SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Medical Chemistry and Biochemistry - B03120 (General Medicine)
Title: Lékařská chemie a biochemie
Guaranteed by: Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00410)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 14
E-Credits: 14
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/5, C [HT]
summer s.:4/5, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 270 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Dr. Fialová, lfial@lf1.cuni.cz (ULBLD), Dr.Šromová, lsrom@lf1.cuni.cz (ÚBEO)Kruhy 2011-2020 získají veškeré organizační informace na webových stránkách ÚBEO
Additional information: http://ulbld.lf1.cuni.cz/
http://ubeo.lf1.cuni.cz/cesky.htm
Old code: 606
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Attributes: Lékařství
Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Pre-requisite : {splněna jedna z anatomií}, {splnit jeden z kódů}
Co-requisite : B00003
Interchangeability : B01604
Is co-requisite for: B03538
Is pre-requisite for: B03597, B02433, B03161, B03162, B03164, B01032, B01363, B01972, B02922, B00632, B00634, B02925, B03592, B02431, B02432
Annotation -
Biochemistry of organ functions. Xenobiochemistry.
Last update: Kohútová Vladislava, Ing. (20.12.2018)
Syllabus - Czech

Základy fyzikální, anorganické a organické chemie ve vztahu k biochemii člověka a medicíně - principy biochemických pochodů v lidském těle, struktury a vlastnosti látek, které se v organizmu vyskytují za fyziologických a patologických okolností, a obecné zákonitosti jejich metabolizmu.

Hlavní metabolické přeměny - přeměny živin a jejich význam pro tvorbu a uchovávání energie a pro tvorbu strukturních a informačních molekul, základy přeměny cizorodých látek (xenobiochemie).

Molekulárně biologické principy fungování lidského organizmu - dynamika informačních molekul, intracelulární, mezibuněčné a systémové mechanizmy řízení metabolických pochodů a vybrané příklady biochemie orgánových soustav a jejich poruch za patologických stavů.

Přehled bioanalytických přístupů - metody detekce biochemických a molekulárně biologických ukazatelů patologických stavů.

Last update: Kolářová Jana (04.10.2019)
Literature - Czech
Základní literatura:

MATOUŠ B. a spol. Základy lékařské chemie a biochemie. Galen, Praha 2010.

MURRAY R. K., BENDER D. A., BOTHAM K. M., KENNELLY P. J. a spol. Harperova ilustrovaná biochemie. Galén, Praha 2012 (5. čes. vyd.).

ALBERTS B. a spol. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Espero, Ústí nad Labem 2006 (2. čes. vydání).

KOOLMAN J. a ROHM K. H.. Barevný atlas biochemie. Grada Publishing, Praha 2012 (překlad 4. vydání).

Internetové zdroje:
Prezentace přednášek, návody na praktická cvičení a další výukové materiály [online], [cit. 2019-01-02].

Doporučená literatura:

ALBERTS, B. a spol. Molecular Biology of the Cell. Garland Science, New York (poslední vydání).

BAYNES JW., DOMINICZAK MH. Medical Biochemistry. Edinburgh, Saunders, (poslední vydání).

DEVLIN, TM. Textbook of Biochemistry With Clinical Correlations. Willey-Liss (poslední vydání).

ELLIOTT WH, ELLIOTT D. Biochemistry and Molecular Biology. Oxford University Press (poslední vydání).

GERG, JM., TYMOCZKO, JL. a L. STRYER. Biochemistry. W.H.Freeman and Co. New York (poslední vydání).

HIRŠOVÁ, D. Chemické názvosloví. Karolinum, Praha 2004 (2. vydání).

KODÍČEK M., VALENTOVÁ O., HYNEK R. Biochemie - chemický pohled na biologický svět. VŠCHT Praha 2018 (2. vydání).

KOOLMAN, J. a KH ROHM. Color Atlas of Biochemistry. Thieme, Stuttgart (poslední vydání).

MURRAY, RK. a spol. Harper's Biochemistry. McGraw-Hill, Inc., USA (poslední vydání).

VODRÁŽKA, Z. Biochemie. Academia, Praha 2002.

VOET, D. a J. G. VOETOVÁ. Biochemie. Victoria Publishing, Praha 1992.

Internetové zdroje:
Prezentace přednášek, návody na praktická cvičení a další výukové materiály [online], [cit. 2019-01-02].

Last update: Fialová Lenka, MUDr., CSc. (30.08.2023)
Course completion requirements - Czech

Zkouška z Lékařské chemie a biochemie se skládá ze dvou částí – písemné a ústní.  Pro pokračování k ústní části zkoušky je třeba získat v písemné části alespoň 57 % bodů z maximálního počtu bodů. Tento požadavek se nevztahuje na 2. opravný termín. Studenti, kteří úspěšně absolvují test a neuspějí v ústní části zkoušky, nebudou psát test v následujících opravných termínech. V případě, že student neprospěl u dílčí otázky ústní částí zkoušky, zakládá to důvod k ukončení zkoušky a hodnocení celé zkoušky je neprospěl.
Student může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné termíny; mimořádný opravný termín se nepřipouští. Student skládá druhý opravný termín ústní zkoušky z povinného či povinně volitelného předmětu před zkušební komisí, která je složena minimálně ze dvou zkoušejících. Umožňuje-li vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 2 opakovaný zápis předmětu, koná se ústní zkouška před zkušební komisí až v případě druhého opravného termínu opakovaně zapsaného předmětu; tímto není dotčeno právo fakulty umožnit skládat ústní zkoušku před zkušební komisí i v jiném případě, pokud to vyplývá z vnitřního předpisu fakulty podle čl. 19 odst. 2.

Podmínky udělení zápočtu a podrobnosti ke zkoušce pro kroužky 2001-2010 jsou uvedeny v samostatných vyhláškách na webových stránkách ÚLBLD./ Kruhy 2011-2020 na webu UBEO.

 

