SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Immunology - GF143
Title: Imunologie
Guaranteed by: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:42/14, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / 240 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (F,2.r.)
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D.
Classification: Health Care > Clinical Disciplines
Comes under: 2.úsek 2022/23-Farmacie
Co-requisite : GF181
Pre-requisite : GF366
Is co-requisite for: GF234, GF181
Is pre-requisite for: GF305
Annotation -
Last update: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. (21.09.2022)
Immunology is an integral part of a set of disciplines aimed at understanding the biological essence of humans. The main goal of the course is to introduce students to the principles of functioning of the immune system as a whole, its role in homeostasis, both under physiological and pathological conditions. The practical implications of immunological research, particularly in the field of medical laboratory methodology and in the prevention and therapy of many diseases, are also emphasized. Since graduates of the Faculty of Pharmacy are successfully practicing in clinical and experimental immunology, this discipline is conceived as one of the possibilities of future professional utilization.
Course completion requirements - Czech
Last update: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. (21.09.2022)

Dosažení zápočtu a úspěšně složená zkouška.

Pro zápočet je třeba absolvovat cvičení bez neomluvených absencí, mít úšpěšně absolvovaný zápočtový test a odevzdané protokoly hodnocené 2 a lepší.

Zkouška se skládá z testu mnohotného výběru, písemného minieseje a z ústní části. Hodnocení všech tří částí je komplexní.

Literature - Czech
Last update: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. (21.09.2022)

Povinná:

 • Jílek, Petr. Imunologie : stručně, jasně, přehledně. Praha: Grada, 2014, 96 s. ISBN 978-80-247-4822-1.
 • Hořejší, Václav, Bartůňková, Jiřina, Brdička, Tomáš Špíšek, Radek. Základy imunologie. Praha: Triton, 2013, 330 s. ISBN 978-80-7387-713-2.

Doporučená:

 • Krejsek, Jan, Andrýs, Ctirad, Krčmová, Irena. Imunologie člověka. Hradec Králové: Garamon s.r.o., 2016, 495 s. ISBN 978-80-86472-74-4.

Syllabus - Czech
Last update: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. (21.09.2022)
 • Buňky imunitního systému, lymfoidní orgány, systém lymfatických cév.

 • Vznik a vývoj buněk imunitního systému, podstata imunokompetence.

 • Nespecifická imunita humorální (komplementový systém) a buněčná (fagocytóza)

 • Antigeny, pojem imunogenita, antigenní determinanta, hapten.

 • Hlavní histokompatibilitní komplex člověka, jeho biologický význam, základy imunogenetiky.

 • Molekuly specificky rozpoznávající antigen, imunoglobuliny, podstata diverzity protilátek a receptorů lymfocytů T. Jerneho teorie idiotyp-antiidiotypové sítě.

 • Reakce antigenů a protilátek, základy imunochemie, principy sérologie.

 • Adaptivní imunita - specifická imunitní odpověď protilátková a buněčná.

 • Imunologická paměť, principy vakcín.

 • Imunita protiinfekční, protinádorová, transplantační.

 • Imunologická tolerance, důsledky její ztráty.

 • Nespecifická imunita, fagocytóza, komplement, podstata zánětu.

 • Regulace imunity, cytokiny, adhezivní molekuly, kostimulační molekuly v kooperaci buněk imunitního systému.

 • Imunitní systém jako součást struktur zajišťujících homeostázu.

 • Imunodeficity, autoagresivní choroby, alergie, AIDS - přehled.

 • Imunologické metody a jejich použití v klinických laboratořích.

 • Hodnocení fagocytární aktivity, stanovení aktivity komplementu, stanovení a identifikace patologických imunoglobulínů, stanovení specifických protilátek, identifikace povrchových znaků na imunocytech, určení histoinkompatibilitních antigenů.

Learning resources - Czech
Last update: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. (21.09.2022)

Jílek P, Úvod do imunologie, kurz Moodle, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra biologických a lékařských věd, http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3605 (Imunologie (cuni.cz))

Imunologie:  https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/Ostatni/?path=studijní+opory+zbio+kombi  (oddíl 016)

Teaching methods - Czech
Last update: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. (21.09.2022)

Přednášky, cvičení s praktickou částí, seminář, samostudium s využitím doporučené literatury a opor.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html