SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Radiology and Nuclear Medicine - E0108035
Title in English: Radiologie a nuklearní medicína
Guaranteed by: Klinika zobrazovacích metod (14-440)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2011 to 2021
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
summer s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Teacher(s): doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.
MUDr. Petra Mrázková, Ph.D.
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Co-requisite : E0106013, E0106014
Is co-requisite for: E0110120, E0110026, E0110029, E0110019, E0110023, E0110024, E0110030, E0110057
Annotation -
Last update: KRAJDL (18.07.2003)
3.Radiology and Nuclear Medicine.WS. The essentials of conventional
radiological methods.-contrast media-radiation protection.Modern
radiodiagnostic methods-computed tomography-ultrasonography-digital
subtraction angiography.Radiodiagnostic of kidney and excretory urinary
system.Radiodiagnostic of liver,spleen and pancreas.Radiodiagnostic of heart
and vessels.Neuroradiology of brain diseases.Neuroradiology of spinal cors
and vertebral column.Radiology of diseases of lung.Radiology of pleura and
mediastinum.Radiodiagnostic of suprarenal glands and
retroperitoneum.Radiodiagnostic in obst
Literature - Czech
Last update: BURIANKO (30.07.2003)

Blažek a spol. : Radiologie a nukleární medicina. Praha Avicenum 1989

Chudáček Z.: Radiodiagnostika pro mediky. Praha SPN 1986

Nekula J., Heřman V., Köcher M.: Radiologie. UP 2001

Requirements to the exam - Czech
Last update: Lenka Kasalová (24.05.2018)

 

 

Požadavky k výuce – u praktických cvičení předpokládáme, že student má prostudovanou danou látku cvičení (která je uvedená v syllabu) dopředu.

 

Zápočet za zimní a letní semestr - jejich získání je pomíněné dostatečnou docházkou (1 možná absence za semestr) a složením testu, který obsahuje látku z přednášek a praktik v daném semestru.

 

Zkouška – student musí mít oba zápočty, další není nutné.

 

Syllabus - Czech
Last update: Lenka Kasalová (24.05.2018)

Název Předmětu:  Radiologie a nukleární medicína

Rozsah výuky: 15 hod. přednášky, 15 hod. cvičení

Semestr:7. a8. semestr, 4. ročník

Počet kreditů: 3

Forma výuky: přednášky, cvičení

Název pracoviště: Klinika zobrazovacích metod

Způsob ukončení: zápočet, zkouška

 

Anotace:

 

Radiodiagnostika

 

Historie oboru - W. C. Roentgen, objev paprsků X, období klasické radiologie (1895 - 30. léta 20 století), období invazivní radiologie (40. léta - 70. léta), období neinvazivní radiologie (70. léta - dodnes), současné rozdělování oboru na neinvazivní zobrazovací metody a intervenční radiologii

Základy techniky vyšetřování rentgenem - princip rentgenky, vznik paprsků X, interakce hmoty a paprsků X, rentgenový přístroj a jeho části. Základy skiagrafie a skiaskopie. Elektronoptický zesilovač. Konvenční tomografie. Kontrast rentgenového obrazu, rozlišovací schopnost. Geometrická a pohybová neostrost obrazu.

Rentgenové kontrastní látky - negativní a pozitivní. Baryové kontrastní látky. Jodové kontrastní látky – olejové, ve vodě rozpustné kontrastní látky ionické a neionické. Nežádoucí reakce po jodových kontrastních látkách a jejich zvládání.

Moderní zobrazovací metody - výpočetní tomografie (CT) - základní principy a indikace, princip tvorby CT obrazu, pixel a voxel, měření denzity, Hounsfieldovy jednotky, generace CT přístrojů, spirální CT a jeho nové softwarové aplikace (3D rekonstrukce obrazu, CT angiografie, perfuzní CT), kontrastní látky pro CT a jejich využití. Ultrasonografie (USG) - princip tvorby ultrazvukového signálu a jeho detekce, A, M a B mode, real time obraz, indikace ultrazvukového vyšetření, základy dopplerovské ultrasonografie - barevné dopplerovské mapování, spektrální záznam. Kontrastní ultrasonografie. Digitální subtrakční angiografie (DSA) - principy digitalizace obrazu, potlačení nežádoucích struktur. Seldingerova technika katetrizace. Magnetická rezonance (MR) - základní principy metody, precese,  Larmorova frekvence, relaxační časy T1 a T2, vyšetřovací sekvence - spin echo T1 a T2 vážený obraz, protonová denzita, sekvence s potlačením signálu tuku a vody. Použití paramagnetické kontrastní látky. Výhody MR oproti CT, hlavní indikace. MR angiografie (nativní, kontrastní)