Last update: Fialová Lenka, MUDr., CSc. (11.01.2021)
Education plan -
Schedule block
Week of the block Day From - To Education type Theme Teacher Files Note Hodnocení
1Monday10:45 - 12:15seminarRoztoky. Výpočty: stechiometrie, koncentrace roztoků. Iontové rovnice.Mgr. Richard Buchal 
průměr: 4, hodnoceno: 2x
10:45 - 13:45practical classesÚvod do práce v laboratoři, bezpečnost práce, filtrace, centrifugy. Nácvik pipetování ("velké" objemy). Rozpustnost. Rozdělení směsi. Základní metody extrakce látek.kroužkový asistent
průměr: 3, hodnoceno: 2x
07:30 - 10:30practical classesLaboratorní řád a zásady bezpečnosti práce. FotometrieRNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
průměr: 3, hodnoceno: 1x
Tuesday12:30 - 13:45seminarRoztoky. Výpočty: stechiometrie, koncentrace roztoků. Iontové rovnice.Mgr. Richard Buchal 
průměr: 4, hodnoceno: 1x
07:30 - 10:30practical classesLaboratorní řád a zásady bezpečnosti práce. FotometrieRNDr. Jan StejskalPraktikárna - - U Nemocnice 5
průměr: 4, hodnoceno: 1x
10:45 - 13:45practical classesÚvod do práce v laboratoři, bezpečnost práce, filtrace, centrifugy. Nácvik pipetování ("velké" objemy). Rozpustnost. Rozdělení směsi. Základní metody extrakce látek.kroužkový asistent
Wednesday10:45 - 13:45seminarRoztoky. Výpočty: stechiometrie, koncentrace roztoků. Iontové rovnice.Mgr. Richard Buchal 
10:45 - 13:45practical classesÚvod do práce v laboratoři, bezpečnost práce, filtrace, centrifugy. Nácvik pipetování ("velké" objemy). Rozpustnost. Rozdělení směsi. Základní metody extrakce látek.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesLaboratorní řád a zásady bezpečnosti práce. FotometrieRNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
Thursday10:45 - 13:45seminarRoztoky. Výpočty: stechiometrie, koncentrace roztoků. Iontové rovnice.Mgr. Richard Buchal 
10:45 - 13:45practical classesÚvod do práce v laboratoři, bezpečnost práce, filtrace, centrifugy. Nácvik pipetování ("velké" objemy). Rozpustnost. Rozdělení směsi. Základní metody extrakce látek.kroužkový asistent
průměr: 2, hodnoceno: 1x
07:30 - 10:30practical classesLaboratorní řád a zásady bezpečnosti práce. FotometrieRNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
Friday10:45 - 13:45practical classesÚvod do práce v laboratoři, bezpečnost práce, filtrace, centrifugy. Nácvik pipetování ("velké" objemy). Rozpustnost. Rozdělení směsi. Základní metody extrakce látek.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarRoztoky. Výpočty: stechiometrie, koncentrace roztoků. Iontové rovnice.Mgr. Richard Buchal 
07:30 - 10:30practical classesLaboratorní řád a zásady bezpečnosti práce. FotometrieRNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
2Monday10:45 - 12:15seminarVýpočty: pH roztoků kyselin a zásad.Mgr. Libuše Nosková, Ph.D. 
průměr: 5, hodnoceno: 1x
10:45 - 13:45practical classesReakce aniontů a kationtů. Reakce významné z lékařského hlediska.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesOsmolarita, osmotický tlak- výpočty, dialýza, titraceRNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
Tuesday10:45 - 13:45practical classesReakce aniontů a kationtů. Reakce významné z lékařského hlediska.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarVýpočty: pH roztoků kyselin a zásad.Mgr. Libuše Nosková, Ph.D. 
07:30 - 10:30practical classesOsmolarita, osmotický tlak- výpočty, dialýza, titraceRNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
Wednesday10:45 - 12:15seminarVýpočty: pH roztoků kyselin a zásad.Mgr. Libuše Nosková, Ph.D. 
10:45 - 13:45practical classesReakce aniontů a kationtů. Reakce významné z lékařského hlediska.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesOsmolarita, osmotický tlak- výpočty, dialýza, titraceRNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
Thursday10:45 - 12:15seminarVýpočty: pH roztoků kyselin a zásad.Mgr. Libuše Nosková, Ph.D. 
10:45 - 13:45practical classesReakce aniontů a kationtů. Reakce významné z lékařského hlediska.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesOsmolarita, osmotický tlak- výpočty, dialýza, titraceRNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
Friday10:45 - 13:45practical classesReakce aniontů a kationtů. Reakce významné z lékařského hlediska.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarVýpočty: pH roztoků kyselin a zásad.Mgr. Libuše Nosková, Ph.D. 
07:30 - 10:30practical classesOsmolarita, osmotický tlak- výpočty, dialýza, titraceRNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
3Monday10:45 - 12:15seminarVýpočty: pH pufrů MUDr. Adriana Rybnikářová 
10:45 - 13:45practical classesKvantitativní reakce: srážecí titrace. Měření pH, titrační křivka.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesKyseliny, zásady, pH (teorie a výpočty), pufry (teorie a výpočty)Mgr. Petr VýmolaPraktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarVýpočty v lékařské chemii a biochemii Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. 
Tuesday10:45 - 13:45practical classesKvantitativní reakce: srážecí titrace. Měření pH, titrační křivka.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarVýpočty: pH pufrů MUDr. Adriana Rybnikářová 
07:30 - 10:30practical classesKyseliny, zásady, pH (teorie a výpočty), pufry (teorie a výpočty)Mgr. Petr VýmolaPraktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarVýpočty v lékařské chemii a biochemii Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. 
Wednesday10:45 - 12:15seminarVýpočty: pH pufrů MUDr. Adriana Rybnikářová 
10:45 - 13:45practical classesKvantitativní reakce: srážecí titrace. Měření pH, titrační křivka.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesKyseliny, zásady, pH (teorie a výpočty), pufry (teorie a výpočty)Mgr. Petr VýmolaPraktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarVýpočty v lékařské chemii a biochemii Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. 
Thursday10:45 - 12:15seminarVýpočty: pH pufrů MUDr. Adriana Rybnikářová 
10:45 - 13:45practical classesKvantitativní reakce: srážecí titrace. Měření pH, titrační křivka.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesKyseliny, zásady, pH (teorie a výpočty), pufry (teorie a výpočty)Mgr. Petr Výmola 
09:00 - 10:30seminarVýpočty v lékařské chemii a biochemii Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. 
Friday10:45 - 13:45practical classesKvantitativní reakce: srážecí titrace. Měření pH, titrační křivka.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarVýpočty: pH pufrů MUDr. Adriana Rybnikářová 
07:30 - 10:30practical classesKyseliny, zásady, pH (teorie a výpočty), pufry (teorie a výpočty)Mgr. Petr VýmolaPraktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarVýpočty v lékařské chemii a biochemii Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. 
4Monday10:45 - 13:45seminarVýpočty: Osmolarita, osmotický tlak. Ing. Libuše Kadlecová 
10:45 - 13:45practical classesPufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce. Elektrodové děje.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesVlastnosti a reakce biologicky a toxikologicky významných prvků a jejich sloučenin/ Rozpustnost, komplexní sloučeniny, opakování- biogenní a toxické prvky, Pb, Hg, As.RNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
Tuesday10:45 - 13:45practical classesPufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce. Elektrodové děje.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarVýpočty: Osmolarita, osmotický tlak. Ing. Libuše Kadlecová 
07:30 - 10:30practical classesVlastnosti a reakce biologicky a toxikologicky významných prvků a jejich sloučenin/ Rozpustnost, komplexní sloučeniny, opakování- biogenní a toxické prvky, Pb, Hg, As.RNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
Wednesday10:45 - 12:15seminarVýpočty: Osmolarita, osmotický tlak. Ing. Libuše Kadlecová 
průměr: 1, hodnoceno: 3x
10:45 - 13:45practical classesPufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce. Elektrodové děje.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesVlastnosti a reakce biologicky a toxikologicky významných prvků a jejich sloučenin/ Rozpustnost, komplexní sloučeniny, opakování- biogenní a toxické prvky, Pb, Hg, As.RNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
Thursday10:45 - 12:15seminarVýpočty: Osmolarita, osmotický tlak. Ing. Libuše Kadlecová 
10:45 - 13:45practical classesPufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce. Elektrodové děje.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesVlastnosti a reakce biologicky a toxikologicky významných prvků a jejich sloučenin/ Rozpustnost, komplexní sloučeniny, opakování- biogenní a toxické prvky, Pb, Hg, As.RNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
Friday07:30 - 10:30practical classesVlastnosti a reakce biologicky a toxikologicky významných prvků a jejich sloučenin/ Rozpustnost, komplexní sloučeniny, opakování- biogenní a toxické prvky, Pb, Hg, As.RNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesPufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce. Elektrodové děje.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarVýpočty: Osmolarita, osmotický tlak.Ing. Libuše Kadlecová 
5Monday10:45 - 13:45seminarModely (bio)organických sloučenin. Chiralita aminokyselin. Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 
10:45 - 13:45practical classesReakce funkčních skupin organických sloučenin. Základní organické reakce.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesReakce biochemicky významných organických sloučenin Klasifikace a základy názvosloví organických sloučenin.RNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarOrganická chemie - opakování. Definice, charakterizace, struktura a vlastnosti medicinsky významných organických sloučenin, včetně sloučenin komplexních a heterocyklických. Definice a zákonitosti struktury a izomerie monosacharidů. Způsoby zápisu vzorců a struktur sacharidů - Haworthova a Fischerova projekce. Chemické vlastnosti a biochemický význam funkčních skupin cukrů. Glykosidová vazba, struktura, vlastnosti. Biologický a medicínský význam vybraných monosacharidů a jejich derivátů. Druhy glykosidů, struktury disacharidů a oligosacharidů. Homopolysacharidy a heteropolysacharidy a jejich fyziologické funkce. MUDr. Eva Balážiová, Ph.D. Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
Tuesday10:45 - 13:45practical classesReakce funkčních skupin organických sloučenin. Základní organické reakce.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarModely (bio)organických sloučenin. Chiralita aminokyselin. Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 
07:30 - 10:30practical classesReakce biochemicky významných organických sloučenin Klasifikace a základy názvosloví organických sloučenin.RNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarOrganická chemie - opakování. Definice, charakterizace, struktura a vlastnosti medicinsky významných organických sloučenin, včetně sloučenin komplexních a heterocyklických. Definice a zákonitosti struktury a izomerie monosacharidů. Způsoby zápisu vzorců a struktur sacharidů - Haworthova a Fischerova projekce. Chemické vlastnosti a biochemický význam funkčních skupin cukrů. Glykosidová vazba, struktura, vlastnosti. Biologický a medicínský význam vybraných monosacharidů a jejich derivátů. Druhy glykosidů, struktury disacharidů a oligosacharidů. Homopolysacharidy a heteropolysacharidy a jejich fyziologické funkce. MUDr. Eva Balážiová, Ph.D. Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
Wednesday10:45 - 12:15seminarModely (bio)organických sloučenin. Chiralita aminokyselin. Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 
průměr: 5, hodnoceno: 1x
10:45 - 13:45practical classesReakce funkčních skupin organických sloučenin. Základní organické reakce.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesReakce biochemicky významných organických sloučenin Klasifikace a základy názvosloví organických sloučenin.RNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarOrganická chemie - opakování. Definice, charakterizace, struktura a vlastnosti medicinsky významných organických sloučenin, včetně sloučenin komplexních a heterocyklických. Definice a zákonitosti struktury a izomerie monosacharidů. Způsoby zápisu vzorců a struktur sacharidů - Haworthova a Fischerova projekce. Chemické vlastnosti a biochemický význam funkčních skupin cukrů. Glykosidová vazba, struktura, vlastnosti. Biologický a medicínský význam vybraných monosacharidů a jejich derivátů. Druhy glykosidů, struktury disacharidů a oligosacharidů. Homopolysacharidy a heteropolysacharidy a jejich fyziologické funkce. MUDr. Eva Balážiová, Ph.D. Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
Thursday10:45 - 12:15seminarModely (bio)organických sloučenin. Chiralita aminokyselin. Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 
10:45 - 13:45practical classesReakce funkčních skupin organických sloučenin. Základní organické reakce.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesReakce biochemicky významných organických sloučenin Klasifikace a základy názvosloví organických sloučenin.RNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarOrganická chemie - opakování. Definice, charakterizace, struktura a vlastnosti medicinsky významných organických sloučenin, včetně sloučenin komplexních a heterocyklických. Definice a zákonitosti struktury a izomerie monosacharidů. Způsoby zápisu vzorců a struktur sacharidů - Haworthova a Fischerova projekce. Chemické vlastnosti a biochemický význam funkčních skupin cukrů. Glykosidová vazba, struktura, vlastnosti. Biologický a medicínský význam vybraných monosacharidů a jejich derivátů. Druhy glykosidů, struktury disacharidů a oligosacharidů. Homopolysacharidy a heteropolysacharidy a jejich fyziologické funkce. MUDr. Eva Balážiová, Ph.D. Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
