Practical skills in cardiovascular surgery I - B02922 (elective subject)
Title: Praktické dovednosti v kardiovaskulární chirurgii
Guaranteed by: 2nd Department of Surgery – Department of Cardiovascular Surgery First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00690)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/16, C [HS]
Capacity: 10
Min. number of students: 2
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.kardiochirurgie-vfn.cz
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
MUDr. Tomáš Prskavec
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B03119, B03120
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Studenti budou seznámeni s některými základními návyky/dovednostmi v kardiovaskulární chirurgii. V průběhu kurzu budou na lůžkovém oddělení pod vedením mladších chirurgů provádět/přihlížet vyšetření nemocných, psaní ordinací, provádění převazů. Naučí se měřit tlakový index kotník-paže, zúčastní se duplexního ultrazvukového vyšetření žilního systému dolních končetin. Budou provádět převazy operačních ran při odpolední vizitě. Na modelu budou provádět cévní anastomózy. Naučí se prakticky přípravu operačního pole a přípravu operačního týmu, včetně tréninku sterilního oblékaní. Budou seznámeni s provozem na chirurgických sálech, přípravy a použití mimotělního oběhu a v případě zájmu budou moci asistovat při operacích. Pro předmět každý student obdrží logbook praktických dovedností a po jeho splnění bude udělen zápočet. Začátek první hodiny bude ve středu 14:00, II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, 4. patro, posluchárna. Studenti budou seznámeni s náplní a organizací kurzu. Začátky jednotlivých "hodin" budou dle domluvy studentů s jednotlivými vyučujícími.
Last update: Tošovský Jan, doc. MUDr., CSc. (21.05.2019)
Syllabus - Czech

Studenti budou seznámeni s některými základními návyky/dovednostmi v kardiovaskulární chirurgii.
V průběhu kurzu budou na lůžkovém oddělení pod vedením mladších chirurgů provádět/přihlížet vyšetření nemocných, psaní ordinací, provádění převazů. Naučí se měřit tlakový index kotník-paže, zúčastní se duplexního ultrazvukového vyšetření žilního systému dolních končetin. Budou provádět převazy operačních ran při odpolední vizitě. Na modelu budou provádět cévní anastomózy. Naučí se prakticky přípravu operačního pole a přípravu operačního týmu, včetně tréninku sterilního oblékaní. Budou seznámeni s provozem na chirurgických sálech, přípravy a použití mimotělního oběhu a v případě zájmu budou moci asistovat při operacích. Pro předmět připravíme pro každého studenta předmětu logbook praktických dovedností a po jeho splnění bude udělen zápočet.

Last update: Tošovský Jan, doc. MUDr., CSc. (21.05.2019)
Course completion requirements - Czech

Pro předmět každý student obdrží logbook praktických dovedností. Po splnění praktických dovedností (více než 90 %) bude udělen zápočet.

Last update: Tošovský Jan, doc. MUDr., CSc. (21.05.2019)