SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basic Biochemistry - GB199
Title: Základy biochemie
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:56/42, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / 40 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (ZB prez.2.r.)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Comes under: 2.ročník 2023/24 LDZ prezenční
Co-requisite : GB085
Pre-requisite : GB284
Is co-requisite for: GB312, GB019, GB048, GB280, GB085
Is pre-requisite for: GB289, GB204
Annotation - Czech
Biochemie je věda o molekulární podstatě života. Zabývá se chemickými složkami, chemickými reakcemi a jejich vzájemnými regulacemi v buňkách i celých organismech. V Základech biochemie získají studenti základní biochemické znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro studium dalších biochemických disciplín. Témata: proteiny, enzymy, základy enzymologie a enzymové kinetiky, metabolismus sacharidů, metabolismus lipidů, metabolismus aminokyselin, citrátový cyklus a dýchací řetězec, transport živin a regulace metabolismu živin, membránové lipidy, steroidy, porfyriny, nukleotidy, mezibuněčná signalizace, hormony, neurotransmitery, metabolismus xenobiotik, metabolismus rostlin.
Last update: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Splnění podmínek zápočtu a složení zkoušky.

Last update: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Literature - Czech

Povinná:

 • Skálová a kol.. Základní biochemické dráhy v buňce. . Praha: Karolinum, 2014, s. ISBN 978-80-246-2662-8.
 • Ledvina a kol.. Biochemie pro studující medicíny


  . Praha: Karolinum, 2009, s. ISBN 978-80-246-1414-4.

Last update: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky

 • Aminokyseliny a proteiny (struktura, vlastnosti)
 • Enzymy (klasifikace, význam, kofaktory, katalýza, kinetika, principy regulace)
 • Základy termodynamiky biologických systémů, úvod do metabolismu
 • Transportní mechanismy a kompartmentace (transport živin v organismu, transport látek přes membrány, význam kompartmentace)
 • Citrátový cyklus a jeho regulace (enzymy a reakce, propojení metabolických cest)
 • Dýchací řetězec a oxidační fosforylace
 • Metabolismus cukrů a jeho regulace (glykolýza, glukoneogeneze, pentosový cyklus, vzájemné přeměny monosacharidů, oligosacharidy, glykoproteiny, syntéza a štěpení glykogenu)
 • Metabolismus lipidů a jeho regulace (štěpení a syntéza mastných kyselin, metabolismus triacylglycerolů, metabolismus složených lipidů, metabolismus steroidů, metabolismus ketolátek)
 • Metabolismus aminokyselin a jeho regulace (obecné reakce aminokyselin, močovinový cyklus, degradační cesty aminokyselin, aminokyseliny jako prekurzory biologicky aktivních látek)
 • Vzájemné přeměny živin a jejich regulace
 • Metabolismus nukleotidů (syntéza a odbourávání purinových a pyrimidinových bazí, syntéza ribonukleotidů a deoxyribonukleotidů,využití nukleotidů)
 • Metabolismus porfyrinů (syntéza a odbourávání hemu, žlučová barviva)
 • Mezibuněčná signalizace (endokrinní, parakrinní a autokrinní signály, mechanismus přenosu informace, typy receptorů, druzí poslové)
 • Metabolismus eikosanoidů
 • Základy neurochemie a biochemie vidění
 • Biochemie srážení krve
 • Biochemie svalového stahu
 • Základy xenobiochemie (význam, reakce, enzymy, transportní systémy, faktory ovlivňující metabolismus xenobiotik)
 • Biochemie rostlin (rozdíly v metabolismu živočišné a rostlinné buňky, fotosyntéza, Calvinův cyklus, fotorespirace, glyoxylátový cyklus, asimilace dusíku a síry)

 Laboratorní cvičení

 • Důkaz a stanovení aminokyselin (vlastnosti, koncentrace, TLC), vlastnosti roztoků bílkovin (isoelektrický bod, denaturace)
 • Stanovení koncentrace bílkovin (Biuretová reakce, Lowryho metoda)
 • Oddělování nízko- a vysokomolekulárních látek (dialýza, gelová chromatografie)
 • Měření aktivity enzymů (aktivita, specifická aktivita, vliv teploty)
 • Kinetika enzymových reakcí (stanovení základních kinetických parametrů – Michaelisovy konstanty, maximální rychlosti reakce)
 • Inhibice enzymové aktivity (stanovení inhibiční koncentrace IC50, vliv anorganických iontů)

 Semináře

 • Průběžně ke všem tématům přednášek

Ukončení předmětu: zápočet a zkouška

Last update: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Entry requirements - Czech

žádné

Last update: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Learning resources - Czech
Teaching methods - Czech

přednášky, praktická cvičení a semináře

Ukončení předmětu: zápočet a zkouška

Last update: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Zkoušku lze vykonávat až po udělení zápočtu. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích a účast na praktických cvičení a splnění zadaných úloh včetně testů. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky jsou požadovány základní znalosti v rozsahu vymezeném přednáškami a učebnicí Ledvina a kol.: Biochemie pro studující medicíny.

Last update: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html