SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
French. Academic Reading - ASZFJ3050
Title: Francouzština. Akademické čtení
Guaranteed by: Language Centre - French (21-JCF)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / 30 (15)
summer:unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech, French
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Kristýna Švorcová
Mgr. Eva Popelková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Eva Popelková, Ph.D.
Is interchangeable with: ASZFJ2000
Annotation -
Last update: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (22.03.2024)
This is a one-semester course, 1 x 2 lessons per week.

The course is focused on reading of French academic texts. It requires B1/B2 level of French with appropriate knowledge of grammar and vocabulary. Its objective is the improvement of reading skills. Speaking or writing in French is not required but the course is held mainly (but not only) in Czech, which is why this course requires a C2 level in Czech and is not recommended for foreign students.

NEW from 2021/22, the course ends with an exam and is also interchangeable with the separate exam Academic Reading in the Common Core (ASZFJ2000).

In practice, this means that a student who has the Common Core exam "Foreign Language II - Academic Reading" prescribed in the curriculum can choose to enroll in the stand-alone exam - code ASZRJ2000, or enroll in the course "Academic Reading" - code ASZRJ3050, ending with an exam. The course exam will then automatically fulfill the requirement for the 2nd language exam in the common core (so the student doesn´t enroll for the code ASZRJ2000). Advantages and disadvantages- see requirements for the exam.

Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (30.01.2024)

Student se bude schopen orientovat v textu akademického rázu. Osvojí si gramaticko-lingvistické aspekty umožňující hloubkové pochopení odborného textu na jakékoliv humanitní téma.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (30.01.2024)

V kurzu se pracuje zejména s autentickými texty a dokumenty z oblasti humanitních věd dle výběru vyučujícího a vlastními odbornými texty studentů k přípravě na zkoušku Akademické čtení, které doplňují gramatická, případně lexikální cvičení.

Veškeré materiály ke kurzu jsou k dispozici v Moodlu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (30.01.2024)

Hodnocení zkoušky se opírá o průběžnou práci v semestru a splnění závěrečného úkolu.  

Práce v semestru, která je součástí hodnocení, zahrnuje:

 • práci s vlastním odborným textem (např. přípravu prezentace textu pro ostatní, překlad části textu, shrnutí, výběr a vysvětlení klíčových slov)
 • pravidelnou docházku a přípravu na hodiny
 • včasné odevzdávání zadaných úkolů
 • aktivitu v hodině.

Průběžná práce v semestru tvoří základ hodnocení. To je doplněno o vyhodnocení závěrečného úkolu zaměřeného na porozumění neznámému odbornému textu. 

Výhody nově koncipované Zk, jíž je zakončen kurz ASZFJ3050 (oproti Zk ASZFJ2000):

 • nižší míra stresu - student pracuje průběžně, hodnocení není založeno jen na jednom výstupu v rámci tradiční zkoušky
 • získání nových znalostí a rozvoj kompetencí (za semestr průběžné práce se student výrazně posune ve schopnosti práce s cizojazyčným textem).

Nevýhody:

 • vyšší časová náročnost
 • nutnost pravidelné přípravy
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (30.01.2024)
 • práce (především) s odbornými texty se vzrůstající obtížností 
 • metody vedoucí k zefektivnění práce s odborným textem
 • čtecí techniky (globální, detailní, ...)
 • znaky odborného/vysokého stylu
 • upevnění gramatických a lexikálních struktur
Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (30.01.2024)

Pro vstup do kurzu jsou nutné znalosti morfologie, základní syntaxe a lexika na úrovni B1/B2, které se ověřují vstupním testem. Studenti s nižší úrovní se bohužel nemohou do kurzu zapsat.

Doporučujeme předchozí absolvování minimálně kurzů Francouzština B1.1 a B1.2, případně samostudium: učebnice Pravdovi, Francouzština (nejen) pro samouky, Leda 2007 minimálně v rozsahu lekcí 1-29, ideálně 1-35 nebo Miquel, Claire, Vite et bien 2, CLE International. Studenti tedy musejí ovládat slovesné tvary včetně subjonctivu (indicatif: prézent, imparfait, passé composé, plus-que-parfait, futur, futur antérieur; subjonctif présent/passé), fungování substantiv a adjektiv i členů, alespoň základní logické konektory (vyjádření příčiny, opozice, účelu, podmínky apod.).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html