Is incompatible with: MB180C25T, MB180C25E, MB180C25
Is complex co-requisite for: MB180C50L, MB180C50Z
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course has only the Czech version
Last update: Kuba Radim, Mgr. (26.09.2020)
Literature -

The course has only the Czech version

Last update: Kuba Radim, Mgr. (26.09.2020)
Requirements to the exam -

The course has only the Czech version

Last update: Kuba Radim, Mgr. (26.09.2020)
Syllabus - Czech

V průběhu kurzu se teoreticky, ale především i prakticky, seznámíte s následujícími tématy:

 • úvod do zachraňování - systém "Tři kroky" (vlastní bezpečnost zachránce, zjišťování vědomí, zjišťování dechové aktivity)
 • volání na tísňové linky
 • akutní život ohrožující stavy (přístup k člověku v bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, zastavení vnějšího masivního krvácení)
 • automatizovaný externí defibrilátor (AED)
 • cizí těleso v dýchacích cestách ("dušení")
 • vnitřní krvácení, poranění páteře, celotělové křeče
 • popáleniny, úrazy elektrickým proudem a bleskem
 • omrzliny, přehřátí a podchlazení
 • úrazy hlavy, závažné stavy trupu (poranění hrudníku, břicha a pánve)
 • bolesti na hrudi, cévní mozková příhoda
 • dopravní nehoda
 • otravy (poleptání, vdechnutí, požití, hadí uštknutí)
 • základní infekční i neinfekční choroby (meningokoková infekce, vzteklina, tetanus, klíšťata)
 • akutní stavy spojené s diabetem
 • alergie, obtížné dýchání (astma, hyperventilace, vyražený dech)
 • rány a poranění končetin
 • tonutí - včetně praktického nácviku záchrany tonoucího
 • prevence úrazů

S ohledem na cíle předmětu, mezi které patří i snaha rozvinout kompetence účastníků pro distanční výuku, budou u jednotlivých výše zmíněných témat naznačeny cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u žáků formou zaměření se na specifika distanční komunikace. Průřezově se budeme věnovat rozdílům distanční a prezenční komunikace z hlediska poskytování a výuky první pomoci. Důraz bude kladen na seznámení se s možnostmi on-line zdrojů a technologií. V rámci kurzu si tedy např. účastníci seznámí s mobilní aplikací Záchranka (jejími možnosti a jednotlivými moduly) a vyzkouší si relizaci simulovaného hovoru s dispečerem.

Výuka v ZS 2021/2022 bude zahájena dne 8.10.2021. V případě vynucené online/distanční výuky a předchozí individuální domluvy se studenty (dle podmínek uvedených v sekci "Požadavky ke kontrole studia") probíhá výuka v rozvrhovaném čase v prostředí GoogleClassroom (https://classroom.google.com/u/0/c/MTc2Njg1MDIyMTAx), kde by v takovém případě byl uveden aktualizovaný rozpis setkání, témat a úkolů. Nebude-li možná fyzická účast na prvním setkání v semestru, proběhne toto formou online meetingu k němuž obdrží zapsaní studenti e-mailem pozvánku.

Last update: Kuba Radim, Mgr. (31.08.2021)
Entry requirements - Czech

Vstupním předpokladem všech kurzů je alespoň průměrná fyzická i psychická zdatnost.

Upozorňujeme, že obzvláště terénní varianty kurzů nejsou vhodné pro osoby s psychickými potížemi či fyzickým omezením. Vzhledem k vyšší náročnosti zmíněných terénních kurzů (MB180C25T, MB180C36Z, MB108C36L) doporučujeme v takových případech využít kurzy vyučované přímo v Praze na PřF (MB180C25 či MB180C25P). V případě, že nějaké takové omezení máte (i třeba lékařsky nediagnostikované), ozvěte se při zápisu garantovi kurzů (Mgr. Radim Kuba, radim.kuba@natur.cuni.cz) a domluvte se, jestli je Vaše účast vhodná či jakým způsobem lze výuku přizpůsobit.

Last update: Kuba Radim, Mgr. (26.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html