SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Fundamentals of Human Anatomy and Physiology - GB085
Title: Základy anatomie a fyziologie člověka
Guaranteed by: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:56/28, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: GF181
Explanation: (ZB, prez.1.r.)
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Classification: Pharmacy >
Comes under: 2.ročník 2023/24-LDZ
Co-requisite : GB199
Pre-requisite : GB275, GB277
Is co-requisite for: GB098, GB067, GB199
Is pre-requisite for: GB204
Annotation -
Last update: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (25.09.2023)
This subject gives introductory information about the structure and function of the human body and presents selected chapters from organ anatomy and its microscopic arrangement in relation to the principles of physiological mechanisms and chemical messengers. We emphasize the aspects of homeostasis, heredity, and feedback regulation of the systems.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (25.09.2023)

Podmínky pro udělení zápočtu Základy anatomie a fyziologie Prezenční forma

Řádní posluchači: ÚČAST: - podmínkou zápočtu je 100 % účast na praktických cvičeních (omluva pouze při nemoci, doložením potvrzení od lékaře (max. 2x za semestr), dále omluva při reprezentaci školy (max. 2x za semestr - domluva s dostatečným časovým předstihem, doložením účasti) - náhrada absence vypracováním a odevzdáním seminární práce

TESTY: - podmínkou zápočtu je napsat 2 testy s úspěšností (limit 10 bodů z 15 z každého testu) - při nesplnění bodového limitu je podmínkou zápočtu úspěšné absolvování daného testu, (3 opravné pokusy z každého testu, pro opravné testy budou vypsány 4 termíny souhrnně pro oba testy)

VYBRANÉ MODELY ORGÁNŮ LIDSKÉHO TĚLA: - podmínkou zápočtu je rovněž znalost anatomických termínů u vybraných orgánů (v případě neznalosti – seminární práce)

SEMINÁRNÍ PRÁCE A ÚKOLY: - podmínkou zápočtu je rovněž odevzdání všech seminárních prací a úkolů do stanovených termínů Opakující posluchači: - v případě, že student(ka) získal zápočet v předešlém studiu, jeho účast na seminářích není povinná, zápočet mu bude zapsán v zápočtovém týdnu daného semestru

Literature - Czech
Last update: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (25.09.2023)

Povinná:

 • Langmeier, Miloš. Základy lékařské fyziologie. Praha: Grada, 2009, 320 s. ISBN 978-80-247-2526-0.
 • Dylevský, Ivan. Základy anatomie. Praha: Triton, 2006, 271 s. ISBN 80-7254-886-7.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (25.09.2023)

Morfologie

 • Cytologie a obecná histologie. Definice a cíle, postavení v soustavě biologických věd, význam pro výuku a výzkum ve farmaceutických oborech, buňka jako základní jednotka organismu, buněčné populace-tkáně-orgány-systémy. Tkáně: jejich vývoj a diferenciace v průběhu ontogenese, základy typologie-epitely a žlázy, tkáň pojivová a trofická, tkáň svalová, tkáň nervová.
 • Morfologie orgánových systémů. Stavební plán těla a variace, anatomické názvosloví, topografické vztahy na těle, soustava pohybová (osteologie, syndesmologie, myologie), obecná nauka o kostech a svalech, jejich spojení a mechanika, skelet člověka, topografie svalových skupin.
 • Soustava cévní (angiologie). Stavba a uložení srdce, stavba krevních lymfatických cév, přehled průběhu hlavních krevních a lymfatických cév, orgány tvorby a destrukce krevních tělísek-orgány RES, krev a lymfa.
 • Soustava trávicí a dýchací (gastropulmonální). Stavba a vývoj trubicové části GIT, stavba žlázové a endokrinní části GIT-játra, pankreas, štítná žláza, příštítná tělíska, stavba dýchacích cest a plic, tělní dutiny a jejich výstelky.
 • Soustava močopohlavní (urogenitální). Základy embryologie. Stavba ledvin a odvodných cest močových, nadledvina, stavba pohlavního ústrojí muže, stavba pohlavního ústrojí ženy, oplození a vznik zárodečného materiálu, mechanismy diferenciace a determinace, kritické a sensitivní periody vývoje-význam pro teratologii, fetoplacentární jednotka.
 • Soustava nervová-centrální nervový systém. Stavba páteřní míchy a mozku, struktury limbického systému, retikulární formace, hypotalamo-hypofysární systém, mozkomíšní obaly a dutiny u CNS.
 • Soustava nervová-periferní nervový systém. Smyslové orgány. Stavba a průběh cerebrospinálních nervů, stavba a průběh autonomních nervů, stavba a nervová dráha zrakového ústrojí, stavba a nervová dráha sluchového ústrojí, stavba kůže a adnex.