Plíce, pleura a mediastinum - Obecná část - základy zobrazovací anatomie, základní vyšetřovací metody (RTG, CT, USG, DSA, metody biopsie). Speciální část - vrozené vady (ageneze plíce, plicní cysty), choroby průdušek (chronická bronchitis, bronchiektázie, asthma bronchiale), plicní emfyzém. Atelektáza. Pneumotorax (spontánní a traumatický). Záněty plic - základní dělení - krupózní (lobární pneumonie), bronchopneumonie (lobulární pneumonie), intersticiální plicní záněty. Plicní absces. Pneumokoniózy (plicní silikóza). Sarkoidóza plicní. Plicní fibrózy. Embolizace do plicnice. Primární plicní nádory - benigní, semimaligní a maligní. Primární bronchogenní karcinom - základní formy -centrální a periferní. Zvláštní formy - Pancoastův tumor a karcinom v jizvě. Rozpadový proces u bronchogenního karcinomu (Jorresova kaverna). Sekundární plicní nádory - metastázy.Pleuritis exsudativa, volný výpotek v dutině pohrudniční, různé typy opouzdřeného pleurálního výpotku (nástěnný a interlobární, diafragmatický). Etiologie výpotku - postinfekční (empyém), poúrazový (hemothorax), metastatický, při levostranné srdeční dekompenzaci. Pleuritis adhesiva, pleuritis calcarea. Primární nádory pleury (maligní) - mesotheliom, asbestóza. Nenádorové afekce mediastina - hematom, mediastinitis. Nádory předního mediastina (thymom, retrosternální struma), středního mediastina (cysty, uzlinová infiltrace), zadního mediastina (neurogenní tumory), teratom mediastina.

Srdce a cévní systém - Obecná část - zobrazovací anatomie srdce, vyšetřovací metody srdce - neinvazivní (prostý snímek, echokardiografie, CT a MR), invazivní - angiokardiografie, koronarografie. Speciální část - vrozené srdeční vady získané srdeční vady. Onemocnění myokardu, ICHS, koronární skleróza, onemocnění perikardu, tumory srdce, známky pravostranné a levostranné srdeční nedostatečnosti. Známky aterosklerózy, m. Burger, tepenná aneuryzmata, disekce, AV malformace, hluboká žilní trombóza, venózní insuficience, postflebitický syndrom.

Lymfatický systém - Obecná část - vyšetřovací metody USG, CT, lymfografie. Speciální část -  lymfedém, lymfomy, metastatické postižení mízních uzlin.

Ledviny, močové cesty, prostata - Obecná část - základní vyšetřovací postupy - nativní nefrogram, vylučovací urografie, ultrazvukové vyšetření, CT, MR, DSA, ascendentní pyelografie, cystografie,  mikční cystouretrografie. Zobrazovací anatomie. Speciální část - vrozené vady ledvin a vývodných močových cest (polycystické onemocnění a vesikoureterální reflux), nefrolithiasa a její komplikace, hydronefróza, pyonefróza, ren migrans, ren dystopicus. Zánětlivá onemocnění ledvin - akutní a chronická pyelonefritis, absces ledvin, paranefrický absces, tuberkulóza ledviny. Otázka vyšetřování při renální insuficienci. Nádory ledvin - benigní a maligní, konvenční renální karcinom, Wilmsův tumor. Renovaskulární hypertenze - způsoby vyšetřování, atherosklerotická stenóza ledvinné tepny, fibromuskulární dysplázie renální tepny, další příčiny renovaskulární hypertenze. Radiodiagnostika štěpu ledviny - známky akutní a chronické rejekce. Patologické změny močového měchýře - kongenitální změny, divertikly močového měchýře. Zánětlivá onemocnění - akutní a chronická cystitis. Nádory močového měchýře - papilom, papilokarcinom. Cystolitiáza. Vyšetřování prostaty - sonografie (transabdominální, endorektální), magnetická rezonance. Benigní hyperplázie prostaty, karcinom prostaty.

