SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Neurology - E0108031
Title in English: Neurologie
Guaranteed by: Klinika neurologická (14-380)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2011 to 2021
Semester: winter
Points: 9
E-Credits: 9
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2 C [hours/week]
summer s.:1/2 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Teacher(s): MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.
MUDr. Vojtěch Mach
MUDr. Vít Matoušek
MUDr. Marek Peterka
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
MUDr. Pavel Potužník
MUDr. Vladimír Rohan, Ph.D.
MUDr. Jaroslava Suchá
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Co-requisite : {Interní propedeutika pro 3. ročník}, E0105084, E0105085, E0106013, E0106014, E0106015
Is co-requisite for: E0110025, E0110036, E0110019, E0110032, E0110026, E0110120
Files Comments Added by
download Ústní otázky z obecné neurologie.docx Hana Hrubá
download Ústní otázky ze speciální neurologie.docx Hana Hrubá
Annotation -
Last update: BURIANKO (15.02.2005)
Special Neurology: Cerebrovascular disease. Intracranial and spinal neoplasms. Injuries of brain and spinal cord. Epilepsy. Sleep disorders. Infections of nervous system. Multiple sclerosis. Neurodegenerative diseases. Systemic connective tissue disorders. Nutritional and deficiency disorders. Disorders of peripheral nerves and muscles. Degenerative diseases of the spine. Developmental disorders. Headaches and cranial neuralgias. Neuroses
Literature - Czech
Last update: Hana Hrubá (25.05.2018)

Základní literatura:

Ambler Z.: Základy neurologie. Galén – Karolinum, Praha, 2011

Doplňková literatura:

Jedlička P, Keller O et al. Speciální neurologie. Galén, Praha, 2005

Nevšímalová S, Růžička E, Tichý J et al. Neurologie. Galén – Karolinum, Praha, 2002

Ambler Z., Bednařík J., Růžička E. a kol. Klinická neurologie, I. Část obecná. Triton: Praha, 2. vyd. 2008

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Hana Hrubá (25.05.2018)

Získání zápočtu z praktických cvičení z Neurologie. Praktická cvičení obsahují celkem 28 90 minutových bloků v průběhu zimního a letního semestru.

Pro zápočet je nutná 100% aktivní účast na praktických cvičeních a ověření znalostí při vyšetření pacienta a stanovení diagnostického a léčebného plánu.

Splnění písemného testu z Neurologie obsahujícího 60 otázek z obecné a speciální neurologie - správné odpovědi minimálně u 45 otázek.

Ústní zkouška zahrnující 2 otázky, jedna z šestnácti otázek z obecné neurologie, jedna z devátenácti otázek ze speciální neurologie.

K úspěšnému splnění požadavků zkoušky z Neurologie je nutno splnit písemný test a správně zodpovědět obě otázky ústní části zkoušky

Syllabus - Czech
Last update: BURIANKO (15.02.2005)

b

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html