Friday10:45 - 13:45practical classesReakce funkčních skupin organických sloučenin. Základní organické reakce.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarModely (bio)organických sloučenin. Chiralita aminokyselin. Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 
07:30 - 10:30practical classesReakce biochemicky významných organických sloučenin Klasifikace a základy názvosloví organických sloučenin.RNDr. Jan StejskalPraktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarOrganická chemie - opakování. Definice, charakterizace, struktura a vlastnosti medicinsky významných organických sloučenin, včetně sloučenin komplexních a heterocyklických. Definice a zákonitosti struktury a izomerie monosacharidů. Způsoby zápisu vzorců a struktur sacharidů - Haworthova a Fischerova projekce. Chemické vlastnosti a biochemický význam funkčních skupin cukrů. Glykosidová vazba, struktura, vlastnosti. Biologický a medicínský význam vybraných monosacharidů a jejich derivátů. Druhy glykosidů, struktury disacharidů a oligosacharidů. Homopolysacharidy a heteropolysacharidy a jejich fyziologické funkce. MUDr. Eva Balážiová, Ph.D. Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
6Monday10:45 - 12:15seminarSouhrnný test - anorganika, výpočty kroužkový asistent
10:45 - 13:45practical classesSpektrofotometrie. Fluorescence. Metody vizualizace v biochemii, barevné sloučeniny v chemii a biochemii. Pipetování.kroužkový asistent
09:00 - 10:30seminarProteiny – vlastnosti,funkce. Suprasekundární struktury, domény. Konformace, nativní stav, sbalováníproteinů. Struktura vybraných proteinů, důsledky patologických změnpostihujících strukturu proteinů (hemoglobin, kolagen, priony etc).Posttranslační modifikace proteinů a jejich význam (lipidové kotvy,glykosylace, fosforylace, gamma karboxylace). Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesAminokyseliny a peptidy. Struktura proteogenních aminokyselin, acidobazické vlastnosti aminokyselin. Peptidová vazba, peptidyMUDr. Tereza ŠváblováPraktikárna - U Nemocnice 5
Tuesday10:45 - 13:45practical classesSpektrofotometrie. Fluorescence. Metody vizualizace v biochemii, barevné sloučeniny v chemii a biochemii. Pipetování.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarSouhrnný test - anorganika, výpočty kroužkový asistent
09:00 - 10:30seminarProteiny – vlastnosti,funkce. Suprasekundární struktury, domény. Konformace, nativní stav, sbalováníproteinů. Struktura vybraných proteinů, důsledky patologických změnpostihujících strukturu proteinů (hemoglobin, kolagen, priony etc).Posttranslační modifikace proteinů a jejich význam (lipidové kotvy,glykosylace, fosforylace, gamma karboxylace). Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesAminokyseliny a peptidy. Struktura proteogenních aminokyselin, acidobazické vlastnosti aminokyselin. Peptidová vazba, peptidyMUDr. Tereza ŠváblováPraktikárna - U Nemocnice 5
Wednesday10:45 - 12:15seminarSouhrnný test - anorganika, výpočty kroužkový asistent
10:45 - 13:45practical classesSpektrofotometrie. Fluorescence. Metody vizualizace v biochemii, barevné sloučeniny v chemii a biochemii. Pipetování.kroužkový asistent
09:00 - 10:30seminarProteiny – vlastnosti,funkce. Suprasekundární struktury, domény. Konformace, nativní stav, sbalováníproteinů. Struktura vybraných proteinů, důsledky patologických změnpostihujících strukturu proteinů (hemoglobin, kolagen, priony etc).Posttranslační modifikace proteinů a jejich význam (lipidové kotvy,glykosylace, fosforylace, gamma karboxylace). Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesAminokyseliny a peptidy. Struktura proteogenních aminokyselin, acidobazické vlastnosti aminokyselin. Peptidová vazba, peptidyMUDr. Tereza ŠváblováPraktikárna - U Nemocnice 5
Thursday10:45 - 12:15seminarSouhrnný test - anorganika, výpočty kroužkový asistent
10:45 - 13:45practical classesSpektrofotometrie. Fluorescence. Metody vizualizace v biochemii, barevné sloučeniny v chemii a biochemii. Pipetování.kroužkový asistent
09:00 - 10:30seminarProteiny – vlastnosti,funkce. Suprasekundární struktury, domény. Konformace, nativní stav, sbalováníproteinů. Struktura vybraných proteinů, důsledky patologických změnpostihujících strukturu proteinů (hemoglobin, kolagen, priony etc).Posttranslační modifikace proteinů a jejich význam (lipidové kotvy,glykosylace, fosforylace, gamma karboxylace). Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesAminokyseliny a peptidy. Struktura proteogenních aminokyselin, acidobazické vlastnosti aminokyselin. Peptidová vazba, peptidyMUDr. Tereza ŠváblováPraktikárna - U Nemocnice 5
Friday10:45 - 13:45practical classesSpektrofotometrie. Fluorescence. Metody vizualizace v biochemii, barevné sloučeniny v chemii a biochemii. Pipetování.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarSouhrnný test - anorganika, výpočty kroužkový asistent
09:00 - 10:30seminarProteiny – vlastnosti,funkce. Suprasekundární struktury, domény. Konformace, nativní stav, sbalováníproteinů. Struktura vybraných proteinů, důsledky patologických změnpostihujících strukturu proteinů (hemoglobin, kolagen, priony etc).Posttranslační modifikace proteinů a jejich význam (lipidové kotvy,glykosylace, fosforylace, gamma karboxylace). Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesAminokyseliny a peptidy. Struktura proteogenních aminokyselin, acidobazické vlastnosti aminokyselin. Peptidová vazba, peptidyMUDr. Tereza ŠváblováPraktikárna - U Nemocnice 5
7Monday10:45 - 12:15seminarStruktura bílkovin doc. MUDr. Lucie Muchová, Ph.D. 
09:00 - 10:30seminarEnzymy - definice a charakterizace; názvosloví a třídění enzymů; struktura enzymů, koenzymy a prosthetické skupiny; specifičnost enzymů; izoenzymy - definice a charakterizace; regulace koncentrace a aktivity enzymů; metody stanovení aktivity a koncentrace enzymů a isoenzymů; význam enzymů a isoenzymů v medicíně.Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesStruktura a vlastnosti bílkovin, vybrané metody pro studium bílkovin (elektroforéza, western blot a imunodetekce, hmotnostní spektrometrie), význam stanovení celkové bílkoviny v séru.Mgr. Ivana Matrasová, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesSeparační techniky - tenkovrstevná chromatografie, gelová filtrace, dialýzakroužkový asistent
Tuesday10:45 - 13:45practical classesSeparační techniky - tenkovrstevná chromatografie, gelová filtrace, dialýzakroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarStruktura bílkovin doc. MUDr. Lucie Muchová, Ph.D. 
09:00 - 10:30seminarEnzymy - definice a charakterizace; názvosloví a třídění enzymů; struktura enzymů, koenzymy a prosthetické skupiny; specifičnost enzymů; izoenzymy - definice a charakterizace; regulace koncentrace a aktivity enzymů; metody stanovení aktivity a koncentrace enzymů a isoenzymů; význam enzymů a isoenzymů v medicíně.Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesStruktura a vlastnosti bílkovin, vybrané metody pro studium bílkovin (elektroforéza, western blot a imunodetekce, hmotnostní spektrometrie), význam stanovení celkové bílkoviny v séru.Mgr. Ivana Matrasová, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
Wednesday10:45 - 12:15seminarStruktura bílkovin doc. MUDr. Lucie Muchová, Ph.D. 
průměr: 5, hodnoceno: 3x
10:45 - 13:45practical classesSeparační techniky - tenkovrstevná chromatografie, gelová filtrace, dialýzakroužkový asistent
09:00 - 10:30seminarEnzymy - definice a charakterizace; názvosloví a třídění enzymů; struktura enzymů, koenzymy a prosthetické skupiny; specifičnost enzymů; izoenzymy - definice a charakterizace; regulace koncentrace a aktivity enzymů; metody stanovení aktivity a koncentrace enzymů a isoenzymů; význam enzymů a isoenzymů v medicíně.Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesStruktura a vlastnosti bílkovin, vybrané metody pro studium bílkovin (elektroforéza, western blot a imunodetekce, hmotnostní spektrometrie), význam stanovení celkové bílkoviny v séru.Mgr. Ivana Matrasová, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
Thursday09:00 - 10:30seminarEnzymy - definice a charakterizace; názvosloví a třídění enzymů; struktura enzymů, koenzymy a prosthetické skupiny; specifičnost enzymů; izoenzymy - definice a charakterizace; regulace koncentrace a aktivity enzymů; metody stanovení aktivity a koncentrace enzymů a isoenzymů; význam enzymů a isoenzymů v medicíně.Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesStruktura a vlastnosti bílkovin, vybrané metody pro studium bílkovin (elektroforéza, western blot a imunodetekce, hmotnostní spektrometrie), význam stanovení celkové bílkoviny v séru.Mgr. Ivana Matrasová, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminarStruktura bílkovin doc. MUDr. Lucie Muchová, Ph.D. 
10:45 - 13:45practical classesSeparační techniky - tenkovrstevná chromatografie, gelová filtrace, dialýza kroužkový asistent
Friday09:00 - 10:30seminarEnzymy - definice a charakterizace; názvosloví a třídění enzymů; struktura enzymů, koenzymy a prosthetické skupiny; specifičnost enzymů; izoenzymy - definice a charakterizace; regulace koncentrace a aktivity enzymů; metody stanovení aktivity a koncentrace enzymů a isoenzymů; význam enzymů a isoenzymů v medicíně.Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesStruktura a vlastnosti bílkovin, vybrané metody pro studium bílkovin (elektroforéza, western blot a imunodetekce, hmotnostní spektrometrie), význam stanovení celkové bílkoviny v séru.Mgr. Ivana Matrasová, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesStátní svátekkroužkový asistent
12:30 - 13:45seminarStátní svátekdoc. MUDr. Lucie Muchová, Ph.D. 
8Monday10:45 - 12:15seminarEnzymová kinetika MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
10:45 - 13:45practical classesBílkoviny. Precipitace/denaturace proteinů, elfo.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesEnzym, enzymová aktivita a její modulace (efektory a inhibitory). Enzymová kinetika Michaelise a Mentenové (Km a Vmax). Inhibitory enzymů, příklady využití v medicíměMgr. Ivana Matrasová, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
Tuesday10:45 - 13:45practical classesBílkoviny. Precipitace/denaturace proteinů, elfo.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarEnzymová kinetika MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
07:30 - 10:30practical classesEnzym, enzymová aktivita a její modulace (efektory a inhibitory). Enzymová kinetika Michaelise a Mentenové (Km a Vmax). Inhibitory enzymů, příklady využití v medicíměMgr. Ivana Matrasová, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
Wednesday10:45 - 12:15seminarEnzymová kinetika MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
10:45 - 13:45practical classesBílkoviny. Precipitace/denaturace proteinů, elfo.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesEnzym, enzymová aktivita a její modulace (efektory a inhibitory). Enzymová kinetika Michaelise a Mentenové (Km a Vmax). Inhibitory enzymů, příklady využití v medicíměMgr. Ivana Matrasová, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
Thursday10:45 - 12:15seminarEnzymová kinetika MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
10:45 - 13:45practical classesBílkoviny. Precipitace/denaturace proteinů, elfo.kroužkový asistent
průměr: 5, hodnoceno: 1x
07:30 - 10:30practical classesEnzym, enzymová aktivita a její modulace (efektory a inhibitory). Enzymová kinetika Michaelise a Mentenové (Km a Vmax). Inhibitory enzymů, příklady využití v medicíměMgr. Ivana Matrasová, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
Friday10:45 - 13:45practical classesBílkoviny. Precipitace/denaturace proteinů, elfo.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarEnzymová kinetikaMUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
průměr: 5, hodnoceno: 1x
07:30 - 10:30practical classesEnzym, enzymová aktivita a její modulace (efektory a inhibitory). Enzymová kinetika Michaelise a Mentenové (Km a Vmax). Inhibitory enzymů, příklady využití v medicíměMgr. Ivana Matrasová, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
9Monday10:45 - 12:15seminarStruktura nukleových kyselin MUDr. Martin Leníček, Ph.D. 
průměr: 5, hodnoceno: 1x
10:45 - 13:45practical classesSpecifita enzymů, závislost na teplotě a pH. Enzymová kinetika. Michaelisova konstanta.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesBiologické oxidace: Dehydrogenázy citrátového cyklu. Peroxidáza, katalza / Citrátový cyklus. Kyslík a jeho reaktivní formy.MUDr. Barbora VýmolováPraktikárna - U Nemocnice 5
Tuesday10:45 - 13:45practical classesSpecifita enzymů, závislost na teplotě a pH. Enzymová kinetika. Michaelisova konstanta.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarStruktura nukleových kyselin MUDr. Martin Leníček, Ph.D. 
průměr: 4, hodnoceno: 4x
07:30 - 10:30practical classesBiologické oxidace: Dehydrogenázy citrátového cyklu. Peroxidáza, katalza / Citrátový cyklus. Kyslík a jeho reaktivní formy.MUDr. Barbora VýmolováPraktikárna - U Nemocnice 5