Gynekologie a porodnictví - Obecná část - Vyšetřovací metody - prostý snímek pánve, hysterosalpingografie (HSG), ultrazvukové vyšetření (transabdominální, endovaginální), CT, MR. Speciální část - vrozené vady dělohy, změny při primární a sekundární sterilitě, záněty dělohy a adnex, nádorové procesy dělohy a vaječníků (vzrůstající role CT a MR vyšetření). Ultrazvukové vyšetřování v těhotenství - detekce těhotenství, normální nález v různých fázích těhotenství, biometrie plodu. Patologie v prvním trimestru (zamlklý potrat, molla hydatidosa, mimoděložní těhotenství). Patologie v2. a 3. trimestru (diagnostika vrozených vad, polyhydramnion a oligohydramnion, placenta praevia, abrupce placenty, smrt plodu). Vícečetné těhotenství. Určování pohlaví plodu.  Amniocentéza.

Játra, slezina a pankreas. Játra - Obecná část - vyšetřovací metody - prostý snímek, USG, CT, MR, DSA. Zobrazovací anatomie. Speciální část - ložiskové změny jater - jaterní cysty (prosté, parazitární, cystické nádory), jaterní absces. Benigní nádory jater (zejména hemangiom a jeho odlišení od maligních nádorů, (dynamické CT vyšetření), fokální nodulární hyperplazie, hepatocelulární adenom, hepatocelulární karcinom. Úrazy jater. Difuzní procesy jater – steatóza, hemochromatóza, jaterní cirhóza, komplikace cirhózy (portální hypertenze, ascites, jícnov é varixy). Hepatocelulární karcinom v cirhóze.

Slezina - Obecná část - vyšetřovací metody, zobrazovací anatomie. Speciální část - ložiskové procesy sleziny. Splenomegalie (aktivní a pasivní). Úrazy sleziny. Pankreas – Obecná část - vyšetřovací metody - prostý snímek (kalcifikace), ultrazvukové vyšetření, CT vyšetření, angiografie, ERCP. Speciální část - vrozené vady (především cystická fibróza pankreatu při mukoviscidoze). Akutní Pankreatitis. Formy zánětu. Komplikace včetně vzniku pseudocyst. Chronická Pankreatitis, atrofická a hypertrofická forma, diferenciální diagnóza oproti nádoru. Nádorové procesy pankreatu (obtíže s diagnózou) - karcinom pankreatu, diagnostika endokrinně aktivních nádorů pankreatu (insulinom, gastrinom atd.). Úrazy pankreatu.

Žlučové cesty Obecná část - vyšetřovací metody - prostý snímek, ultrasonografie, CT, MR (včetně MRCP), ERCP, perkutánní transluminální cholangiografie (PTC), peroperační a pooperační cholangiografie. Zobrazovací anatomie (cholangiografie do T drénu). Speciální část - vrozené vady žlučových cest - cysta choledochu, atrézie žlučových cest, m. Carroli. Cholecystolithiáza - její symptomatologie a komplikace. Diferenciální diagnóza obstrukčního ikteru. Zánětlivé procesy žlučových cest - akutní a chronická cholecystitis, cholangitis. Biliodigestivní píštěle, biliární ileus. Aerobilie. Nádory žlučovodů a žlučníku.

Gastrointestinální trakt. Obecná část - vyšetřovací metody - prostý snímek, jeho indikace - ileózní stavy (mechanický a paralytický), pneumoperitoneum, cizí tělesa. Kontrastní vyšetření GIT a jeho kontraindikace. Požadavky na kvalitu barium sulfátu pro GIT vyšetření. Mono- a dvojkontrastní vyšetření. Vyšetřovací metody jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva - rentgenové, CT, MR, DSA. Speciální část - Jícen - zobrazovací anatomie. Divertikly jícnu,  kardiospasmus, zánětlivé procesy (zejména refluxní a korozivní oesophagitis, kandidóza). Nádorové procesy jícnu - benigní (leiomyom) a maligní (karcinom), komplikace (píštěle s tracheobronchiálním stromem). Pooperační stravy jícnu. Vyšetření žaludku - zobrazovací anatomie - divertikly, zánětlivé procesy (gastritis). Vředová choroba gastroduodenální. Přímé a nepřímé známky vředu. Komplikace vředové choroby (perforace, penetrace, krvácení, pylorostenóza, maligní degenerace vředu). Nádorové procesy žaludku - benigní (zejména polypy), karcinom žaludku - makroskopické formy (polypoidní, skirhotický a karcinomový vřed). Pooperační stavy žaludku (stav po resekci typu Bilroth I a II, totální gastrektomie). Vyšetření tenkého střeva. Zobrazovací anatomie. Divertikly tenkého střeva. Poruchy rotace a fixace tenkého střeva. Malabsorpční syndrom. Chronické záněty tenkého střeva (m. Crohn). Nádorové procesy tenkého střeva. Vyšetření tlustého střeva – zobrazovací anatomie. Poruchy rotace a fixace tračníku. Megacolon congenitum (m. Hirschprung). Invaginace. Divertikly tračníku - diverticulitis a její komplikace. Chronické záněty tračníku- m. Crohn a ulcerózní kolitis. Nádorové procesy tlustého střeva ¬benigní (polypy a polypózní syndromy). Kolorektální karcinom - odlišnosti při postižení pravé a levé části tračníku. Stavy po operaci tračníku. Poruchy vyprazdňování tračníku (defekrografie).

