SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Community medicine - E0110019
Title in English: Veřejné zdravotnictví
Guaranteed by: Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2022
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:30/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Teacher(s): doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
MUDr. Rudolf Červený, Ph.D.
MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Kotrba
MUDr. Tereza Pastirčáková
MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.
Co-requisite : {Interna pro 4. ročník}, E0107015, E0107033, E0108031, E0108033, E0108035
Is co-requisite for: E0112115B, E0112115C, E0112115, E0112115A, E0112019
Annotation -
Last update: Vanda Stříbrná (02.11.2017)
The main aim of study subject is to inform medical students about system and organization of health care, provision of health care, development of care for health and social determinants of health, understanding health and disease with their determinants. Students will obtain information about health care system and social services., cooperation primary care, ambulatory care and hospital care. Students will have basic information about medical law, social gerontology and history of medicine. Practical training of simulation of old age and visits in social facility (pension home) will help for our students to understand some problems of old age.
Course completion requirements - Czech
Last update: Vanda Stříbrná (25.05.2018)

    Výuka je zakončena zápočtem.  Podmínkou zápočtu je  80% účast na výuce.

Literature - Czech
Last update: Vanda Stříbrná (27.03.2018)

Povinná literatura:

1 .Čeledová, L., Holčík, J. Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Praha: Karolinum. 2017  

2. Čevela, R. a kol. Sociální a posudkové lékařství. Praha: Karolinum. 2015.

3. Čeledová, L. a kol. Úvod do gerontologie. Praha: Karolinum. 2015.

Doporučená literatura:

 1. Aktuální dokumenty WHO, zákony, vyhlášky

 2. Čeledová, L. a kol. Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře. Manuál pro oblast sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Praha:. Grada Publishing. 2015.

 3. Čevela, R. a kol. Sociální gerontologie.  Východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří. Praha: Grada  Publishing. 2014

 4. Čevela, R. a kol.. Sociální gerontologie. Úvod do problematiky. Praha:. Grada Publishing. 2012.

 5. Gerylová, A., Holčík, J. Úvod do základů statistiky. Brno: MU LF. 2011.

 6. Haškovcová, H. Lékařská etika. Praha: Galén. 4. vyd. 2015.

 7. Holčík, J.  a kol.  Systém péče o zdraví a zdravotnictví. Brno: NCO NZO. 2015

 8. Holčík, J.  Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví. Brno: MSD. 2009

 9. Ptáček, R., Bartůněk, P. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing. 2011

 10. Seifert, B.,  Beneš,V., Býma, S. a kol. Všeobecné praktické lékařství. Praha: Galén. 2013.

 11. Svejkovský, J. a kol. Zdravotnictví a právo. Praha: C.H.Beck. 2015.

 12. Šimek, J. Lékařská etika. Praha: Grada Publishing. 2015.

 13. Webové stránky  MPSV, MZCR, ÚZIS, ČSÚ

 14. E- learningové materiály

Syllabus -
Last update: Vanda Stříbrná (02.11.2017)

5th GENERAL MEDICINE – block/ 5 days

 

 1. Introduction to the study subject.  Social medicine and public health .History of medicine. Theory of health and disease. Determinants of health and  possibilities how to affect them. Prevention and regular check-ups. Demography and its meaning for  health care. Health status of population, methods of study, aims and meaning of  its  study. Heath status indicators. World Health Organization. Program Health 21. Health 2020.
 2. Principles of modern health care. System approach  for health  and  medical care. Management in health care.  Systems of health care in the world. Health literacy. Health insurance. Czech Medical Chamber. Financing of health care. Institute of Health Information and Statistics.
 3. Organization of health care.  Therapeutic preventive care (methods, parts, rules, provision).  Ambulatory and hospital care. Primary care. International Classification of Disease and Related Problems. International Classification of Functioning Disability and Health. Fundamentals of medical law. Health care professionals (duties, status,  education). Ethical  and  legal aspects of physicians’ and health care professionals’´ activity
 4. Introduction to gerontology and  social insurance system.  Social gerontology. Old age and aging. Health and social problems in old age.  Practical simulation of old age   (geronto-  suit ). System of social security. Sickness insurance. Pension insurance. Assessment of health ability for work.   System of social help. Social benefit for care. Assessment of ability for daily living needs. 
 5. Visit in social facility for seniors– “Domov pro seniory”  in Plzeň.

 

Literature:  in English language :

 1. Materials from seminars.

 2. Health for All in 21st century - WHO websites

 3. Brett, J. Cassens : Preventive medicine and Public Health 1992, ISBN 0-683-06262-X

 4. Howard, P., Bogle, J: Medical Law and Ethics. 2005, ISBN  1-4051-1868-7

 5. Farmer, R. : Epidemiology and Public Health Medicine , 2004, ISBN 1-4051-0674-3

 6. Knapp, R.G., , Miller, M. C. : Clinical Epidemiology and Biostatistics. 1992, ISBN  0-683-06206-9

Course completion requirements - Czech
Last update: Vanda Stříbrná (25.05.2018)

    Výuka je zakončena zápočtem.  Podmínkou zápočtu je  80% účast na výuce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html