průměr: 4, hodnoceno: 1x
Wednesday10:45 - 12:15seminarStruktura nukleových kyselin MUDr. Martin Leníček, Ph.D. 
průměr: 5, hodnoceno: 1x
10:45 - 13:45practical classesSpecifita enzymů, závislost na teplotě a pH. Enzymová kinetika. Michaelisova konstanta.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesBiologické oxidace: Dehydrogenázy citrátového cyklu. Peroxidáza, katalza / Citrátový cyklus. Kyslík a jeho reaktivní formy.MUDr. Barbora VýmolováPraktikárna - U Nemocnice 5
Thursday10:45 - 12:15seminarStruktura nukleových kyselin MUDr. Martin Leníček, Ph.D. 
10:45 - 13:45practical classesSpecifita enzymů, závislost na teplotě a pH. Enzymová kinetika. Michaelisova konstanta.kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesBiologické oxidace: Dehydrogenázy citrátového cyklu. Peroxidáza, katalza / Citrátový cyklus. Kyslík a jeho reaktivní formy.MUDr. Barbora VýmolováPraktikárna - U Nemocnice 5
Friday10:45 - 13:45practical classesSpecifita enzymů, závislost na teplotě a pH. Enzymová kinetika. Michaelisova konstanta.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarStruktura nukleových kyselin MUDr. Martin Leníček, Ph.D. 
07:30 - 10:30practical classesBiologické oxidace: Dehydrogenázy citrátového cyklu. Peroxidáza, katalza / Citrátový cyklus. Kyslík a jeho reaktivní formy.MUDr. Barbora VýmolováPraktikárna - U Nemocnice 5
10Monday10:45 - 12:15seminarVybrané metody molekulární biologie. RNDr. Markéta Šafaříková, Ph.D.
10:45 - 13:45practical classesIzolace DNAkroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesTrávení škrobu / Druhy a typy amylas. Lidská slinná a pankreatická amylasa, rozdíly mezi nimi (izoenzymy). Hladina aktivity a-amylasy u parotitidy a pankreatitidy a využití změn v aktivitě enzymu v diferenciální diagnostice. Amylasa v krvi a moči. Makroamylasa. Porovnání mechanismu štěpení a-amylasy a sacharasy. Enzymy účastnící se štěpení sacharidů z potravy, mechanismus jejich působení a lokalizace. Kontrolní test.Mgr. Nikola TernerováPraktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarPřehled metabolických drah sacharidů (glykolýza, glukoneogeneze, glykogensyntéza, glykogenolýza, přeměna glukózy na kyselinu glukuronovou a její využití, metabolismus fruktózy a galaktózy a jejich začlenění do glykolýzy, pentózový cyklu) a poruchy metabolizmu sacharidů (glykogenózy, galaktosémie, poruchy metabolizmu fruktózy a pentózového cyklu). Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
Tuesday10:45 - 13:45practical classesIzolace DNAkroužkový asistent
12:30 - 13:45seminarVybrané metody molekulární biologie. RNDr. Markéta Šafaříková, Ph.D.
07:30 - 10:30practical classesTrávení škrobu / Druhy a typy amylas. Lidská slinná a pankreatická amylasa, rozdíly mezi nimi (izoenzymy). Hladina aktivity a-amylasy u parotitidy a pankreatitidy a využití změn v aktivitě enzymu v diferenciální diagnostice. Amylasa v krvi a moči. Makroamylasa. Porovnání mechanismu štěpení a-amylasy a sacharasy. Enzymy účastnící se štěpení sacharidů z potravy, mechanismus jejich působení a lokalizace. Kontrolní test. Mgr. Nikola TernerováPraktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarPřehled metabolických drah sacharidů (glykolýza, glukoneogeneze, glykogensyntéza, glykogenolýza, přeměna glukózy na kyselinu glukuronovou a její využití, metabolismus fruktózy a galaktózy a jejich začlenění do glykolýzy, pentózový cyklu) a poruchy metabolizmu sacharidů (glykogenózy, galaktosémie, poruchy metabolizmu fruktózy a pentózového cyklu). Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
Wednesday10:45 - 12:15seminarVybrané metody molekulární biologie. RNDr. Markéta Šafaříková, Ph.D.
10:45 - 13:45practical classesIzolace DNAkroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesTrávení škrobu / Druhy a typy amylas. Lidská slinná a pankreatická amylasa, rozdíly mezi nimi (izoenzymy). Hladina aktivity a-amylasy u parotitidy a pankreatitidy a využití změn v aktivitě enzymu v diferenciální diagnostice. Amylasa v krvi a moči. Makroamylasa. Porovnání mechanismu štěpení a-amylasy a sacharasy. Enzymy účastnící se štěpení sacharidů z potravy, mechanismus jejich působení a lokalizace. Kontrolní test. Mgr. Nikola TernerováPraktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarPřehled metabolických drah sacharidů (glykolýza, glukoneogeneze, glykogensyntéza, glykogenolýza, přeměna glukózy na kyselinu glukuronovou a její využití, metabolismus fruktózy a galaktózy a jejich začlenění do glykolýzy, pentózový cyklu) a poruchy metabolizmu sacharidů (glykogenózy, galaktosémie, poruchy metabolizmu fruktózy a pentózového cyklu). Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
Thursday10:45 - 12:15seminarVybrané metody molekulární biologie. RNDr. Markéta Šafaříková, Ph.D.
10:45 - 13:45practical classesIzolace DNAkroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesTrávení škrobu / Druhy a typy amylas. Lidská slinná a pankreatická amylasa, rozdíly mezi nimi (izoenzymy). Hladina aktivity a-amylasy u parotitidy a pankreatitidy a využití změn v aktivitě enzymu v diferenciální diagnostice. Amylasa v krvi a moči. Makroamylasa. Porovnání mechanismu štěpení a-amylasy a sacharasy. Enzymy účastnící se štěpení sacharidů z potravy, mechanismus jejich působení a lokalizace. Kontrolní test.Mgr. Nikola TernerováPraktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarPřehled metabolických drah sacharidů (glykolýza, glukoneogeneze, glykogensyntéza, glykogenolýza, přeměna glukózy na kyselinu glukuronovou a její využití, metabolismus fruktózy a galaktózy a jejich začlenění do glykolýzy, pentózový cyklu) a poruchy metabolizmu sacharidů (glykogenózy, galaktosémie, poruchy metabolizmu fruktózy a pentózového cyklu). Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
Friday10:45 - 13:45practical classesIzolace DNAkroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarVybrané metody molekulární biologie. RNDr. Markéta Šafaříková, Ph.D.
07:30 - 10:30practical classesTrávení škrobu / Druhy a typy amylas. Lidská slinná a pankreatická amylasa, rozdíly mezi nimi (izoenzymy). Hladina aktivity a-amylasy u parotitidy a pankreatitidy a využití změn v aktivitě enzymu v diferenciální diagnostice. Amylasa v krvi a moči. Makroamylasa. Porovnání mechanismu štěpení a-amylasy a sacharasy. Enzymy účastnící se štěpení sacharidů z potravy, mechanismus jejich působení a lokalizace. Kontrolní test. Mgr. Nikola TernerováPraktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarPřehled metabolických drah sacharidů (glykolýza, glukoneogeneze, glykogensyntéza, glykogenolýza, přeměna glukózy na kyselinu glukuronovou a její využití, metabolismus fruktózy a galaktózy a jejich začlenění do glykolýzy, pentózový cyklu) a poruchy metabolizmu sacharidů (glykogenózy, galaktosémie, poruchy metabolizmu fruktózy a pentózového cyklu). Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
11Monday10:45 - 12:15seminarImunochemie MUDr. Lenka Fialová, CSc. 
10:45 - 13:45practical classesElektroforéza nukleových kyselin, RFLPkroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesŽlučové kyseliny, trávení lipidů / Přehled metabolismu lipidů- opakování probraných metabolických drah lipidů.MUDr. František Sedlák, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
Tuesday10:45 - 13:45practical classesElektroforéza nukleových kyselin, RFLPkroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarImunochemie. MUDr. Lenka Fialová, CSc. 
07:30 - 10:30practical classesŽlučové kyseliny, trávení lipidů / Přehled metabolismu lipidů- opakování probraných metabolických drah lipidů.MUDr. František Sedlák, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
Wednesday10:45 - 12:15seminarImunochemie. MUDr. Lenka Fialová, CSc. 
10:45 - 13:45practical classesElektroforéza nukleových kyselin, RFLPkroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesŽlučové kyseliny, trávení lipidů / Přehled metabolismu lipidů- opakování probraných metabolických drah lipidů.MUDr. František Sedlák, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
Thursday10:45 - 12:15seminarImunochemie. MUDr. Lenka Fialová, CSc. 
10:45 - 13:45practical classesElektroforéza nukleových kyselin, RFLPkroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesŽlučové kyseliny, trávení lipidů / Přehled metabolismu lipidů- opakování probraných metabolických drah lipidů.MUDr. František Sedlák, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
Friday10:45 - 13:45practical classesElektroforéza nukleových kyselin, RFLPkroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarImunochemie. MUDr. Lenka Fialová, CSc. 
07:30 - 10:30practical classesŽlučové kyseliny, trávení lipidů / Přehled metabolismu lipidů- opakování probraných metabolických drah lipidů.MUDr. František Sedlák, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
12Monday10:45 - 13:45practical classesVybrané imunochemické metody kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesCholesterol, triacylglyceroly, lipoproteiny / Dyslipidémie- rizikové faktory aterosklerózy.MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarLipidy- přehled transportu a metabolizmu, lipoperoxidace, poruchy metabolismu lipidů, primární a sekundární dislipidémie - familiární hypercholesterolémie a hypertriacylglycerolémie; diabetes mellitus, metabolická ketoacidóza, ateroskleróza.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminarSouhrnný test - organika a bioorganika, enzymologie, molekulární biologie kroužkový asistent
Tuesday10:45 - 13:45practical classesVybrané imunochemické metody kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesCholesterol, triacylglyceroly, lipoproteiny / Dyslipidémie- rizikové faktory aterosklerózy.MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarLipidy- přehled transportu a metabolizmu, lipoperoxidace, poruchy metabolismu lipidů, primární a sekundární dislipidémie - familiární hypercholesterolémie a hypertriacylglycerolémie; diabetes mellitus, metabolická ketoacidóza, ateroskleróza.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
12:30 - 14:00seminarSouhrnný test - organika a bioorganika, enzymologie, molekulární biologie kroužkový asistent
Wednesday10:45 - 13:45practical classesVybrané imunochemické metody kroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesCholesterol, triacylglyceroly, lipoproteiny / Dyslipidémie- rizikové faktory aterosklerózy.MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarLipidy- přehled transportu a metabolizmu, lipoperoxidace, poruchy metabolismu lipidů, primární a sekundární dislipidémie - familiární hypercholesterolémie a hypertriacylglycerolémie; diabetes mellitus, metabolická ketoacidóza, ateroskleróza.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminarSouhrnný test - organika a bioorganika, enzymologie, molekulární biologie kroužkový asistent
průměr: 5, hodnoceno: 1x
Thursday07:30 - 10:30practical classesCholesterol, triacylglyceroly, lipoproteiny / Dyslipidémie- rizikové faktory aterosklerózy.MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarLipidy- přehled transportu a metabolizmu, lipoperoxidace, poruchy metabolismu lipidů, primární a sekundární dislipidémie - familiární hypercholesterolémie a hypertriacylglycerolémie; diabetes mellitus, metabolická ketoacidóza, ateroskleróza.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminarSouhrnný test - organika a bioorganika, enzymologie, molekulární biologie kroužkový asistent
10:45 - 13:45practical classesVybrané imunochemické metody kroužkový asistent
Friday07:30 - 10:30practical classesCholesterol, triacylglyceroly, lipoproteiny / Dyslipidémie- rizikové faktory aterosklerózy.MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarLipidy- přehled transportu a metabolizmu, lipoperoxidace, poruchy metabolismu lipidů, primární a sekundární dislipidémie - familiární hypercholesterolémie a hypertriacylglycerolémie; diabetes mellitus, metabolická ketoacidóza, ateroskleróza.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesVybrané imunochemické metody kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminarSouhrnný test - organika a bioorganika, enzymologie, molekulární biologie kroužkový asistent
13Monday07:30 - 10:30practical classesTransaminace, deaminace, močovinový cyklus. Defekty urosyntetického cyklu – hyperamonémie. Vybrané parametry nutričního stavu – stanovení dusíkové bilance a koncentrace albuminu.Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
Tuesday07:30 - 10:30practical classesTransaminace, deaminace, močovinový cyklus. Defekty urosyntetického cyklu – hyperamonémie. Vybrané parametry nutričního stavu – stanovení dusíkové bilance a koncentrace albuminu.Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
Wednesday07:30 - 10:30practical classesTransaminace, deaminace, močovinový cyklus. Defekty urosyntetického cyklu – hyperamonémie. Vybrané parametry nutričního stavu – stanovení dusíkové bilance a koncentrace albuminu.Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
Thursday07:30 - 10:30practical classesTransaminace, deaminace, močovinový cyklus. Defekty urosyntetického cyklu – hyperamonémie. Vybrané parametry nutričního stavu – stanovení dusíkové bilance a koncentrace albuminu.Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