Nadledviny a retroperitoneum. Nadledviny. Obecná část - vyšetřovací metody (prostý snímek, USG, CT, MR, angiografie – arteriografie, suprarenální flebografie s odběrem vzorků žilní krve). Zobrazovací anatomie. Speciální část - atrofie nadledvin (m. Addison), hyperplázie a nádorové procesy nadledvin - hyperfunkční syndromy při korových nádorech nadledvin - (Connův syndrom, Cushingův syndrom, adrenogenitální syndrom). Nádory dřeně nadledvin (feochromocytom). Nádory nadledvin v dětství (neuroblastom). Retroperitoneum - zobrazovací anatomie. Retroperitoneální fibróza (m. Ormond). Nádory (uzlinové a ostatní).

Mléčná žlázaObecná část - vyšetřovací metody - mamografie, USG, MR, metody biopsie (aspirační cytologie, true-cut biopsie, vakuová biopsie). Speciální část - fibrózně-cystická mastopatie, fibroadenom, karcinom. Screening karcinomu prsu. Vyšetřování pooperačních stavu prsů (stavy po resekci a mastektomii, komplikace augmentační plastiky)

Neuroradiologie. Mozek. Obecná část - vyšetřovací metody. Prosté snímky lebky (základní a speciální projekce), CT (nativní a kontrastní), MR, angiografie, USG mozku (u novorozenců a dětí v kojeneckém věku). Speciální část - vrozené vady mozku - hydrocefalus. Aplazie kalózního tělesa. Cévní onemocnění mozku - ateroskleróza, mozkový infarkt, mozková hemorrhagie, aneuryzmata mozkových tepen - subarachnoidální krvácení. Arteriovenózní malformace. Trombóza venózních splavů. Arteriovenózní píštěle (karotidokavernózní pištěl). Zánětlivá onemocnění mozku - mozkový absces, infekční zánětlivá onemocnění šedé a bílé hmoty mozkové - encefalitis, zánětlivá onemocnění mozkových plen -meningitis. Degenerativní onemocnění mozku - mozková atrofie, m. Alzheimer, demyelinizační onemocnění mozku - roztroušená skleróza. Úrazy mozku - mozkový edém, kontuze mozku, intracerebrální hemorrhagie, epidurální, subdurální hematom a traumatické subarachonideální krvácení. Nádory mozku - Symptomatologie mozkových nádorů v různých diagnostických modalitách. Primární mozkové nádory - mozkové gliomy grade I-IV. Meningeom v různých lokalizacích. Nádory mozku dětského věku - meduloblastom mozečku. Metastázy. Radiodiagnostika míchy a páteře. Obecná část - vyšetřovací metody - prosté snímky páteře, CT, MR, perimyelografie (PMG), DSA. Zobrazovací anatomie. Speciální část - vrozené vady -syringomyelie. Meningomyelokéle. Úrazy (druhy fraktur obratlových těl - zlomeniny stabilní a nestabilní). Onemocnění meziobratlových plotének - výhřezy plotének - záněty meziobratlových plotének, spondylodiscitis . Nádorová onemocnění páteře - nádory intramedulární, extramedulární, intradurální. Nádory extradurální – primární a sekundární.

