SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Cell Biology - a practical course - MB150C28
Title: Biologie buňky - praktická cvičení
Czech title: Biologie buňky - praktická cvičení
Guaranteed by: Department of Cell Biology (31-151)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [DS]
Capacity: 300
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
Teacher(s): prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
RNDr. Nataša Šebková, Ph.D.
RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D.
Co-requisite : {At least one of the following subjects: MB150P31, MB151P95, MB150P73, MB150P73G}
Annotation -
Cell biology - practical course demonstrates differentstructure and morphology of the animal and plant cells, as well as complexityof tissue arrangement. At the same time, it further develops the student's abilityto work with light and fluorescent microscopes. The practical course runs as fourhalf-day sections. It is a suitable complement to lectures B150P31 and B150P73.Thespecific dates of the practical course are not shown in SIS but will be offeredin the Moodle system at the beginning of the winter semester.
Last update: Libusová Lenka, RNDr., Ph.D. (25.02.2021)
Literature - Czech

Pro absolutorium tohoto praktického cvičení není vyžadována žádná literatura, na začátku praktického cvičení jsou pečlivě probrány všechny postupy a preparáty.

Last update: Libusová Lenka, RNDr., Ph.D. (12.10.2016)
Requirements to the exam - Czech

Pro udělení zápočtu je potřeba vypracovat protokoly, které jsou signovány a kontrolovány po ukončení každé části praktických cvičení. Je vyžadována stoprocentní docházka.

Last update: Libusová Lenka, RNDr., Ph.D. (12.10.2016)
Syllabus - Czech

První část : Morfologie jednotlivých buněk během buněčného cyklu a buněčné organely (jádro, polytenní chromozómy, Golgiho aparát, cytoskelet atd.). Druhá část: Typy tkání (epitely, pojiva, svalová a nervová tkáň). Demonstrace trvalých preparátů obarvených rozličnými histologickými barvicími technikami. Třetí část: Živé buňky - supravitální barvení, živé buňky ve fluorescenčním mikroskopu. Čtvrtá část: Rostlinné buňky a pletiva.

Last update: Libusová Lenka, RNDr., Ph.D. (12.10.2016)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html