Friday07:30 - 10:30practical classesTransaminace, deaminace, močovinový cyklus. Defekty urosyntetického cyklu – hyperamonémie. Vybrané parametry nutričního stavu – stanovení dusíkové bilance a koncentrace albuminu.Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
14Monday07:30 - 10:30practical classesTetrapyrroly: Stanovení koncentrace hemoglobinu a bilirubinu / Porfyrie, Iktery. Kontrolní test.MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarMetabolizmus aminokyselin a vybrané poruchy metabolismu AK (fenylketonurie, alkaptonurie, homocystinurie, poruchy metabolizmu AK s rozvětveným řetězcem). Metabolizmus jednouhlíkových zbytků AK. Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
Tuesday07:30 - 10:30practical classesTetrapyrroly: Stanovení koncentrace hemoglobinu a bilirubinu / Porfyrie, Iktery. Kontrolní test.MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarMetabolizmus aminokyselin a vybrané poruchy metabolismu AK (fenylketonurie, alkaptonurie, homocystinurie, poruchy metabolizmu AK s rozvětveným řetězcem). Metabolizmus jednouhlíkových zbytků AK. Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
Wednesday07:30 - 10:30practical classesTetrapyrroly: Stanovení koncentrace hemoglobinu a bilirubinu / Porfyrie, Iktery. Kontrolní test.MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarMetabolizmus aminokyselin a vybrané poruchy metabolismu AK (fenylketonurie, alkaptonurie, homocystinurie, poruchy metabolizmu AK s rozvětveným řetězcem). Metabolizmus jednouhlíkových zbytků AK. Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
Thursday07:30 - 10:30practical classesTetrapyrroly: Stanovení koncentrace hemoglobinu a bilirubinu / Porfyrie, Iktery. Kontrolní test.MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarMetabolizmus aminokyselin a vybrané poruchy metabolismu AK (fenylketonurie, alkaptonurie, homocystinurie, poruchy metabolizmu AK s rozvětveným řetězcem). Metabolizmus jednouhlíkových zbytků AK. Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
Friday07:30 - 10:30practical classesTetrapyrroly: Stanovení koncentrace hemoglobinu a bilirubinu / Porfyrie, Iktery. Kontrolní test.MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.Praktikárna - U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarMetabolizmus aminokyselin a vybrané poruchy metabolismu AK (fenylketonurie, alkaptonurie, homocystinurie, poruchy metabolizmu AK s rozvětveným řetězcem). Metabolizmus jednouhlíkových zbytků AK. Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5
15Monday10:45 - 13:45practical classesZápočetkroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesZápočet.Praktikárna - U Nemocnice 5
Tuesday10:45 - 13:45practical classesZápočetkroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesZápočet.Praktikárna - U Nemocnice 5
Wednesday10:45 - 13:45practical classesZápočetkroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesZápočet.Praktikárna - U Nemocnice 5
Thursday10:45 - 13:45practical classesZápočetkroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesZápočet.Praktikárna - U Nemocnice 5
Friday10:45 - 13:45practical classesZápočetkroužkový asistent
07:30 - 10:30practical classesZápočet.Praktikárna - U Nemocnice 5
Schedule block
Week of the block Day From - To Education type Theme Teacher Files Note Hodnocení
1Monday10:45 - 13:45practical classesBílkoviny v séru a v moči 
10:45 - 12:15seminarOrganické reakce významné pro metabolismusMUDr. Adriana RybnikářováPosluchárna ÚLBLD, 2.patro
průměr: 5, hodnoceno: 1x
07:30 - 10:30practical classesStanovení kyseliny močové/ Přehled poruch metabolismu pyrimidinových a purinových nukleotidů, hyperurikemie. Inhibitory biosyntézy a jejich medicinské využití.EL-linkMgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
Tuesday10:45 - 13:45practical classesBílkoviny v séru a v moči 
12:30 - 14:00seminarOrganické reakce významné pro metabolismusMUDr. Adriana RybnikářováPosluchárna ÚLBLD, 2.patro
07:30 - 10:30practical classesStanovení kyseliny močové/ Přehled poruch metabolismu pyrimidinových a purinových nukleotidů, hyperurikemie. Inhibitory biosyntézy a jejich medicinské využití.EL-linkMgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
Wednesday10:45 - 13:45practical classesBílkoviny v séru a v moči 
12:30 - 14:00seminarOrganické reakce významné pro metabolismusMUDr. Adriana RybnikářováPosluchárna ÚLBLD, 2.patro
07:30 - 10:30practical classesStanovení kyseliny močové/ Přehled poruch metabolismu pyrimidinových a purinových nukleotidů, hyperurikemie. Inhibitory biosyntézy a jejich medicinské využití.EL-linkMgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
Thursday10:45 - 13:45practical classesBílkoviny v séru a v moči 
12:30 - 14:00seminarOrganické reakce významné pro metabolismusMUDr. Adriana RybnikářováPosluchárna ÚLBLD, 2.patro
07:30 - 10:30practical classesStanovení kyseliny močové/ Přehled poruch metabolismu pyrimidinových a purinových nukleotidů, hyperurikemie. Inhibitory biosyntézy a jejich medicinské využití.EL-linkMgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
Friday10:45 - 13:45practical classesBílkoviny v séru a v moči 
10:45 - 12:15seminarOrganické reakce významné pro metabolismusPosluchárna ÚLBLD, 2.patro
07:30 - 10:30practical classesStanovení kyseliny močové/ Přehled poruch metabolismu pyrimidinových a purinových nukleotidů, hyperurikemie. Inhibitory biosyntézy a jejich medicinské využití.EL-linkMgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
2Monday10:45 - 13:45practical classesReakce sacharidů.Polarimetrie 
10:45 - 12:15seminarStruktura a základní reakce sacharidů Ing. Libuše KadlecováPosluchárna ÚLBLD, 2.patro
07:30 - 10:30practical classesVýpočty v molekulární biologii Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarVýznam molekulární biologie v medicíně. Přístup ke studiu genetické informace. Typy mutací. Přehled průběhu praktika z molekulární biologie: biologie DPD, význam analýzy mutací v genu DPYD pro stanovení toxicity po podání 5-flurouracilu (5FU).Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna
Tuesday10:45 - 13:45practical classesReakce sacharidů.Polarimetrie 
12:30 - 14:00seminarStruktura a základní reakce sacharidů Ing. Libuše KadlecováPosluchárna ÚLBLD, 2.patro,
07:30 - 10:30practical classesVýpočty v molekulární biologii Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarVýznam molekulární biologie v medicíně. Přístup ke studiu genetické informace. Typy mutací. Přehled průběhu praktika z molekulární biologie: biologie DPD, význam analýzy mutací v genu DPYD pro stanovení toxicity po podání 5-flurouracilu (5FU).Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna
Wednesday10:45 - 13:45practical classesReakce sacharidů.Polarimetrie 
12:30 - 14:00seminarStruktura a základní reakce sacharidů Ing. Libuše KadlecováPosluchárna ÚLBLD, 2.patro
07:30 - 10:30practical classesVýpočty v molekulární biologii Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarVýznam molekulární biologie v medicíně. Přístup ke studiu genetické informace. Typy mutací. Přehled průběhu praktika z molekulární biologie: biologie DPD, význam analýzy mutací v genu DPYD pro stanovení toxicity po podání 5-flurouracilu (5FU).Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna
Thursday10:45 - 13:45practical classesReakce sacharidů.Polarimetrie 
12:30 - 14:00seminarStruktura a základní reakce sacharidů Ing. Libuše KadlecováPosluchárna ÚLBLD, 2.patro
07:30 - 10:30practical classesVýpočty v molekulární biologii Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarVýznam molekulární biologie v medicíně. Přístup ke studiu genetické informace. Typy mutací. Přehled průběhu praktika z molekulární biologie: biologie DPD, význam analýzy mutací v genu DPYD pro stanovení toxicity po podání 5-flurouracilu (5FU).Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna
Friday10:45 - 13:45practical classesReakce sacharidů.Polarimetrie 
07:30 - 10:30practical classesVýpočty v molekulární biologii Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarVýznam molekulární biologie v medicíně. Přístup ke studiu genetické informace. Typy mutací. Přehled průběhu praktika z molekulární biologie: biologie DPD, význam analýzy mutací v genu DPYD pro stanovení toxicity po podání 5-flurouracilu (5FU).Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna
12:30 - 14:00seminarStruktura a základní reakce sacharidů Ing. Libuše KadlecováPosluchárna ÚLBLD, 2.patro
3Monday10:45 - 12:15seminarSouhrnný test - sacharidy, citrátový cyklus a oxidativní fosforylace (1 hod) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, kroužkový asistent
10:45 - 13:45practical classesBiochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus. 
09:00 - 10:30seminarShrnující seminář- struktura a funkce nukleových kyselin, typy RNA, organizace genomu, struktura chromatinu.Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesIzolace genetického materiálu ze stěru z bukální sliznice. Měření koncentrace izolované DNA.Praktikárna, U Nemocnice 5
Tuesday10:45 - 13:45practical classesBiochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus. 
12:30 - 14:00seminarSouhrnný test - sacharidy, citrátový cyklus a oxidativní fosforylace (1 hod) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, kroužkový asistent
09:00 - 10:30seminarShrnující seminář- struktura a funkce nukleových kyselin, typy RNA, organizace genomu, struktura chromatinu.Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesIzolace genetického materiálu ze stěru z bukální sliznice. Měření koncentrace izolované DNA.Praktikárna, U Nemocnice 5
Wednesday10:45 - 13:45practical classesBiochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus. 
12:30 - 14:00seminarSouhrnný test - sacharidy, citrátový cyklus a oxidativní fosforylace (1 hod) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, kroužkový asistent
09:00 - 10:30seminarShrnující seminář- struktura a funkce nukleových kyselin, typy RNA, organizace genomu, struktura chromatinu.Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesIzolace genetického materiálu ze stěru z bukální sliznice. Měření koncentrace izolované DNA.Praktikárna, U Nemocnice 5
Thursday10:45 - 13:45practical classesBiochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus. 
12:30 - 14:00seminarSouhrnný test - sacharidy, citrátový cyklus a oxidativní fosforylace (1 hod) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, kroužkový asistent
09:00 - 10:30seminarShrnující seminář- struktura a funkce nukleových kyselin, typy RNA, organizace genomu, struktura chromatinu.Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesIzolace genetického materiálu ze stěru z bukální sliznice. Měření koncentrace izolované DNA.Praktikárna, U Nemocnice 5
Friday10:45 - 12:15seminarSouhrnný test - sacharidy, citrátový cyklus a oxidativní fosforylace (1 hod) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, kroužkový asistent
10:45 - 13:45practical classesBiochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus. 
09:00 - 10:30seminarShrnující seminář- struktura a funkce nukleových kyselin, typy RNA, organizace genomu, struktura chromatinu.Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesIzolace genetického materiálu ze stěru z bukální sliznice. Měření koncentrace izolované DNA.Praktikárna, U Nemocnice 5
4Monday10:45 - 13:45practical classesHemoglobin a jeho deriváty. Železo. 
09:00 - 10:30seminarNext Generation sequencingEL-linkMUDr. František Sedlák, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminarStruktura a základní reakce lipidů RNDr. Marek Vecka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro
07:30 - 10:30practical classesElektroforéza izolované DNA. Amplifikace úseku zahrnujících exon 13 genu DPYD pomocí PCR Praktikárna, U Nemocnice 5
Tuesday10:45 - 13:45practical classesHemoglobin a jeho deriváty. Železo. 
09:00 - 10:30seminarNext Generation sequencingEL-linkMUDr. František Sedlák, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
12:30 - 14:00seminarStruktura a základní reakce lipidů RNDr. Marek Vecka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro
07:30 - 10:30practical classesElektroforéza izolované DNA. Amplifikace úseku zahrnujících exon 13 genu DPYD pomocí PCR Praktikárna, U Nemocnice 5
Wednesday10:45 - 13:45practical classesHemoglobin a jeho deriváty. Železo. 
09:00 - 10:30seminarNext Generation sequencingEL-linkMUDr. František Sedlák, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
12:30 - 14:00seminarStruktura a základní reakce lipidů RNDr. Marek Vecka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro
07:30 - 10:30practical classesElektroforéza izolované DNA. Amplifikace úseku zahrnujících exon 13 genu DPYD pomocí PCR Praktikárna, U Nemocnice 5
Thursday10:45 - 13:45practical classesHemoglobin a jeho deriváty. Železo. 
09:00 - 10:30seminarNext Generation sequencingEL-linkMUDr. František Sedlák, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
12:30 - 14:00seminarStruktura a základní reakce lipidů RNDr. Marek Vecka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro
07:30 - 10:30practical classesElektroforéza izolované DNA. Amplifikace úseku zahrnujících exon 13 genu DPYD pomocí PCR Praktikárna, U Nemocnice 5
Friday10:45 - 13:45practical classesHemoglobin a jeho deriváty. Železo. 
09:00 - 10:30seminarNext Generation sequencingEL-linkMUDr. František Sedlák, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminarStruktura a základní reakce lipidů RNDr. Marek Vecka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro
