SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Preclinical Dentistry II. - E0204477
Title in English: Preklinické zubní lékařství II.
Guaranteed by: Klinika stomatologická (14-470)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 11
E-Credits: 11
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/3 C [hours/week]
summer s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: MUDr. Hana Hecová, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. Hana Hecová, Ph.D.
MUDr. Alena Chlanová
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Classification: Medicine > Practical Training
Co-requisite : E0201020, E0201970, E0202001, E0202970
Is co-requisite for: E0206096, E0206470, E0205472, E0208477, E0208474, E0208473, E0207473
Annotation -
Last update: LEBA (08.06.2007)
Lectures: Types of dentures - dividing, description, basic indication:
artificial crowns ( metal, resin, ceramic and veneer crowns),
post core, post crown, fixed bridges, partial and complete dentures;
temporary immediate and half- immediate dentures.
Classification of dental arch defects (Voldřich, Kennedy).
Classification of abutment teeth, biological factor of teeth.
Fundamentals of gnatology: setting of teeth in dental arch, jaw-joint,
masticatory muscles, movements of mandible, basic jaw relationships.
Examination and plan of prosthetic treatment.

Practics: Training of crown preparation on phantoms
(metal, non-metal, veneer crowns, post core, post crown).


Prevention in periodontology. Oral hygiene.
Toothbrushing methods. Methods of professional oral hygiene, prophylactic methods.
Hygienic and gingival indices.
Anatomy and physiology of periodontal tissues.
Aim of the course - Czech
Last update: Jitka Dundová (14.11.2017)

Cílem je předání informace o detailnějším rozdělení snímatelných i fixních náhrad, jejich technický popis  a požadovaná funkce. Na základě informací student pochopí principy úpravy zbývajícího chrupu k docílení optimální funkce konkrétního typu protetické náhrady.

Student rozpozná jednotlivé fixní i snímací protetické práce, zná indikace pro jednotlivé protetické práce, umí napreparovat zub pro jednotlivé protetické korunky.

Student rozpozná jednotlivé stomatochirurgické nástroje a zná jejich použití. Student zvládá na fantomových hlavách aplikaci lokální anestezie a jednotlivé způsoby šití.

Student chápe význam ústní hygieny a umí provést základní parodontologické vyšetření.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Chlanová A.: Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky - protetická
část, Praha, Karolinum, 1997
Krňoulová J., Hubálková H.: Fixní zubní náhrady, Praha. Quintessenz, 2002
Zicha A.: Kompletní náhrada chrupu, Praha, Karolinum, 1999
Zicha A.: Částečné snímatelné náhrady, Praha, Karolinum, 1999
časopisy: Progresdent, Quintessenz
Smith, B.G.N.: The clinical handling of dental materilas, Bristol, Wright,1986
Wilson, H.J.: Dental Technology and Material for Students, Oxford, 1987
MacGregor, A.R.: Clinical Dental Prosthetics, London, Wright, 1989
Průcha, M., Houba, R., Monhartová, k.: Vybrané kapitoly z preklinické a klinické části dentoalveolární chirurgie, Praha, Karolinum 1992
Zubni lekarstvi : propedeutika / Jiri Mazanek a kolektiv. -- 1. vydani. -- Praha : Grada, 2014.

Teaching methods - Czech
Last update: Jitka Dundová (14.11.2017)

Přednášky, videa, praktická cvičení ve fantomové učebně, cvičení na simulátorech

Requirements to the exam - Czech
Last update: Jitka Dundová (13.11.2017)

Zkouška, která je předepsána v letním semestru se skládá z předmětů: protetika, záchovná stomatologie, stomatochirurgie a parodontologie.

Splnění všech preparačních výkonů, splnění testů, zápočty 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Druhy zubních náhrad - rozdělení, popis, základní indikace celoplášťové korunky (kovové, plastové, keramické a kombinované), kořenová inlay, čepová korunka, fixní můstky, částečné a snímatelné náhrady; provizorní náhrady imediátní a poloimediátní Klasifikace defektů zubních oblouků (Voldřich, Kennedy) Klasifikace pilířových zubů, biologický faktor zubů Základy gnatologie: uspořádání zubů v zubním oblouku, čelistní kloub, žvýkací svaly, pohyby dolní čelisti, základní mezičelistní vztahy Vyšetření a plán protetického ošetření Základní terminologie ve stomatochirurgii Chirurgické nástroje a nástroje používané k extrakcím zubů Základy techniky provedení jednoduché extrakce u jednotlivých zubů, extrakce komplikovaná a chirurgická Lokální anestetika, obecné zásady aplikace anestetik Vazokonstrikční přísady v lokálních anesteticích ve stomatologii Lokální anestesie – způsoby provedení Základy rentgenologie ve stomatologii, zařízení rtg pracoviště, ochrana před škodlivými účinky rtg záření Zásady práce na ambulantním operačním sálku a operačním sále – příprava pacienta a operujícího Základní typy řezů v dentoalveolární chirurgii Technika šití ran, šicí materiály Způsoby stavění krvácení. Metody ústní hygieny /techniky čištění chrupu/ Prevence v parodontologii Profesionální a profylaktické výkony Hygienické a gingivální indexy Možnosti prevence v ortodoncii

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html