SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Conservative Dentistry and Endodontics II. - E0207473
Title in English: Konzervační zubní lékařství a endodoncie II.
Guaranteed by: Klinika stomatologická (14-470)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Teacher(s): doc. MUDr. Eva Záhlavová, CSc.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Co-requisite : E0204477, E0205472, E0206470
Is co-requisite for: E0210477, E0210476
Annotation -
Last update: Petr Leba (21.09.2007)
Ca (OH)2 in endodontics - using in healing of extensive periapikal leasions
Clinical dignostic and treatment of endo-perio lesions
Emergency in endodontics
Results ot traumatic dental ijuries
Possibilities of using laser in restorative dentistry
Importance of intraoral X ray in restorative dentistry
Complication during root canal treatment
Aim of the course - Czech
Last update: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student chápe význam anatomického propojení pulpy a periodoncia při rozvoji pulpoparodontálních onemocněních a má teoretické podklady pro jejich diagnostiku.

Student ví, jak zabránit komplikacím při ošetřování kořenových kanálků.

Student je schopen klinicky i rentgenologicky resorptivní procesy zubního kořene i obliteraci kořenového kanálku.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

L. Peřinka: Základy klinické endodoncie,
J. Stejskalová a kol.: Konzervační zubní lékařství.
Endodontic Therapy, 6th Edition By Franklin S. Weine, Mosby Title
Pathways of the Pulp, 8th Edition By Stephen Cohen, and Richard C. Burns, Mosby Title
Traumatic dental injurie :A Manual Second Edition JENS ANDREASEN, H/S RIGSHOSPITALETFrances Andreasen, Blackwell - Munksgaard

Teaching methods - Czech
Last update: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa, promítání diapozitivů

Requirements to the exam - Czech
Last update: Jitka Dundová (13.11.2017)

Aktivní účast na klinických praktikách na oddělení záchovného zubního lékařství

Zápočet, teoretické znalosti

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Lenka Křikavová (18.12.2017)

Ca (OH)2 v endodoncii- využití pro hojení rozsáhlých periapikálních lézí
Klinická dg a ošetření pulpoparodontálních lézí
Emergency v endodoncii
Následky úrazů stálých zubů
Možnosti použití laseru v konz.zub.lék.
Význam i.o.rtg snímku v konz.zub.lék.
Komplikace při ošetřování koř.kanálku zubu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html