07:30 - 10:30practical classesElektroforéza izolované DNA. Amplifikace úseku zahrnujících exon 13 genu DPYD pomocí PCR Praktikárna, U Nemocnice 5
5Monday10:45 - 12:15seminarLipoproteiny MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
10:45 - 13:45practical classesZákladní vyšetření mozkomišního moku.  
09:00 - 10:30seminarRegulace genové expreseMgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classes Elektroforéza PCR a příprava sekvenace, vyhodnocování v programu FINCHPraktikárna, U Nemocnice 5
Tuesday10:45 - 13:45practical classesZákladní vyšetření mozkomišního moku.  
12:30 - 14:00seminarLipoproteiny MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
09:00 - 10:30seminarRegulace genové expreseMgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classes Elektroforéza PCR a příprava sekvenace, vyhodnocování v programu FINCHPraktikárna, U Nemocnice 5
Wednesday10:45 - 13:45practical classesZákladní vyšetření mozkomišního moku.  
12:30 - 14:00seminarLipoproteiny MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
09:00 - 10:30seminarRegulace genové expreseMgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classes Elektroforéza PCR a příprava sekvenace, vyhodnocování v programu FINCHPraktikárna, U Nemocnice 5
Thursday10:45 - 13:45practical classesZákladní vyšetření mozkomišního moku. 
12:30 - 14:00seminarLipoproteiny MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
09:00 - 10:30seminarRegulace genové expreseMgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classes Elektroforéza PCR a příprava sekvenace, vyhodnocování v programu FINCHPraktikárna, U Nemocnice 5
Friday10:45 - 12:15seminarLipoproteiny MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
10:45 - 13:45practical classesZákladní vyšetření mozkomišního moku. 
09:00 - 10:30seminarRegulace genové expreseMgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classes Elektroforéza PCR a příprava sekvenace, vyhodnocování v programu FINCHPraktikárna, U Nemocnice 5
6Monday10:45 - 12:15seminarMetabolismus dusíkatých látek - klinické aplikace a význam MUDr. Jan KrtilPosluchárna ÚLBLD, 2.patro,
10:45 - 13:45practical classesReakce lipidů. Trávení lipidů. Biochemická vyšetření u pacientů s poruchami metabolismu lipidů.  
07:30 - 10:30practical classesVyhodnocení MBPraktikárna, U Nemocnice 5
Tuesday10:45 - 13:45practical classesReakce lipidů.Trávení lipidů.Biochemická vyšetření u pacientů s poruchami metabolismu lipidů. 
12:30 - 14:00seminarMetabolismus dusíkatých látek - klinické aplikace a význam MUDr. Jan KrtilPosluchárna ÚLBLD, 2.patro,
07:30 - 10:30practical classesVyhodnocení MBPraktikárna, U Nemocnice 5
Wednesday10:45 - 13:45practical classesReakce lipidů.Trávení lipidů.Biochemická vyšetření u pacientů s poruchami metabolismu lipidů. 
12:30 - 14:00seminarMetabolismus dusíkatých látek - klinické aplikace a význam MUDr. Jan KrtilPosluchárna ÚLBLD, 2.patro,
07:30 - 10:30practical classesVyhodnocení MBPraktikárna, U Nemocnice 5
Thursday10:45 - 13:45practical classesReakce lipidů.Trávení lipidů.Biochemická vyšetření u pacientů s poruchami metabolismu lipidů.Děkanský den
07:30 - 10:30practical classesVyhodnocení MBPraktikárna, U Nemocnice 5
Friday10:45 - 13:45practical classesReakce lipidů.Trávení lipidů.Biochemická vyšetření u pacientů s poruchami metabolismu lipidů.Státní svátek
07:30 - 10:30practical classesVyhodnocení MBPraktikárna, U Nemocnice 5
7Monday09:00 - 10:30seminarPreanalytické aspekty biochemického vyšetření MUDr. Zdislava VaníčkováCORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesPorfyriny a žlučová barviva.Státní svátek
Tuesday10:45 - 13:45practical classesPorfyriny a žlučová barviva. 
09:00 - 10:30seminarPreanalytické aspekty biochemického vyšetření MUDr. Zdislava VaníčkováCORI posluchárna, U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesVyhodnocení MBPraktikárna, U Nemocnice 5
Wednesday10:45 - 13:45practical classesPorfyriny a žlučová barviva. 
09:00 - 10:30seminarPreanalytické aspekty biochemického vyšetření MUDr. Zdislava VaníčkováCORI posluchárna, U Nemocnice 5
Thursday10:45 - 13:45practical classesPorfyriny a žlučová barviva.Děkanský den
12:30 - 14:00seminarMetabolismus dusíkatých látek - klinické aplikace a význam MUDr. Jan KrtilPosluchárna ÚLBLD, 2.patro,
09:00 - 10:30seminar Preanalytické aspekty biochemického vyšetření MUDr. Zdislava VaníčkováCORI posluchárna, U Nemocnice 5
Friday09:00 - 10:30seminarStátní svátek - odpadá Preanalytické aspekty biochemického vyšetření MUDr. Zdislava VaníčkováCORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesPorfyriny a žlučová barviva.Děkanský den
10:45 - 12:15seminarMetabolismus dusíkatých látek - klinické aplikace a význam MUDr. Jan KrtilPosluchárna ÚLBLD, 2.patro,
09:00 - 10:30seminarPreanalytické aspekty biochemického vyšetření MUDr. Zdislava VaníčkováCORI posluchárna, U Nemocnice 5
8Monday10:45 - 13:45practical classesJátra.Vyšetření pankreatu.Hodnocení nutričního stavu.Velikonoční pondělí
10:45 - 12:15seminarVztahy mezi metabolismem sacharidů, lipidů a dusíkatých látek MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
07:30 - 10:30practical classesAnalýza moči a močového sedimentu v diagnosticeMgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classes Analýza moči a močového sedimentu v diagnosticeMgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarTransmembránový transport (protonová pumpa, Wilsonova choroba, cystická fibróza). doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
Tuesday10:45 - 13:45practical classesJátra.Vyšetření pankreatu.Hodnocení nutričního stavu. 
07:30 - 10:30practical classesAnalýza moči a močového sedimentu v diagnosticeMgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarTransmembránový transport (protonová pumpa, Wilsonova choroba, cystická fibróza). doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
12:30 - 14:00seminarVztahy mezi metabolismem sacharidů, lipidů a dusíkatých látek MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
Wednesday10:45 - 13:45practical classesJátra.Vyšetření pankreatu.Hodnocení nutričního stavu. 
07:30 - 10:30practical classesAnalýza moči a močového sedimentu v diagnosticeMgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarTransmembránový transport (protonová pumpa, Wilsonova choroba, cystická fibróza). doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
12:30 - 14:00seminarVztahy mezi metabolismem sacharidů, lipidů a dusíkatých látek MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
Thursday10:45 - 13:45practical classesJátra.Vyšetření pankreatu.Hodnocení nutričního stavu.  
07:30 - 10:30practical classesAnalýza moči a močového sedimentu v diagnosticeMgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarTransmembránový transport (protonová pumpa, Wilsonova choroba, cystická fibróza). doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
12:30 - 14:00seminarVztahy mezi metabolismem sacharidů, lipidů a dusíkatých látek MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
Friday10:45 - 12:15seminarVztahy mezi metabolismem sacharidů, lipidů a dusíkatých látek MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
10:45 - 13:45practical classesJátra.Vyšetření pankreatu.Hodnocení nutričního stavu.  
07:30 - 10:30practical classesAnalýza moči a močového sedimentu v diagnosticeMgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarTransmembránový transport (protonová pumpa, Wilsonova choroba, cystická fibróza). doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
9Monday07:30 - 10:30practical classesKontrolní test Biochemie ledvin. ClearanceMUDr. Eva Balážiová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminar Protein folding, ubiquitin proteasomový systém (misfolding diseases, chaperony, defekty ubiquitin-proteasomového systému- VHL, parkin, HPV indukovaná) doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminarSouhrnný test - lipidy, aminokyseliny (1 hod) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, kroužkový asistent
10:45 - 13:45practical classesVyšetření renálních funkcí.Nebílkovinné dusíkaté látky. 
Tuesday07:30 - 10:30practical classesKontrolní test Biochemie ledvin. ClearanceMUDr. Eva Balážiová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminar Protein folding, ubiquitin proteasomový systém (misfolding diseases, chaperony, defekty ubiquitin-proteasomového systému- VHL, parkin, HPV indukovaná) doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesVyšetření renálních funkcí.Nebílkovinné dusíkaté látky. 
12:30 - 14:00seminarSouhrnný test - lipidy, aminokyseliny (1 hod) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, kroužkový asistent
Wednesday07:30 - 10:30practical classesKontrolní test Biochemie ledvin. ClearanceMUDr. Eva Balážiová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminar Protein folding, ubiquitin proteasomový systém (misfolding diseases, chaperony, defekty ubiquitin-proteasomového systému- VHL, parkin, HPV indukovaná) doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesVyšetření renálních funkcí.Nebílkovinné dusíkaté látky. 
12:30 - 14:00seminarSouhrnný test - lipidy, aminokyseliny (1 hod) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, kroužkový asistent
Thursday07:30 - 10:30practical classesKontrolní test Biochemie ledvin. ClearanceMUDr. Eva Balážiová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminar Protein folding, ubiquitin proteasomový systém (misfolding diseases, chaperony, defekty ubiquitin-proteasomového systému- VHL, parkin, HPV indukovaná) doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesVyšetření renálních funkcí.Nebílkovinné dusíkaté látky. 
12:30 - 14:00seminarSouhrnný test - lipidy, aminokyseliny (1 hod)Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, kroužkový asistent
Friday10:45 - 12:15seminarSouhrnný test - lipidy, aminokyseliny (1 hod) 
07:30 - 10:30practical classesKontrolní test Biochemie ledvin. ClearanceMUDr. Eva Balážiová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminar Protein folding, ubiquitin proteasomový systém (misfolding diseases, chaperony, defekty ubiquitin-proteasomového systému- VHL, parkin, HPV indukovaná) doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesVyšetření renálních funkcí.Nebílkovinné dusíkaté látky. 
10Monday07:30 - 10:30practical classesAcidobazická rovnováha Výuka probíhá v posluchárně Klinické biochemie, Kateřinská 32Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Výuka probíhá v posluchárně Klinické biochemie, Kateřinská 32
09:00 - 10:30seminar Membránové receptory a jejich signalizace. Cytokiny a růstové faktory (erytropoetin, insulin, VEGF, EGF). Vrozené a získané defekty signálních molekul a nádorová onemocnění. I. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminarFyzikální a chemické vyšetření moče. Močový sediment MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro
10:45 - 13:45practical classesVyšetření vybraných iontů - sodných, vápenatých, fosfátů.  
Tuesday07:30 - 10:30practical classesAcidobazická rovnováha Výuka probíhá v posluchárně Klinické biochemie, Kateřinská 32Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Výuka probíhá v posluchárně Klinické biochemie, Kateřinská 32
09:00 - 10:30seminar Membránové receptory a jejich signalizace. Cytokiny a růstové faktory (erytropoetin, insulin, VEGF, EGF). Vrozené a získané defekty signálních molekul a nádorová onemocnění. I. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesVyšetření vybraných iontů - sodných, vápenatých, fosfátů.  
12:30 - 14:00seminarFyzikální a chemické vyšetření moče. Močový sediment MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro
Wednesday07:30 - 10:30practical classesAcidobazická rovnováha Výuka probíhá v posluchárně Klinické biochemie, Kateřinská 32Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Výuka probíhá v posluchárně Klinické biochemie, Kateřinská 32
09:00 - 10:30seminar Membránové receptory a jejich signalizace. Cytokiny a růstové faktory (erytropoetin, insulin, VEGF, EGF). Vrozené a získané defekty signálních molekul a nádorová onemocnění. I. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesVyšetření vybraných iontů - sodných, vápenatých, fosfátů.  
12:30 - 14:00seminarFyzikální a chemické vyšetření moče. Močový sediment MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro
Thursday07:30 - 10:30practical classesAcidobazická rovnováha Výuka probíhá v posluchárně Klinické biochemie, Kateřinská 32Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Výuka probíhá v posluchárně Klinické biochemie, Kateřinská 32
09:00 - 10:30seminar Membránové receptory a jejich signalizace. Cytokiny a růstové faktory (erytropoetin, insulin, VEGF, EGF). Vrozené a získané defekty signálních molekul a nádorová onemocnění. I. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesVyšetření vybraných iontů - sodných, vápenatých, fosfátů.  
12:30 - 14:00seminarFyzikální a chemické vyšetření moče. Močový sediment MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro
Friday07:30 - 10:30practical classesAcidobazická rovnováha Výuka probíhá v posluchárně Klinické biochemie, Kateřinská 32Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Výuka probíhá v posluchárně Klinické biochemie, Kateřinská 32