Hlava a krk. Vedlejší dutiny nosní. Obecná část - vyšetřovací metody - prosté snímky (semiaxiální projekce), CT a MR. Zobrazovací anatomie. Speciální část - akutní a chronická sinusitis a její komplikace. Mukokéla. Nádory vedlejších dutin - osteom, cysty a polypy, karcinom. Úrazy vedlejších dutin (Le Fort I.-III.) Kost spánková. Obecná část - vyšetřovací metody - RTG speciální projekce (dle Schullera a Stenverse). CT pyramidy (včetně HRCT), MR, DSA. Zobrazovací anatomie. Speciální část - vrozené vady zevního zvukovodu, středního a vnitřního ucha. Zánětlivé procesy středního ucha - akutní a chronická otitis. Jejich komplikace (abscesy, cholesteatom). Možná intrakraniální propagace. Nádory VIII. mozkového nervu (neurinom akustiku). Úrazy pyramidy. Očnice. Obecná část - vyšetřovací metody - prosté snímky, ultrasonografie, CT, MR. Speciální část - cizí těleso v očnici. Patologické změny při hypertyreóze. Nádory oka a očnice. Úrazy očnice.

OsteoradiologieObecná část - vyšetřovací metody - prosté snímky, CT, MR, angiografie, arthrografie.

Základní pojmy osteoradiologie. Kostní makrostruktura v rentgenovém. Základní patologické změny skeletu. Speciální část - vrozené vady skeletu - nejdůležitější vrozené vady (achondroplazie, mnohočetné kartilaginózní exostózy, fíbrózní dysplazie, osteogenesis imperfekta atd.) dysplazie kyčelního kloubu a její rentgenová symptomatologie. Zánětlivá onemocnění skeletu - nespecifické hnisavé kostní a kloubní procesy. Akutní hematogenní a sekundární osteomyelitis. Chronická osteomyelitis a její zvláštní formy. TBC kostí a kloubů (především specifická spondylitis). Chronické aseptické kloubní záněty - revmatoidní artritis, chronická primární polyartritis, spondylartritis ankylopoetica (m. Bechtěrev). Metabolického osteopatie - osteoporóza senilní a presenilní (postmenopauzální) - kostní denzitometrie (ultrazvuková, rentgenová, CT). Osteomalacie. Rachitis. Endokrinní osteopatie - zejména změny při hypotyreóze a při primární hyperparatyreóze (ostitis fibrosa cystica generalisata) - diagnostika zvětšení příštitných tělísek (USG, CT, MR). Osteoporóza při m. Cushing. Kostní změny při chronické renální insuficienci - sekundární a terciární hyperparatyroidismus.

Toxické osteopatie - změny při otravách těžkými kovy (olovo), při otravách nekovy (fluor). Hypervitaminóza D. endogenní intoxikace - osteopathia hypertroficans toxica. Cirkulační poruchy skeletu - kostní infarkty,  kesonová choroba, juvenilní aseptické nekrózy- m. Perthes a další osteonekrózy, jejich následky.

Úrazy skeletu - základ pojmy - druhy zlomenin a jejich dislokací, vykloubení. Některé zvláštní typy zlomenin (subperiostální zlomeniny, únavové zlomeniny, epifyzeolýzy). Komplikace zlomenin - poruchy růstu skeletu, aseptické nekrózy. Hojení zlomenin kostním svalkem - paklouby. Kostní onkologie - základní typy primárních nádorů a jejich komplexní symptomatologie - nádory vycházející z kostitvorného pojiva (osteom, osteoid-osteom, osteoblastom, osteogenní sarkom), vycházející z chrupavčité tkáně (chondrom, osteochondrom, chondrosarkom), vycházející z vazivové tkáně (fibrosarkom), obrovskobuněčný nádor (osteoklastom) vycházející z dřeňové části kosti (Ewingův sarkom, hematologické malignity), vycházející z krevních a lymfatických cév (hemangiomy, lymfangiomy), neurogenní nádory (schwannom). Nádory kloubní (synoviální chondromy). Zvláštní nádory - chordom, histiocytosis X a její tři formy - zejména eosinofilní granulom. Sekundární kostní nádory -metastázy osteolytické , osteoplastické a smíšené. M. Paget a jeho formy.

Základy intervenční radiologie - vymezení pojmu a některé historické poznámky. Hlavní oblasti intervenční radiologie. Cévní intervence a jejich indikace - angioplastika  (balónková dilatace a implantace stentu), terapeutická embolizace, trombolýza. Cava filtry. Stentgrafty. Neurointervence - uzávěry mozkových aneuryzmat a AV malformací mikrospirálami. Intervence na ledvinách a močových cestách - perkutánní nefrostomie, drenáže cyst a abscesů. Intervence na žlučových cestách - zevní a vnitřní drenáž žlučových cest, stentování žlučových cest. Intervence na játrech a pankreatu - drenáže abscesů a cyst, radiofrekvenční ablace, chemoembolizace, drenáže pankreatických pseudocyst, biopsie jater a pankreatu. Intervence na srdci a věnčitých tepnách - koronaroplastika, punkce perikardu (při exsudativní perikarditis). Intervence v oblasti gynekologie - dilatace zúžených vejcovodů (při sterilitě).

