SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Immunology - GF143
Title: Imunologie
Guaranteed by: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:42/14, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / 270 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (F,2.r.)
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PharmDr. Jana Urbánková Rathouská, Ph.D.
Classification: Health Care > Clinical Disciplines
Comes under: 2.ročník 2023/24 Farmacie
Co-requisite : GF181
Pre-requisite : GF366
Is co-requisite for: GF234, GF181
Is pre-requisite for: GF305
Annotation -
Immunology is an integral part of a set of disciplines focused on understanding the biological nature of humans. The main aim of the course is to introduce students to the principles of the functioning of the immune system as a whole, with its role in homeostasis, both under physiological and pathological conditions. The practical implications of immunological research are also emphasized, especially in the field of medical laboratory methodology and in the prevention and therapy of a number of diseases. As graduates of the Faculty of Pharmacy have been successful in both clinical and experimental immunology, this discipline is conceived as one of the options for future professional employment.
Last update: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (21.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Dosažení zápočtu a úspěšně složená zkouška.

Pro zápočet je třeba absolvovat cvičení bez neomluvených absencí, mít úšpěšně absolvovaný zápočtový test a odevzdané protokoly hodnocené 2 a lepší.

Zkouška se skládá z testu mnohotného výběru, písemného minieseje a z ústní části. Hodnocení všech tří částí je komplexní.

Last update: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (21.09.2023)
Literature - Czech

Povinná:

 • Jílek, Petr. Imunologie : stručně, jasně, přehledně. Praha: Grada, 2014, 96 s. ISBN 978-80-247-4822-1.
 • Hořejší, Václav, Bartůňková, Jiřina, Brdička, Tomáš Špíšek, Radek. Základy imunologie. Praha: Triton, 2013, 330 s. ISBN 978-80-7387-713-2.

Doporučená:

 • Krejsek, Jan, Andrýs, Ctirad, Krčmová, Irena. Imunologie člověka. Hradec Králové: Garamon s.r.o., 2016, 495 s. ISBN 978-80-86472-74-4.

Last update: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (21.09.2023)
Syllabus - Czech
 • Buňky imunitního systému, lymfoidní orgány, systém lymfatických cév.

 • Vznik a vývoj buněk imunitního systému, podstata imunokompetence.

 • Nespecifická imunita humorální (komplementový systém) a buněčná (fagocytóza)

 • Antigeny, pojem imunogenita, antigenní determinanta, hapten.

 • Hlavní histokompatibilitní komplex člověka, jeho biologický význam, základy imunogenetiky.

 • Molekuly specificky rozpoznávající antigen, imunoglobuliny, podstata diverzity protilátek a receptorů lymfocytů T. Jerneho teorie idiotyp-antiidiotypové sítě.

 • Reakce antigenů a protilátek, základy imunochemie, principy sérologie.

 • Adaptivní imunita - specifická imunitní odpověď protilátková a buněčná.

 • Imunologická paměť, principy vakcín.

 • Imunita protiinfekční, protinádorová, transplantační.

 • Imunologická tolerance, důsledky její ztráty.

 • Nespecifická imunita, fagocytóza, komplement, podstata zánětu.

 • Regulace imunity, cytokiny, adhezivní molekuly, kostimulační molekuly v kooperaci buněk imunitního systému.

 • Imunitní systém jako součást struktur zajišťujících homeostázu.

 • Imunodeficity, autoagresivní choroby, alergie, AIDS - přehled.

 • Imunologické metody a jejich použití v klinických laboratořích.

 • Hodnocení fagocytární aktivity, stanovení aktivity komplementu, stanovení a identifikace patologických imunoglobulínů, stanovení specifických protilátek, identifikace povrchových znaků na imunocytech, určení histoinkompatibilitních antigenů.

Last update: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (21.09.2023)
Learning resources - Czech

Jílek P., Rathouská J., Úvod do imunologie, kurz Moodle, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra biologických a lékařských věd, http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3605 (Imunologie (cuni.cz))

Imunologie:  https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/Ostatni/?path=studijní+opory+zbio+kombi  (oddíl 016)

Last update: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (21.09.2023)
Teaching methods - Czech

Přednášky, cvičení s praktickou částí, seminář, samostudium s využitím doporučené literatury a opor.

Last update: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (21.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html