SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
The outline of modern world history I - JTB012
Title: Přehled moderních světových dějin I
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0, C [HT]
Capacity: 160 / unknown (170)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Marek Pečenka
prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Marek Pečenka
doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
Class: Courses for LLEP
Incompatibility : JTB065
Is incompatible with: JTB065
Is pre-requisite for: JTB208, JTB014, JTB206, JTB207
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. (22.09.2021)
První část dvousemestrálního kurzu se zaměřuje především na problematiku mezinárodních, politických a ekonomických vztahů, jakož i na základy sociálního, politického a ideového vývoje jednotlivých zemí Evropy a USA (v menší míře i ostatních oblastí) od vestfálského míru do začátku druhé světové války.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. (22.09.2021)

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Povinná:

Bayly, C. A., The Birth of the Modern World, 1780–1914: global connections and comparisons, Malden 2004 (č. Zrod moderního světa 1780–1914: globální spojitosti a srovnání. Brno 2019)

Skřivan, A. – Drška, V. – Stellner, F., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648–1914, Praha 1994, (Skřivan A., Světová politika 1648–1914, Praha 1999) Dostupné online po přihlášení přes CAS na: https://ndk.cz/view/uuid:39fafd60-82e5-11e5-ac67-005056827e51?page=uuid:3a07f850-9391-11e5-be6a-001018b5eb5c

Moravcová, D. – Bělina, P. – Pečenka, M., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1994

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století, I., Praha 2000

 

Doporučená literatura:

1. Přehledy, příručky a slovníky:

ABC světových dějin, Praha 1968,

Dějiny novověku I–III, Praha 1969–73,

Luňák, P., Pečenka M. a kol., Encyklopedie moderní historie, Praha 1995

Palmer A., The Penguin Dictionary of Modern History 1789–1945, Harmondsworth 1983,

Williams E. N., The Penguin Dictionary of English and European History 1485–1789, Harmondsworth 1980

 

2. Práce speciálnější povahy

Brendon, P., The Dark Valley. A Panorama of the 1930s, London 2000

Clark, C. M., Sleepwalkers: The Sleepwalkers: how Europe went to war in 1914, London 2013 (č. Náměsíčníci: jak Evropa v roce 1914 dospěla k válce, Praha 2014)   

Ferguson, N., Civilizace, Praha 2014

Ferguson, N., Nešťastná válka, Praha 2004

Hart P., The Great War: A Combat History of the First World War, Oxford UP 2015

Kershaw, I., Do pekel a zpět: Evropa 1914-1949, Praha 2017

Kitchen, M., Europe between the Wars. A Political History, London 1988

KRASTEV, Ivan a HOLMES, Stephen. Světlo, které pohaslo: vyúčtování. Překlad Ladislav Nagy. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020

Langer, W. L., European Alliances and Alignments, 1871–1890, New York 1950

Langer, W. L., The Diplomacy of Imperialism, 1890–1902, New York 1951

Snyder, T., Krvavé země. Evropa mezi Hitlerem a Stalinem, Praha 2013

Taylor, A. J. P., The Struggle for Mastery in Europe 1848–1918, Oxford 1954

THER, Philipp. Nový pořádek na starém kontinentě: příběh neoliberální Evropy. Překlad Zuzana Schwarzová. První vydání. Praha: Libri, 2016. 357 stran. ISBN 978-80-7277-541-5

3. Atlasy

Encyklopedický atlas světových dějin, Praha 1999 (DTV-Atlas zur Weltgeschichte, München 1966, angl. překlad: The Penguin Atlas of World History, Harmondsworth 1978)

Kapesní atlas světových dějin 1–2, Praha 1982–1984,

Oxfordský atlas moderních světových dějin, Praha 1991

Knaurs neuer historischer Weltatlas, München 1990

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Marek Pečenka (06.09.2022)

Přednáška bude probíhat prezenční formou.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. (22.09.2021)

Znalost látky v rozsahu daném přednáškami a povinnou literaturou

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Marek Pečenka (13.09.2023)

I. část kurzu: světové dějiny do první světové války (M. Pečenka)

1. Hlavní problémy evropské politiky v 18. století

2. Osvícenství a jeho důsledky (včetně politických – Americká revoluce, Francouzská revoluce)

3. Francouzské revoluční války, napoleonské války, Vídeňský kongres

4. Hlavní problémy evropské politiky do roku 1871 (východní otázka, revoluce 1848, sjednocení Itálie a Německa)

5. Průmyslová revoluce a její důsledky (ekonomický vývoj, demografický vývoj, sociální změny)

6. Nacionalismus

7. Socialismus

8. Kolonialismus

9. Mezinárodní vztahy 1871–1914

10. První světová válka – příčiny, otázka „viny“, vznik

11. První světová válka – strategie, válečné cíle, průběh

Aktualizováno 13. 9. 2023 MP

II. část kurzu: světové dějiny v meziválečném období (V. Smetana)

12. Důsledky války

13. Pařížská mírová konference a versailleský systém

14. Občanská válka v Rusku a pokusy o svržení komunismu

15. Překonání poválečné krize

16. Nástup fašismu v Itálii

17. Stabilizace mezinárodního systému a její limity

18. Kultura a život v meziválečné Evropě

19. Světová hospodářská krize - její příčiny a důsledky

20. Nástup nacismu v Německu

21. Stalinismus v SSSR

22. Evropa mezi demokracií a diktaturou

23. Expanze totalitních režimů

24. "Československý rok" 1938

25. Od Mnichova k nové válce

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html