SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Organizational Development II - ASGV00863
Title: Organizační rozvoj II
Guaranteed by: Department of Sociology (21-KSOC)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 18 / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Interchangeability : ASGV00774, ASGV00775
Is pre-requisite for: ASGV00871
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (11.01.2019)
Předmět poskytuje pohled na rozvoj a analýzu organizace z individuální, skupinové a makro-organizační úrovně, je koncipován teoreticko-empiricky. Pozornost je věnována základním konceptům organizačního rozvoje a plánovaných změn a jejich aplikaci v případových studiích či situacích z reálného organizačního života. Kurs Org.rozvoj II je pokračováním kursu Org. rozvoj I.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (11.01.2019)

 • prezentace analýzy příkladu z praxe

 • ústní zkouška

Literature -
Last update: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (11.01.2019)

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (11.01.2019)

 • interaktivní metoda výuky s využitím příkladů z praxe, případně přímé praktické zkušenosti

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (11.01.2019)

Předpokládaný plán kursu:

1. Poradenské intervence na úrovni jednotlivce– coaching, mentoring

2. Poradenské intervence na úrovni skupiny a týmu:

 • team building
 • řešení problematických situací ve fungování týmu
 • diversita a řešení souvisejících problematických situací
 • multikulturní komunikace

 

3. Poradenské intervence na úrovni organizace

 • problematika fúzí
 • restrukturalizace
 • změna organizační kultury

 

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (11.01.2019)

 • splnění požadavků kursu Org. rozvoj I případně obdobného kursu na jiné univerzitě
 • porozumění anglickému textu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html