 

Nukleární medicína

 

Obecné pojmy oboru nukleární medicína (NM) - koncepce oboru. Vyšetřovací metody in vivo - základní principy, indikace, provedení, vyšetření statická,dynamická, SPECT, PET. Vyšetřovací metody in vitro - základní principy metod radiosaturační analýzy,indikace nejčastějších vyšetření. Léčba otevřenými zářiči - základní princip, nejčastější indikace, nutné předpoklady.

Radiofarmaka (RF) - používané radionuklidy, jejich fyzikální charakteristiky. Biodistribuční a farmakokinetické vlastnosti nejčastěji užívaných skupin RF. Příprava RF, zdroje radionuklidů: jaderný reaktor, urychlovače částic, generátorové systémy. Kontrola kvality RF.

Fyzikální jevy používané v NM - fyzikální vlastnosti radionuklidů - stavba atomových jader, radioaktivita. Záření alfa, beta, gama - vznik,vlastnosti, využití v nukleární medicíně. Interakce záření s hmotou.

Detekce ionizujícího záření v NM - scintilační detektory: scintilátor, fotonásobič - základní vlastností, princip činnosti. Přehled NM přístrojů využívajících scintilační detektory: dvoukanál, pohybový scintigraf, scintilační kamera - konstrukce, základní typy kolimátorů, obraz analogový a digitální. Detektory s plynovou náplní: ionizační komora, Geiger-Müllerův detektor - základní princip činnosti, využití přístrojů v NM. Detektory filmové, termoluminiscenční, polovodičové.

Metody SPECT a PET - základní principy tomografického zobrazení. SPECT - princip jednofotonové emisní tomografie, akvizice a rekonstrukce tomografických obrazů, přednosti a úskalí metody. Konstrukce SPECT gamakamer. Klinické využití SPECT. SPECT/CT.PET - princip pozitronové emisní tomografie, základní součásti pozitronové kamery, jiné možnosti snímání pozitronových zářičů (dvoudetektorová SPECT kamera s ultratěžkými kolimátory, koincidence). Radiofarmaka používaná pro PET vyšetření, klinické využití. PET/CT.

Biologické účinky záření - mechanismus účinku ionizujícího záření, účinky deterministické a stochastické. Veličiny dozimetrie ionizujícího záření a radiační ochrany: absorbovaná dávka, dávkový ekvivalent, efektivní dávka - definice, jednotky. Limity ozáření pro pracovníky se zdroji ionizujícího záření, možnosti ochrany. Lékařské ozáření, zásady minimalizace radiačních dávek v NM. Programy monitorování a zabezpečení jakosti.

Radioimunoanalýza - základní pojmy a principy imunoanalytických metod. Postup při provádění radioimunoanalýzy. Indikace a interpretace nejužívanějších vyšetření: thyroidální diagnostika, gynekologická a prenatální diagnostika, diagnostika poruch růstu, diagnostika diabetu, nádorové markery, monitorování terapeutických dávek léčiv, kostní metabolismus, hematologická diagnostika.

Vyšetření perfuze a viability myokardu, detekce infarktu myokardu - princip metod vyšetření perfuze myokardu, používaná radiofarmaka, jejich výhody a nevýhody. Příprava nemocného, možnosti zátěže, indikace k vyšetření. Planární scintigrafie myokardu, SPECT myokardu - rozdíly v provedení a hodnocení. Hradlovaná tomografická scintigrafie myokardu. Základy interpretace výsledků. Hodnocení viability myokardu - princip, PET, alternativní postupy. Scintigrafická detekce akutního infarktu myokardu - princip metody, radiofarmaka.

Centrální a periferní cirkulace - radionuklidová kardiografíe (metoda prvního průtoku): princip metody, používaná radiofarmaka, přístrojové vybavení, metodický postup při akvizici a vyhodnocování dat, základy analýzy průtokových křivek, interpretace výsledků. Indikace: diagnostika vývojových vad, kvantifikace intrakardiálních zkratů, hodnocení výkonnosti srdečních komor.