Fyziologie

 • Definice, obsah fyziologie, homeostáza, složení lidského těla, membránové transporty, složení krve, její vlastnosti, krevní skupiny, plasma, srážení krve, lymfa.
 • Fyziologie oběhového systému. Malý a velký krevní oběh, srdeční revoluce, vlastnosti myokardu, elektrické jevy na srdci, EKG, řízení srdeční činnosti, cévní systém, řízení krevního oběhu, lymfatický oběh.
 • Fyziologie dýchacího systému. Plicní ventilace, difuse, perfuse, mechanika dýchání, regulace dýchání.
 • Fyziologie vylučovacího systému. Krvení ledvin, glomerulární a tubulární funkce nefronu, činnost močových cest, složení a vlastnosti moče, regulace činnosti ledvin, funkční ledvinové zkoušky.
 • Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí. Hypothalamo-hypofyzární systém, štítná žláza, příštitná tělíska, nadledvinky, pankreas, hormony GIT, regulace tvorby hormonů-mechanismus účinku.
 • Fyziologie reprodukčního systému. Mužský a ženský reprodukční systém, hormonální regulace, těhotenství, krevní oběh a dýchání plodu, porod, laktace.
 • Fyziologie trávícího systému. Fyziologie výživy. Fyziologie trávící trubice, jater, pankreatu, žlučníku, trávení a vstřebávání živin. Proteiny, lipidy, sacharidy, vitamíny, minerální látky ve výživě, racionální výživa.
 • Fyziologie smyslových orgánů. Svalová soustava. Zrakové-sluchové-čichové-chuťové-kožní ústrojí, nervosvalový přenos, svalová kontrakce, svalová práce, elektrofyziologie svalové činnosti.
 • Fyziologie centrálního a periferního nervového systému. Reflex, receptor a nervové vlákno, synapse, vegetativní nervový systém, činnost páteřní míchy, prodloužené míchy, Varolova mostu, mozečku, středního mozku, mezimozku, koncového mozku.
Learning resources - Czech
Last update: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (25.09.2023)

E-learning MOODLE: Morfologie a fyziologie člověka. https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=177

studijní materiály https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/?path=z%c3%a1klady+anatomie+a+fyziologie+%c4%8dlov%c4%9bka

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (25.09.2023)

Přednášky

Praktická cvičení

Semináře

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (25.09.2023)

Podmínky pro vykonání zkoušky Základy anatomie a fyziologie Prezenční forma  1. Zkouška se skládá pouze ústní formou. 2. Každý posluchač bude zkoušen ze dvou otázek 3. Přihlašování na Zkoušku pouze přes Studijní informační systém 4. V zimním zkouškovém období bude vypsán dostatečný počet zkouškových termínů, v letním zkouškovém období bude vypsán min. počet, a to pouze pro opravné termíny    Otázky a studijní materiály na webu Univerzity Karlovy MOODLE pro výuku http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3412 a ve Studijní matriály https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/?page=2&path=z%c3%a1klady+anatomie+a+fyziologie+%c4%8dlov%c4%9bka  Ostatní podmínky dle Studijního řádu UK.   Přejeme všem studentům hodně úspěchů u zkoušek.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html