SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Introduction to parasitology - laboratory course - MB160C25
Title in English: Cvičení ze základů parazitologie
Czech title: Cvičení ze základů parazitologie
Guaranteed by: Department of Parasitology (31-161)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: 96
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level: basic
Guarantor: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Jana Bulantová, Ph.D.
RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
RNDr. Mgr. Tereza Leštinová, Ph.D.
RNDr. Tatiana Spitzová, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Co-requisite : {aspoň jeden z předmětů MB160P25, MB160P70}
Is co-requisite for: MB160T39
Is pre-requisite for: MB160P58
Annotation -
Last update: PARAZIT (20.05.2002)
Principles of parasitology and introduction to main representatives of parasitic protozoa, helminths and arthropods. Lectures are focussed on biology, life cycles and geographical distribution of parasites important for human and veterinary medicine, basic information is given also about epidemiology, pathology, diagnostics and treatment of parasitic diseases. Practical courses are aimed at demonstration and identification of main representatives under microscopes and stereomicroscopes.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (08.08.2018)

Materiály z přednášek a cvičení v pdf
http://web.natur.cuni.cz/parasitology/vyuka/Zaklady%20CVICENI/
nebo  http://web.natur.cuni.cz/parasitology/vyuka/Zaklady/

Odborná literatura:
Paraziti a jejich biologie, Volf, Horák a kol. 2007, Triton Praha-Kroměříž  
Parazitismus, Votýpka a kol. 2003, IDM MŠMT (http://www.biologickaolympiada.cz/ soutěž-studijní materiály)
Praktický atlas lékařské parazitologie, Forst a kol. 2003, Nucleus HK (Knihovna Zoologie)
A Color Atlas of Parasitology, Sullivan 2004 (Knihovna Zoologie)
Biologie helmintů, Horák, Scholz 1998, Karolinum Praha
Foundations of Parasitology, Roberts, Janovy 2005 (Knihovna Zoologie)

O parazitech a lidech, Votýpka, a kol., 2018, Triton

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (17.09.2019)

Aktivní !!! účast na praktikách (absence povolena max. na jednom !!! praktiku; v případě absence na dvou je nutná náhrada - více info viz úvodní praktikum) a závěrečná poznávačka (více info viz úvodní hodina), při které je možno využít vlastní poznámky a nákresy z hodin.

Kontakt ohledně absencí, nahrazení apod.: tatiana.spitzova@gmail.com 

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (06.04.2019)

Vhodné pro všechny zájemce o parazitologii, ale i zoologii a ekologii. Doporučené pro přijetí do magisterského studia parazitologie (vhodné absolvovat již v 1. či 2. ročníku bakalářského studia).

Praktikum se zabývá parazity důležitými pro humánní i veterinární medicínu a současně seznamuje posluchače se zajímavými a výjimečnými zástupci jednotlivých skupin. 
Praktikum je zaměřeno na demonstraci a jednoduchou identifikaci nejdůležitějších zástupců. Jsou využity především trvalé mikroskopické preparáty. Část parazitů je demonstrována na nativních mikroskopických preparátech (prvoci, vývojová stádia motolic) nebo ve stereomikroskopech v mrtvém (lihové preparáty nebo preparáty "na sucho") či živém stavu (vybraní zástupci protist, larvy motolic, pijavky, klíšťata a krevsající hmyz aj.).

Přehled probíraných parazitů: 
Prvoci: 
Trypanosomy (T. brucei - původce spavé nemoci a T. cruzi), leishmanie, Giardia intestinalis, Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, volně žijící měňavky (Naegleria, Acantamoeba) působící náhodné nákazy. Kokcídie (Eimeria, Isospora,Toxoplasma), Plasmodium - původce lidské malárie, babesie. 
Mikrosporidie. 
Parazitičtí nálevníci (Ciliata), Myxosporea. Oportunní nákazy u imunodefektních osob včetně Pneumocystis carinii.

Helminti:
Plathelminthes: Schistosoma spp., cerkariová dermatitida, jaterní, plicní a střevní nákazy motolicemi. Monogenea. Tasemnice rodu Diphylobothrium, Hymenolepis, Taenia, Echinococcus. 
Nemathelminthes: Strongyloides stercoralis, měchovci (Strogylidae), roup Enterobius vermicularis, škrkavky Ascaris lumbricoides a Toxocara, filárie Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Onchocerca volvulus, Dracunculus medinensis, tenkohlavec Trichuris trichiura a svalovec stočený Trichinella spiralis. Vrtejši (Acanthocephala) a pijavky (Annelida: pijavka lékařská Hirudo medicinalis).

Členovci:
Roztoči: Klíšťáci (Argasidae) a klíšťata (Ixodidae), zákožka Sarcoptes scabiei, sametka Neotrombicula autumnalis, trudníci Demodex, roztoči vyvolávající alergie. 
Hmyz: Vši (Anoplura) a všenky (Malophaga), štěnice Cimex lectularius, blechy (Aphaniptera) a dvoukřídlí čeledí Culicidae, Psychodidae, Ceratopogonidae, Simuliidae, Tabanidae, Stomoxyidae, Glossinidae, Hippoboscidae. Diptera působící myiáze (Hypodermatidae, Oestridae, Cuterebridae, Calliphoridae a Sarcophagidae). 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html