Radionuklidová ventrikulografie rovnovážná hradlovaná - princip metody, používaná radiofarmaka, přístrojové vybavení, střádání dat. Hodnocení ejekční frakce a regionální motility. Indikace, postavení metody v kontextu ostatních dg. modalit. Radionuklidová ventrikulografie při zátěži - diagnostický význam. Radionuklidová venografíe dolních a horních končetin: princip metody, radiofarmaka, metodický postup, hodnocení nálezu, indikace k vyšetření.

Plíce - perfuzní scintigrafie plic: princip metody, radiofarmaka, přístrojové vybavení, způsob aplikace, projekce, hodnocení nálezů. Indikace k vyšetření, nečastější diferenciálně diagnostické problémy, využití kombinace ventilačně-perfuzní scintigrafie ke zvýšení diagnostické spolehlivosti.Ventilační scintigrafie plic: radioaktivní aerosoly, radioaktivní plyny, přístrojové vybavení, metodika vyšetření za použití plynů a aerosolů, interpretace výsledků, indikace. Měření alveolokapilární clearance: princip, radiofarmakum, hodnocení výsledků, indikace. Měření mukociliární clearance: princip, radiofarmakum, indikace.

Centrální nervový systém - statická scintigrafie mozku, dynamická radionuklidová angiografie mozku: princip metod, radiofarmaka, metodika provedení, hodnocení nálezů, indikace vyšetření.Perfuzní scintigrafie mozku SPECT: princip zobrazení, radiofarmaka, příprava pacienta, indikace, diagnostický přínos.Scintigrafické vyšetření neuroreceptorů pomocí SPECT - princip, radiofarmaka.

PET - současné postavení v rutinní klinické diagnostice a při výzkumu fyziologie a patofyziologie CNS.

Radionuklidová cisternografie: základy fyziologie mozkomíšního moku, radiofarmaka, aplikace, metodika

provedení pro dif. dg. hydrocefalu a při podezření na likvoreu. Interpretace výsledků. Vyšetření funkčnosti

zkratů po drenážních operacích.

Ledviny a močové cesty - radionuklidová nefrografie: radiofarmaka, přístrojové vybavení, výstup a interpretace výsledků, nevýhody,současné postavení metody. Dynamická scintigrafie ledvin: nejčastěji používaná radiofarmaka, přístrojové vybavení, metodika (aplikace diuretik), hodnocení nálezů, výpočet separované funkce ledvin, možnost současného výpočtu globální renální funkce (GFR, ERPF). Captoprilový test - princip, provedení, hodnocení.Statická scintigrafie ledvin: princip, radiofarmaka, přístrojová technika, metodika provedení, interpretace výsledků, stanovení separované funkce ledvin. Indikace. Vyšetření transplantované ledviny:Radionuklidová cystografie (přímá a nepřímá cystografie) - radiofarmaka, metodika provedení, interpretace výsledků, detekce VUR. Hodnocení močového residua a mikčních parametrů. Radionuklidové metody stanovení clearance: radiofarmaka pro výpočet GFR a ERPF. Metody využívající měření vzorků plazmy, metody využívající měření in vivo.

Játra, slezina a žlučové cesty - statická scintigrafie jater a sleziny: princip zobrazení, radiofarmaka, provedení, hodnocení nálezů, indikace k vyšetření. Porovnání s ostatními vyšetřovacími metodami. Scintigrafická detekce jaterních hemangiomů.Radionuklidová cholescintigrafie: princip metody, radiofarmaka, přístrojová technika, metodika provedení v závislosti na indikaci, počítačové zpracování výsledků. Klinický význam metody při akutních příhodách břišních, po úrazech břicha a při chronických biliárních potížích.Scintigrafie sleziny: radiofarmaka, přístrojová technika, metodika provedení, indikace.

Gastrointestinální trakt - scintigrafie slinných žláz: radiofarmaka, metodika, indikace. Scintigrafické vyšetření motility jícnu: princip metody, radiofarmaka, metodika provedení, výhody počítačového zpracování dat, indikace. Scintigrafické hodnocení evakuace žaludku: princip metody, radiofarmaka, metodika provedení, poločas evakuace a jeho měření, interpretace výsledků, indikace. Stanovení gastroezofageálního refluxu: princip, radiofarmaka, metodika provedení, indikace. Diagnostika Meckelova divertiklu: patofyziologie Meckelova divertiklu, obvyklá lokalizace, princip vyšetření, radiofarmaka, metodika provedení, hodnocení nálezů, indikace.Lokalizace krvácení do GIT: princip metody, radiofarmaka, metodika provedení, interpretace výsledků, indikace. Vyšetření resorpce biologicky důležitých látek se zaměřením na vitamin B12.

