SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Oral Biology - E0206096
Title in English: Orální biologie
Guaranteed by: Klinika stomatologická (14-470)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.
Classification: Medicine > Basic Sciences
Co-requisite : E0203004, E0203030, E0203470, E0204477
Is co-requisite for: E0208473, E0210483, E0210482
Annotation -
Last update: BURIANKO (18.10.2005)
1. Development of oral structures, developmental mechanisms
2. Developmental mechanisms in tissue regeneration
3. Microbiology of dentogingival region
4. Imunology of dentogingival region
5. Host-parasite interaction, inflammatory mechanisms
6. Microbiology and immunology of oral mucous membrane
7. Contemporary possibilities of application of oral-biological methods in clinical practice
Aim of the course - Czech
Last update: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student chápe význam vývojových mechanismů při regeneraci tkání.

Student zná souvislosti mezi hostitelskou bakteriální interakcí a mechanismy zánětu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (15.05.2018)

Slezák,R.: Infekční choroby ústní sliznice
Slezák,R., Dřízhal,I.: Atlas chorob ústní sliznice

Teaching methods - Czech
Last update: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Jitka Dundová (13.11.2017)

Požadavek k zápočtu: účast na seminářích orální biologie, test

Požadavek ke zkoušce: zápočet, teoretické znalosti

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Lenka Křikavová (19.12.2017)

Vývoj orálních struktur, vývojové mechanismy
Vývojové mechanismy v regeneraci tkání
Mikrobiologie dentogingiválního biotopu
Imunologie dentogingiválního biotopu
Hostitelsko-bakteriální interakce, mechanismy zánětu
Mikrobiologie a imunologie ústní sliznice
Současné možnosti využití orálně-biologických metod v klinické praxi

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html