SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Immunopharmacology - GF234
Title: Imunofarmakologie
Guaranteed by: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2022 to 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:28/14, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / 27 (50)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (F 3.r.)
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PharmDr. Jana Urbánková Rathouská, Ph.D.
Co-requisite : GF143
Annotation -
Last update: PharmDr. Jana Urbánková Rathouská, Ph.D. (21.09.2022)
Immunopharmacology (rarely lectured in Europe) extends knowledge of the subject of immunology and responds to the rapid development of immune modulating drugs. These include, in particular, medicines used in transplant medicine, allergy and clinical immunology, and immunomodulation procedures applied in oncology. In particular, issues of immunity and vaccine prevention, as well as the side immunotoxic and allergenic effects of other drugs and xenobiotics are discussed. Attention is also paid to the relationship between immune and neurohumoral regulation systems, the influence of stress, nutrition and the environment on immunity. Practical aspects of immunopharmacological therapy are presented. Students have the opportunity to study in detail the specific problem of immunopharmacotherapy and thus gain experience in the field of medical informatics.
Course completion requirements - Czech
Last update: PharmDr. Jana Urbánková Rathouská, Ph.D. (21.09.2022)

Dosažení zápočtu a úspěšně složená zkouška.

Pro zápočet je třeba absolvovat semináře bez neomluvených absencí.

Zkouška se skládá z testu mnohotného výběru, písemného minieseje a z ústní části. Hodnocení všech tří částí je komplexní.

Literature - Czech
Last update: PharmDr. Jana Urbánková Rathouská, Ph.D. (21.09.2022)

Povinná:

 • Jílek, Petr, Kaňková, Marcela, Trummová, Dana. Kapitoly z imunofarmakologie. Praha: Karolinum, 1994, 140 s. ISBN 80-7066-832-6.
 • Jílek, Petr. Imunologie : stručně, jasně, přehledně. Praha: Grada, 2019, 104 s. ISBN 978-80-271-0595-3.
 • Křupka, Michal. Základy imunofarmakologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, 159 s. ISBN 978-80-244-5097-1.

Doporučená:

 • Krejsek, Jan, Andrýs, Ctirad, Krčmová, Irena. Imunologie člověka. Hradec Králové: Garamon s.r.o., 2016, 495 s. ISBN 978-80-86472-74-4.
 • Klener, Pavel, Klener, Pavel. Principy systémové protinádorové léčby. Praha: Grada Publishing, 2013, 198 s. ISBN 978-80-247-4171-0.
 • Nijkamp P., Parnham M. J (Eds.. Principles of Immunopharmacology. : Springer, 2011, 728 s. ISBN 978-3-0346-0136-8.

Syllabus - Czech
Last update: PharmDr. Jana Urbánková Rathouská, Ph.D. (21.09.2022)
 • Aktivní imunizace, technologie vakcín, perspektivní očkovací látky, prostředky pasivní imunizace, protilátky v terapii, monoklonální protilátky, protilátkami cílená distribuce léčiv, imunotoxiny.

 • Terapeutické použití cytokinů, imunomodulátory mikrobiálního původu, hormony thymu, syntetická imunostimulancia.

 • Farmaka pro imunosupresivní terapii - kortikoidy, antimetabolity, cyklosporiny, imunomodulační účinky ionizujícího záření.

 • Terapeutické možnosti u alergiků, přecitlivělost na léky.

 • Vztahy mezi systémy imunitní a neurohumorální regulace, vliv stresu, výživy a životního prostředí na imunitu.

 • Principy testování imunomodulačních a imunotoxických vlastností léčiv a xenobiotik.

 • Klinické aspekty protialergické, imunosupresivní, imunostimulační a substituční terapie.

Learning resources - Czech
Last update: PharmDr. Jana Urbánková Rathouská, Ph.D. (21.09.2022)

pro opakování:

Jílek P, Úvod do imunologie, kurz Moodle, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra biologických a lékařských věd, http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3605

Imunologie:  https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/Ostatni/?path=studijní+opory+zbio+kombi (oddíl 016)

Teaching methods - Czech
Last update: PharmDr. Jana Urbánková Rathouská, Ph.D. (21.09.2022)

Přednášky, seminář, samostudium s využitím doporučené literatury a opor.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html