09:00 - 10:30seminar Membránové receptory a jejich signalizace. Cytokiny a růstové faktory (erytropoetin, insulin, VEGF, EGF). Vrozené a získané defekty signálních molekul a nádorová onemocnění. I. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminarFyzikální a chemické vyšetření moče. Močový sediment MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro
10:45 - 13:45practical classesVyšetření vybraných iontů - sodných, vápenatých, fosfátů.  
11Monday07:30 - 10:30practical classesStátní svátek - odpadá Vyšetření u pacientů s diabetem mellitemMUDr. Tereza ŠváblováPraktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarStátní svátek - odpadá Membránové receptory a jejich signalizace. Cytokiny a růstové faktory (erytropoetin, insulin, VEGF, EGF). Vrozené a získané defekty signálních molekul a nádorová onemocnění. II. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminarPoruchy acidobazické rovnováhy MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
10:45 - 13:45practical classesVyšetření moči (fyzikální a chemické, močový sediment)  
Tuesday07:30 - 10:30practical classesVyšetření u pacientů s diabetem mellitemMUDr. Tereza ŠváblováPraktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminar Membránové receptory a jejich signalizace. Cytokiny a růstové faktory (erytropoetin, insulin, VEGF, EGF). Vrozené a získané defekty signálních molekul a nádorová onemocnění. II. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesVyšetření moči (fyzikální a chemické, močový sediment)  
12:30 - 14:00seminarPoruchy acidobazické rovnováhy MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
Wednesday09:00 - 10:30seminar Membránové receptory a jejich signalizace. Cytokiny a růstové faktory (erytropoetin, insulin, VEGF, EGF). Vrozené a získané defekty signálních molekul a nádorová onemocnění. II. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesVyšetření u pacientů s diabetem mellitemMUDr. Tereza ŠváblováPraktikárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesVyšetření moči (fyzikální a chemické, močový sediment) Státní svátek
12:30 - 14:00seminarPoruchy acidobazické rovnováhy MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, státní svátek
Thursday07:30 - 10:30practical classesVyšetření u pacientů s diabetem mellitemMUDr. Tereza ŠváblováPraktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminar Membránové receptory a jejich signalizace. Cytokiny a růstové faktory (erytropoetin, insulin, VEGF, EGF). Vrozené a získané defekty signálních molekul a nádorová onemocnění. II. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesVyšetření moči (fyzikální a chemické, močový sediment)  
12:30 - 14:00seminarPoruchy acidobazické rovnováhy MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
Friday07:30 - 10:30practical classesVyšetření u pacientů s diabetem mellitemMUDr. Tereza ŠváblováPraktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminar Membránové receptory a jejich signalizace. Cytokiny a růstové faktory (erytropoetin, insulin, VEGF, EGF). Vrozené a získané defekty signálních molekul a nádorová onemocnění. II. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesVyšetření moči (fyzikální a chemické, močový sediment)  
10:45 - 12:15seminarPoruchy acidobazické rovnováhy MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
12Monday07:30 - 10:30practical classesStátní svátek - odpadá Xenobiochemie. Průkaz ethanolu v dechu. Detekce drog v moči / Přehled biotransformačních mechanismů EL-linkRNDr. Jan StejskalPraktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarStátní svátek - odpadá Shrnující seminář- signalizace EL-linkMgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminarDiabetes mellitus a metabolický syndrom MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, státní svátek
10:45 - 13:45practical classesToxikologie  
Tuesday07:30 - 10:30practical classesXenobiochemie. Průkaz ethanolu v dechu. Detekce drog v moči / Přehled biotransformačních mechanismů EL-linkRNDr. Jan StejskalPraktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarShrnující seminář- signalizace EL-linkMgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesToxikologie  
12:30 - 14:00seminarDiabetes mellitus a metabolický syndrom MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro
Wednesday07:30 - 10:30practical classesRektorský den odpadá Xenobiochemie. Průkaz ethanolu v dechu. Detekce drog v moči / Přehled biotransformačních mechanismů EL-linkRNDr. Jan StejskalPraktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarRektorský den odpadá Shrnující seminář- signalizace EL-linkMgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesToxikologie Státní svátek
12:30 - 14:00seminarDiabetes mellitus a metabolický syndrom MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, státní svátek
Thursday07:30 - 10:30practical classesXenobiochemie. Průkaz ethanolu v dechu. Detekce drog v moči / Přehled biotransformačních mechanismů EL-linkRNDr. Jan StejskalPraktikárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesToxikologie  
09:00 - 10:30seminarShrnující seminář- signalizace EL-linkMgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
12:30 - 14:00seminarDiabetes mellitus a metabolický syndrom MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro
Friday07:30 - 10:30practical classesXenobiochemie. Průkaz ethanolu v dechu. Detekce drog v moči / Přehled biotransformačních mechanismů EL-linkRNDr. Jan StejskalPraktikárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesToxikologie  
09:00 - 10:30seminarShrnující seminář- signalizace EL-linkMgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminarDiabetes mellitus a metabolický syndrom MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro
10:45 - 12:15seminarStruktura a základní reakce sacharidů Ing. Libuše KadlecováPosluchárna ÚLBLD, 2.patro,
13Monday10:45 - 13:45practical classesÚvod do preanalytiky laboratorních vyšetření (2 hod) 
07:30 - 10:30practical classesBiochemie svalové tkáně. Stanovení vybraných markerů svalového poškozeníMgr. Ivana Matrasová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarShrnutí řízení energetického metabolismu,EL-linkdoc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminarÚvod do klinické biochemie. Prohlídka centrálních laboratoří (0,5 hod).  
Tuesday07:30 - 10:30practical classesBiochemie svalové tkáně. Stanovení vybraných markerů svalového poškozeníMgr. Ivana Matrasová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarShrnutí řízení energetického metabolismu,EL-linkdoc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesÚvod do preanalytiky laboratorních vyšetření (2 hod)Rektorský den
12:30 - 14:00seminarÚvod do klinické biochemie. Prohlídka centrálních laboratoří (0,5 hod). Rektorský den
Wednesday10:45 - 13:45practical classesÚvod do preanalytiky laboratorních vyšetření (2 hod) 
07:30 - 10:30practical classesBiochemie svalové tkáně. Stanovení vybraných markerů svalového poškozeníMgr. Ivana Matrasová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarShrnutí řízení energetického metabolismu,EL-linkdoc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
12:30 - 14:00seminarÚvod do klinické biochemie. Prohlídka centrálních laboratoří (0,5 hod).  
Thursday10:45 - 13:45practical classesÚvod do preanalytiky laboratorních vyšetření (2 hod) 
07:30 - 10:30practical classesBiochemie svalové tkáně. Stanovení vybraných markerů svalového poškozeníMgr. Ivana Matrasová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarShrnutí řízení energetického metabolismu,EL-linkdoc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
12:30 - 14:00seminarÚvod do klinické biochemie. Prohlídka centrálních laboratoří (0,5 hod).  
Friday10:45 - 13:45practical classesÚvod do preanalytiky laboratorních vyšetření (2 hod) 
07:30 - 10:30practical classesBiochemie svalové tkáně. Stanovení vybraných markerů svalového poškozeníMgr. Ivana Matrasová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminarShrnutí řízení energetického metabolismu,EL-linkdoc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15practical classesÚvod do klinické biochemie. Prohlídka centrálních laboratoří (0,5 hod).  
14Monday09:00 - 10:30seminarPřehled imunologických metod- Monoklonální protilátky- příprava a využití. Základní imunochemickémetody. Imunoturbidimetrie, ELISA, RIA. EL-linkdoc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
07:30 - 10:30practical classesKontrolní test Imunologické metody v klinické praxiMgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesPraktický zápočtový test 
Tuesday09:00 - 10:30seminarPřehled imunologických metod- Monoklonální protilátky- příprava a využití. Základní imunochemickémetody. Imunoturbidimetrie, ELISA, RIA. EL-linkdoc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesPraktický zápočtový test 
07:30 - 10:30practical classesKontrolní test Imunologické metody v klinické praxiMgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
Wednesday09:00 - 10:30seminarPřehled imunologických metod- Monoklonální protilátky- příprava a využití. Základní imunochemickémetody. Imunoturbidimetrie, ELISA, RIA. EL-linkdoc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesPraktický zápočtový test 
07:30 - 10:30practical classesKontrolní test Imunologické metody v klinické praxiMgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
Thursday09:00 - 10:30seminarPřehled imunologických metod- Monoklonální protilátky- příprava a využití. Základní imunochemickémetody. Imunoturbidimetrie, ELISA, RIA. EL-linkdoc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesPraktický zápočtový test 
07:30 - 10:30practical classesKontrolní test Imunologické metody v klinické praxiMgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
Friday09:00 - 10:30seminarPřehled imunologických metod- Monoklonální protilátky- příprava a využití. Základní imunochemickémetody. Imunoturbidimetrie, ELISA, RIA. EL-linkdoc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45practical classesPraktický zápočtový test 
07:30 - 10:30practical classesKontrolní test Imunologické metody v klinické praxiMgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
15Monday10:45 - 13:45practical classesZápočet (1 hod)  
Tuesday10:45 - 13:45practical classesZápočet (1 hod)  
Wednesday10:45 - 13:45practical classesZápočet (1 hod)  
Thursday10:45 - 13:45practical classesZápočet (1 hod)  
Friday10:45 - 13:45practical classesZápočet (1 hod)  
Schedule semestral
Educational week Date From - To Education type Theme Teacher Files Note Hodnocení
102.10.202310:45 - 12:15lectureÚvod do lékařské chemie a biochemie.prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.CORI posluchárna
04.10.202309:00 - 10:30lectureÚvod do studia lékařské biochemie. Typy chemických reakcí. Stereochemieprof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
04.10.202310:45 - 12:15lectureChemické reakce.doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna
05.10.202309:00 - 10:45lectureChemická vazba. Elektrolyty. Voda. Roztoky, rozpouštění.prof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
209.10.202310:45 - 12:15lectureAcidobazické děje. pH a pufry, reakce. Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.CORI posluchárna
11.10.202309:00 - 10:45lectureAktivita. Disociace. Iontová síla. Koloidy, Difuze, osmomolaritaprof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
11.10.202310:45 - 12:15lectureBiogenní prvky a medicínsky významné anorganické sloučeniny. Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.CORI posluchárna
12.10.202309:00 - 10:45lectureProtolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. pH. Acidobazické rovnováhy. Pufry. Titrace. prof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
316.10.202310:45 - 12:15lectureMedicínsky významné organické sloučeniny. MUDr. František Sedlák, Ph.D.CORI posluchárna
18.10.202309:00 - 10:45lectureTermodynamika, termochemie, kinetika. Chemické rovnováhy. Katalýza. Oxidoredukční rovnováhy. Elektrochemie. Redoxní potenciál. Přehled analyticko-fyzikálních metod.prof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
18.10.202310:45 - 12:15lectureSacharidy- přehled. doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.CORI posluchárna.
19.10.202309:00 - 10:45lectureToxikologicky významné anorganické látky.prof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
423.10.202310:45 - 12:15lectureMedicínsky významné heterocyklické sloučeniny.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna
25.10.202309:00 - 10:45lecture Vztah mezi strukturou a vlastnostmi organických sloučenin. Organické reakce, reakce funkčních skupin.MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
25.10.202310:45 - 12:15lectureAminokyseliny a peptidy.doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna
26.10.202309:00 - 10:30lectureStruktura a vlastnosti aminokyselin. Peptidy. Struktura a vlastnosti bílkovin.MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
530.10.202309:00 - 10:45lectureBiologicky významné organické sloučeniny.doc. MUDr. Lucie Muchová, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
průměr: 5, hodnoceno: 1x
01.11.202310:45 - 12:15lectureStruktura bílkovin a jejich funkce v organismu.doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna
01.11.202310:45 - 12:15lectureLipidy - přehled.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna
02.11.202309:00 - 10:45lectureAnatomie enzymové molekuly. Koenzymy a kofaktory. Mechanismy působení enzymů.MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