Radionuklidové metody v endokrinologii - scintigrafie štítné žlázy: používaná radiofarmaka - jejich výhody a nevýhody, metodika provedení,interpretace výsledků, její význam pro diferenciální diagnostiku tyreopatií, postavení sonografie a scintigrafie štítné žlázy v diagnostickém protokolu.Měření akumulace radiofarmak ve štítné žláze.Scintigrafické vyšetření příštítných tělísek: radiofarmaka, princip subtrakční metody, dvoufázová scintigrafie, diagnostický přínos.Scintigrafické vyšetření nadledvinek: možnosti zobrazování kůry a dřeně nadledvinek pomocí radiofarmak.

Skelet - statická scintigrafie skeletu: princip vyšetření, používaná radiofarmaka a jejich vlastnosti, příprava předvyšetřením, způsob provedení vyšetření - výhody celotělové scintigrafie, projekce, hodnocení nálezů, nejčastější artefakty. Onkologické i neonkologické indikace. Vedlejší nálezy u scintigrafie skeletu, zvláštnosti v dětském věku.Dynamická scintigrafie skeletu: účel vyšetření třífázovou scintigrafií skeletu, posuzování obrazu prvního průtoku a obrazu krevního kompartmentu. Indikace.

Radionuklidové metody v hematologii - vyšetření přežívání erytrocytů: využití vlastností chrómu ke značení erytrocytů, princip provedení vyšetření,lokalizace místa destrukce erytrocytů.Stanovení objemu cirkulující erymasy a plazmy: diluční princip a jeho využití ke stanovení objemů složek krve, radiofarmaka.

Vyšetření trombokinetiky: problematika značení trombocytů. Scintigrafie kostní dřeně: radiofarmaka, provedení vyšetření, hodnocení nálezů, hematologické, onkologické a jiné indikace.

Radionuklidové metody v onkologii - obecné možnosti a postupy zobrazování nádorů pomocí radiofarmak, využití rutinních scintigrafickýchmetod pro onkologickou diagnostiku (scintigrafie skeletu, jater, plic, mozku).

Vyšetření pomocí tumorafinních radiofarmak: vyšetření s 67 Ga - metodika, indikace. Imunoscintigrafické metody: současně užívaná radiofarmaka, metodika, indikace. Zobrazování somatostatinových receptorů: radiofarmaka, metodika, indikace. Lymfoscintigrafie, detekce sentinelových uzlin. Mamoscintigrafie. PET v onkologii. In vitro metody v onkologii.

Detekce zánětů - základní metodické přístupy, radiofarmaka, problematika značení leukocytů in vitro a in vivo, provedení vyšetření, úskalí při interpretaci výsledků. Indikace u různých typů zánětů.

Radionuklidová diagnostika v dětském věku - obecná specifika scintigrafického vyšetřování dětí: výběr vhodného radiofarmaka, problémy s aplikací radiofarmak, výpočet aplikované aktivity, zajištění pacienta během snímání.Metody často prováděné v dětském věku: vyšetření ledvin, kostí - přehled indikací typických pro dětský věk, jater, endokrinního systému, detekce zkratů, detekce Meckelova divertiklu.

Terapie v nukleární medicíně - obecný princip terapeutického účinku používaných zářičů.

Terapie benigních onemocnění štítné žlázy: radiofarmakum, úspěšnost, možné komplikace, indikace k terapii v kontextu s jinými způsoby léčby. Terapie diferencovaných karcinomů štítné žlázy: klasifikace karcinomů štítné žlázy, biologické předpoklady úspěšné léčby radioaktivním jódem, komplexní přístup k pacientovi. Podávaná množství radiofarmaka. Radionuklidová synovektomie: princip metody, radiofarmaka, množství podané aktivity, provedení výkonu, možné komplikace, indikace. Terapie polycytemie: princip, radiofarmaka.

Paliativní terapie u pokročilých nádorových onemocnění: terapeutické možnosti při kostních metastázách a maligních výpotcích, používaná radiofarmaka, provedení, možné komplikace. Terapie neuroendokrinních tumorů.

 

Garant: doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Klinika zobrazovacích metod, Alej Svobody 80, Plzeň

tel. 377103486

E-mail: name@fnplzen.cz

 

Vyučující:

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Literatura:

Podle doporučení vyučujícího.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html