SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Special Fields of Internal Medicine - E0110026
Title in English: Interna specializovaných oborů
Guaranteed by: Klinika pneumologie a ftizeologie (14-340)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:30/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Teacher(s): prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Co-requisite : {Interna pro 4. ročník}, E0108030, E0108031, E0108033, E0108035
Is co-requisite for: E0112023, E0112025, E0112113, E0112024
Files Comments Added by
download Kopie - P3A semináře 171127.xls Rozpis prezentací na semináře 6.roč. P3A Vilma Kulová
download Otázky 2017 2018.pdf Otázky SZZ 2017, 2018 Vilma Kulová
download říjen_2017_česka _skupina.doc výuka 5. ročník 8. a 7. skupina MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
download seminární práce 2017 2018.pdf Seminární práce 6.roč. Vilma Kulová
download výuka P1B březen 2018.doc Výuka 6.roč.P1B- březen 2018 Vilma Kulová
download Výuka 5.roč. 11. a 12.2017 č.doc Výuka 5.roč. skupina 2.,1.,5. listopad, prosinec 2017 Vilma Kulová
download Výuka 5.roč. 2018.jpeg Výuka 5.roč.,5.,6., a 10.skupina, leden,únor 2018 Vilma Kulová
download výuka 6.roč. P3B.doc Výuka 6.roč. P3B říjen 2017 Vilma Kulová
download Výuka 6.roč.P3A.jpeg Výuka 6.roč.P3A 2017 Vilma Kulová
download Zápočtový list 2017.2018.xls Zápočtový list nový Vilma Kulová
download 5 a 6 roč.2017-18.jpeg Výuka 5.a 6.roč. 2017/2018 Vilma Kulová
Annotation -
Last update: LEBA (08.11.2005)
European Schedule of Occupational Diseases.
Occupational Illnesses ? Clinical Toxicology.
Injuries Due to Physical Hazards.Occupational
Lung Diseases.Occupational Cancer.
Occupational Diseases in Medical Professions

Pneumology: Students do hedside practice in wards and intensive care unit, they are informed šith bronchoscopy, functional lung investigations, acidobase, pneumologic cytology and TB surveilance. Once a week they present case reports of selected patients in seminars.
Aim of the course - Czech
Last update: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. (22.05.2018)

Kombinovaný předmět - má za úkol studenty seznámit s problematikou.

- onemocnění souvisejících s prací, nemocemi z povolání a povinnými prevetnivními prohlídkami zaměstnanců, rizicích na pracovištích, vše dle platné legislativy

- základy plicního lékařství

- základy klinické farmakologie a revmatologie

Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. (22.05.2018)

V případě pracovního lékařství a plicního lékařství je předmět zakončen SZZ v 6. ročníku

- pracovní lékařství je součástí SZZ z Sociálního a pracovního lékařství, veřejné zdravotnictví a hygiena,

- plicní lékařství je součástí SZZ z Interního lékařství.

Literature - Czech
Last update: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. (22.05.2018)

Pracovní lékařství:

Skripta z projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností, vydáno v r. 2013 v Plzni, vydáno v rámci projektu kliniky pracovního lékařství, projektu EU a Plzeňského kraje ( celkem 456 stran)

Brhel P. a kol.: Pracovní lékarství,základy primární pracovnelékarské péce. NCO NZO Brno, 2005
Buchancová J. a kol.: Pracovné lekárstvo a toxikológia. Osveta Martin, 2003
LaDou J.: Occupational and Environmental Medicine, Appleton and Lange. 1997
Stellman J. M.: Encyklopaedia of occupatoinal health and safety, volume 3, ILO Geneva 1998
Zenz C.: Occupational Medicine, Mosby - Year Book 1998

Plicní:
Teřl M. a spol: Plicní lékařství, uč. texty UK v Praze, Karolinum, 2004,ISBN 80-246-0820-0
Pešek M. a spol.: Bronchogenní karcinom, Galén Praha, 2002, ISBN 80-7262-115-7

Klinická farmakologie:
Eybl V:vybrané kapitoly z obecné farmakologie. Praha, Karolinum 2003
Hynie S: Obecná farmakologie Praha, Karolinum 2000
Lincová D. Farglali H: Základní a aplikovaná farmakologie. Praha , Galen 2002
Kalant H, Roschlau HE. Principles of Medical Pharmacology.Oxford, Oxford University Press 1998, 6-th ed.
Vítovec J, Špinar J. farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění Praha, Grada 2000
Perlík F. Klinická farmakologie v praxi, Praha , Triton 1998
Messerli F.The ABCs of antihypertensive therapy.New York 2000 Lippincott Williams Wilkins
2nd ed.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. (22.05.2018)

Z daného předmětu je pouze zápočet.

Zápočet je udělen po splnění podmínek ( především účasti) na všech 3 pracovištích - tj. klinika pracovního lékařství, plicní klinika a oddělení klinické farmakologie. Nepřítomnost na výuce musí student nahradit, o formě náhrady výuky rozhoduje vždy vyučující z toho oboru, na kterém student nebyl přítomen.

V případě pracovního lékařství a plicního lékařství je předmět zakončen SZZ v 6. ročníku pracovní lékařství je součástí SZZ z Sociálního a pracovního lékařství, ....., plicní lékařství je součástí SZZ z Interního lékařství.

Syllabus -
Last update: MACHARTO (03.11.2005)

European Schedule of Occupational Diseases - 1.

Occupational Illnesses ? Clinical Toxicology - 1.

Injuries Due to Physical Hazards - 3.

Occupational Lung Diseases - 1.

Occupational Infectiounes Diseases - 1.

Occupational Skin Diseases - 1.

Occupational Cancer - 1.

Occupational Diseases in Medical Professions -1.

Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. (22.05.2018)

V případě pracovního lékařství a plicního lékařství je předmět zakončen SZZ v 6. ročníku

- pracovní lékařství je součástí SZZ z Sociálního a pracovního lékařství, veřejné zdravotnictví a hygiena,

- plicní lékařství je součástí SZZ z Interního lékařství.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html