606.11.202310:45 - 12:15lectureEnzymy 1prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.CORI posluchárna
08.11.202309:00 - 10:45lectureRegulace enzymové aktivity (organismus jako nerovnovážná soustava, důsledky změn aktivity enzymů, změna koncentrace enzymu, indukce a represe, konverze proenzymu, degradace enzymů, nabídka substrátů, inhibitory, alosterická regulace, saturace alosterických enzymů, kovalentní modifikace, sestavování podjednotek). MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
08.11.202310:45 - 12:15lectureEnzymy 2prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.CORI posluchárna
09.11.202309:00 - 10:45lectureHumorální imunita (struktura, protilátek, interakce s antigenem, vznik heterogenity protilátek)Mgr. Veronika Mikulová, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
713.11.202310:45 - 12:15lectureVitamíny.doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.CORI posluchárna
15.11.202309:00 - 10:45lectureStruktura, vlastnosti a význam nukleových kyselin. Úrovně struktury DNA a RNA. Uložení DNA v jádru, histony. Principy interakce DNA-protein.doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
15.11.202310:45 - 12:15lectureÚvod do metabolizmu (biochemie energie)doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.CORI posluchárna
16.11.202309:00 - 10:45lectureReplikace DNA. Pro- a eukaryontní DNA polymerázy. Povaha a klasifikace strukturních poruch DNA.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
820.11.202310:45 - 12:15lectureMakroergní sloučeniny. Dýchací řetězec a oxidativní fosforylacedoc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.CORI posluchárna
22.11.202310:45 - 12:15lectureCitrátový cyklusdoc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.CORI posluchárna
22.11.202309:00 - 10:45lectureReparace DNA. Opravy DNA pomocí přímých oprav, BER, NER, MMR, opravy zlomů DNA. Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
23.11.202309:00 - 10:30lectureBiosyntéza RNA (transkripce DNA) v prokaryontních a eukaryontních buňkách, posttranskripční úpravy RNA, sestřih a export RNA z buněčného jádra. Účast modifikace histonů při regulaci transkripce.doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
927.11.202310:45 - 12:15lectureTrávení sacharidů, glykolýza, glukoneogeneze. Metabolizmus Fruktózy.MUDr. Ivan Melezínek, CSc., mimořádný profesor Univerzity KarlovyCORI posluchárna
29.11.202309:00 - 10:45lectureRegulace genové exprese v pro- a eukaryontních buňkách na úrovni transkripce. Regulace exprese genetické informace na vyšších úrovních.prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
29.11.202310:45 - 12:15lectureMetabolismus glykogenu, uronových kyselin, pentózový cyklus. Metabolizmus Galaktózy.doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna
30.11.202309:00 - 10:45lectureSyntéza bílkovin a regulace translace. RNDr. Jana Soukupová, Ph.D. posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
1004.12.202310:45 - 12:15lectureTrávení lipidů, metabolizmus triacylglycerolů.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna
06.12.202309:00 - 10:45lecturePosttranslační obměny proteinů. Sbalování proteinů a podíl chaperonů. Cílené směrování proteinů do různých oddílů buňky. Signální a adresové sekvence. Vezikulární transport v buňce, Golgiho aparát.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
06.12.202310:45 - 12:15lectureBeta oxidace, ketolátky, syntéza mastných kyselinMgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna
07.12.202309:00 - 10:45lectureDegradace bílkovin v buňce. Lyzosomy. Ubikvitinem-zprostředkovaná degradace v proteasomu. doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
1111.12.202310:45 - 12:15lectureMetabolizmus cholesterolu a žlučových kyselinMgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna
13.12.202310:45 - 12:15lectureSteroidní hormony.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna
13.12.202309:00 - 10:45lectureStruktura a strategie biogeneze virů. Interakce virů s hostitelskou buňkou. Koronaviry, retroviry a další významné typy lidských virů. RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
14.12.202309:00 - 10:45lectureSekvenační analýza DNA. Od sekvenování DNA fragmentů k analýze lidských genomů. Mgr. Petra Zemánková, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
1218.12.202310:45 - 12:15lectureMetabolizmus glycerofosfolipidů a sfingolipidů. EikosanoidyMgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna
20.12.202310:45 - 12:15lectureTrávení bílkovin, transaminace, ureosyntetický cyklus.doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna
1301.01.202410:45 - 12:15lectureMetabolizmus uhlíkového skeletu aminokyselin.doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna - volno Nový rok
03.01.202410:45 - 12:15lectureMetabolizmus aromatických aminokyselin a vznik specializovaných produktů.doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna
04.01.202409:00 - 10:45lectureÚvod do buněčného metabolismu. Obecné rysy metabolismu a bioenergetika, význam redoxního potenciálu. Význam ATP.RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
1408.01.202410:45 - 12:15lectureMetabolizmus tetrapyrolů.MUDr. Ivan Melezínek, CSc., mimořádný profesor Univerzity KarlovyCORI posluchárna
10.01.202409:00 - 10:45lectureOxidativní fosforylace, dýchací řetězecMUDr. Jan Pláteník, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
průměr: 5, hodnoceno: 1x
10.01.202410:45 - 12:15lectureMetabolizmus purinů a pyrimidinů.doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.CORI posluchárna
11.01.202409:00 - 10:30lectureOxidativní dekarboxylace a Krebsův cyklus RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.posluchárna Kateřinská 32, 2. patro, číslo dveří 3.073
průměr: 5, hodnoceno: 2x
Schedule semestral
Educational week Date From - To Education type Theme Teacher Files Note Hodnocení
119.02.202410:45 - 12:15lectureÚvod do molekulární biologie (biochemie informace)prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
22.02.202409:00 - 10:30lectureStruktura, trávení, vstřebávání a transport sacharidů doc. MUDr. Lucie Muchová, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD
průměr: 5, hodnoceno: 2x
22.02.202410:45 - 12:15lectureStruktura a funkce nukleových kyselin, typy RNA.doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
23.03.202409:00 - 10:30lectureMetabolismus sacharidů doc. MUDr. Lucie Muchová, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD
226.02.202410:45 - 12:15lectureOrganizace prokaryontního, eukaryontního a mitochondriálního genomu; struktura chromatinu.doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
29.02.202409:00 - 10:30lectureRegulace metabolismu sacharidů doc. MUDr. Lucie Muchová, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD
průměr: 5, hodnoceno: 2x
29.02.202410:45 - 12:15lectureReplikace DNA v prokaryontních a eukaryontních buňkách. Rekombinace DNA a její typy. Transpozice DNA.doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
01.03.202409:00 - 10:30lectureStruktura lipidů MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD
304.03.202410:45 - 12:15lectureMutace a jejich vznik a účinky. Mutageny a karcinogeny.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
průměr: 5, hodnoceno: 1x
07.03.202409:00 - 10:30lectureMetabolismus mastných kyselin I MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD
07.03.202410:45 - 12:15lectureReparace mutací DNA.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
08.03.202409:00 - 10:30lectureMetabolismus mastných kyselin II Metabolismus glycerolipidů a sfingolipidů. MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD
411.03.202410:45 - 12:15lectureBiosyntéza RNA – transkripce DNA, úpravy primárního transkriptu prokaryontů a eukaryontů, alternativní sestřih. Transport RNA a její degradace u eukaryontů.MUDr. František Sedlák, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
14.03.202409:00 - 10:30lectureSteroidy RNDr. Marek Vecka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD
14.03.202410:45 - 12:15lectureRegulace genové exprese.MUDr. František Sedlák, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
15.03.202409:00 - 10:30lectureMetabolismus aminokyselin, ureosyntetický cyklus doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.Posluchárna ÚLBLD
518.03.202410:45 - 12:15lectureTranslace , inhibitory prokaryontní a eukaryontní translace. Sbalování proteinů, chaperony. Posttranslační modifikace proteinů 1.MUDr. František Sedlák, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
21.03.202409:00 - 10:30lectureKatabolismus aminokyselin a jejich uhlíkového skeletu doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.Posluchárna ÚLBLD
21.03.202410:45 - 12:15lecturePosttranslační kovalentní modifikace proteinů 2. Třídění a transport proteinů do jednotlivých organel, sekreční proteiny.MUDr. František Sedlák, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
22.03.202409:00 - 10:30lecturePřeměna aminokyselin na biologicky aktivní látky a specializované produkty MUDr. Jan KrtilPosluchárna ÚLBLD
625.03.202410:45 - 12:15lectureMechanismy signální transdukce 1prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
28.03.202410:45 - 12:15lectureMechanismy signální transdukce 2 prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
29.03.202409:00 - 10:30lectureSvátek - Velký pátek  
701.04.202410:45 - 12:15lecture Signální transdukce 3 
04.04.202409:00 - 10:30lectureVztahy mezi metabolismem sacharidů a lipidů MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD
04.04.202410:45 - 12:15lectureStruktura a funkce buněčných membrán, buněčná spojení.doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
05.04.202409:00 - 10:30lectureMetabolismus tetrapyrolů, purinů a pyrimidinů doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Posluchárna ÚLBLD
808.04.202410:45 - 12:15lectureKompartmentace buňky, struktura a funkce buněčných organel, vesikulární transport.Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. 
11.04.202409:00 - 10:30lectureMembrány a membránový transport RNDr. Marek Vecka, Ph.D.posluchárna ÚLBLD
11.04.202410:45 - 12:15lectureStruktura, replikace a sestavování virů.doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
12.04.202409:00 - 10:30lectureObecné mechanismy buněčné signalizace a účinku hormonů MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD
915.04.202410:45 - 12:15lectureApoptóza.MUDr. Ivan Melezínek, CSc., mimořádný profesor Univerzity KarlovyCORI posluchárna, U Nemocnice 5
18.04.202409:00 - 10:30lectureApoptóza MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD
19.04.202409:00 - 10:30lectureBuněčný cyklus Molekulární podstata nádorového bujení doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.posluchárna ÚLBLD
1018.04.202410:45 - 12:15lectureBuněčný cyklus.MUDr. Ivan Melezínek, CSc., mimořádný profesor Univerzity KarlovyCORI posluchárna, U Nemocnice 5
22.04.202410:45 - 12:15lectureBiochemie peptidových a bílkovinných hormonů a hormonů štítné žlázy.prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
25.04.202409:00 - 10:30lectureAcidobazická rovnováha MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD
25.04.202410:45 - 12:15lectureHormony a signální dráhy ovlivňující energetický metabolismus.prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
26.04.202409:00 - 10:30lectureEndokrinní a parakrinní funkce ledvin MUDr. Jan KrtilPosluchárna ÚLBLD
1129.04.202410:45 - 12:15lecture přednáška Biochemie jater 
02.05.202409:00 - 10:30lectureXenobiochemie RNDr. Marek Vecka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD
02.05.202410:45 - 12:15lectureXenobiochemie.doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
03.05.202409:00 - 10:30lectureExtracelulární matrix (proteoglykany, kolagen, elastin) Cytoskelet, biochemie svalové kontrakce. doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Posluchárna ÚLBLD
1206.05.202410:45 - 12:15lecture Biochemie krve a hemokoagulace,doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D. 
09.05.202409:00 - 10:30lectureZvláštnosti biochemických pochodů v erytrocytu, hemokoagulace MUDr. Jan KrtilPosluchárna ÚLBLD
09.05.202410:45 - 12:15lectureBiochemie svalové kontrakce.MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
10.05.202409:00 - 10:30lectureReaktivní formy kyslíku a dusíku MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD
1313.05.202410:45 - 12:15lectureHumorální imunita.doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
16.05.202410:45 - 12:15lectureBuněčná imunita.doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
16.05.202409:00 - 10:30lectureVýživa a výživové doplňkyRNDr. Aleš Dvořák, Ph.D. 
17.05.202409:00 - 10:30lectureAteroskleróza - biochemické souvislostiMUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD
1420.05.202410:45 - 12:15lectureBiochemie nervové tkáně a smyslů.MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.CORI posluchárna, U Nemocnice 5
23.05.202409:00 - 10:30lectureBiochemie neurotransmise a smyslových orgánů I doc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan, CSc.Posluchárna ÚLBLD
23.05.202410:45 - 12:15lectureBiochemie pojiva a kůže.MUDr. Ivan Melezínek, CSc., mimořádný profesor Univerzity KarlovyCORI posluchárna, U Nemocnice 5
24.05.202409:00 - 10:30lectureBiochemie neurotransmise a smyslových orgánů II. MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html