SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Public and Occupational Medicine, Public Health, Social and Preventive Medicine - E0112115B
Title in English: Soc. a prac. lékařství, veř.zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína - výuka na Ústavu soc.lék
Guaranteed by: Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0 --- [weeks/semester]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: no points awarded for fulfilment
Guarantor: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Teacher(s): doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Soc.,prac. lékařství, veř. zdrav.,hygiena.. České Budějovice
MUDr. Jaroslav Kotrba
Soc.prac. lékařství veř zdrav hygiena.. Ústí nad Labem
MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.
Classification: Medicine > Basic Sciences
Co-requisite : E0110018, E0110019
Pre-requisite : E0112115
Files Comments Added by
download Informace_6.r._blok_SL.xlsx informace o výuce na ÚSPL Vanda Stříbrná
Annotation -
Last update: Ing. Lenka Křikavová (17.05.2016)
Main task of education of social medicine and public health is to know for our students one week training in primary care. During their previous study they did meet this basic part of health care system.
Literature - Czech
Last update: Vanda Stříbrná (27.03.2018)

Povinná literatura:

1. Čeledová, L., Holčík, J.  Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Praha : Karolinum. 2017  

2. Čevela, R.  a kol. Sociální a posudkové lékařství. Praha: Karolinum. 2015.

3. Čeledová, L. a kol. Úvod do gerontologie. Praha: Karolinum. 2015.

Doporučená literatura:

 1. Aktuální dokumenty WHO, zákony, vyhlášky

 2. Čeledová, L. a kol. Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře. Manuál pro oblast sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Praha:. Grada Publishing. 2015.

 3. Čevela, R. a kol. Sociální gerontologie.  Východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří. Praha: Grada  Publishing. 2014

 4. Čevela, R. a kol.. Sociální gerontologie. Úvod do problematiky. Praha:.Grada Publishing. 2012.

 5. Gerylová, A., Holčík, J. Úvod do základů statistiky. Brno: MU LF. 2011.

 6. Haškovcová, H. Lékařská etika. Praha: Galén. 4. vyd. 2015.

 7. Holčík, J.  a kol.  Systém péče o zdraví a zdravotnictví. Brno: NCO NZO. 2015

 8. Holčík, J.  Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví. Brno: MSD. 2009

 9. Ptáček, R., Bartůněk, P. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing. 2011.

 10. Seifert, B.,  Beneš,V., Býma, S. a kol. Všeobecné praktické lékařství. Praha: Galén. 2013.

 11. Svejkovský, J. a kol. Zdravotnictví a právo. Praha: C.H.Beck. 2015.

 12. Šimek, J. Lékařská etika. Praha: Grada Publishing. 2015

 13. Webové stránky   MPSV, MZCR,ÚZIS

 14. E -learningové materiály

 

Syllabus -
Last update: Ing. Lenka Křikavová (17.05.2016)

Students acquaint themselves with daily GPs work during one week  training. They evaluate daily visits, recognize co-operation of GP and Health Insurance Associations continuity of GPs care to specialist´s care, ambulatory (out patient care),in patient care (hospital) and social care. They getting to know problems of assessment of ability to work and organization of prevention. Students make anonymous questionnaire study of GP´s patients.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html