SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Organizational Development II - ASGV00774
Title: Organizační rozvoj II
Guaranteed by: Department of Sociology (21-KSOC)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ASGV00863
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Is interchangeable with: ASGV00863
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět poskytuje pohled na rozvoj a analýzu organizace z individuální, skupinové a makro-organizační úrovně, je koncipován teoreticko-empiricky. Pozornost je věnována základním konceptům organizačního rozvoje a plánovaných změn a jejich aplikaci v případových studiích či situacích z reálného organizačního života. Kurs Org.rozvoj II je pokračováním kursu Org. rozvoj I.
Last update: KITTD6AF (06.10.2015)
Course completion requirements - Czech

 • prezentace analýzy příkladu z praxe

 • ústní zkouška

Last update: KITTD6AF (06.10.2015)
Literature -

Last update: KITTD6AF (06.10.2015)
Teaching methods - Czech

 • interaktivní metoda výuky s využitím příkladů z praxe, případně přímé praktické zkušenosti

Last update: KITTD6AF (06.10.2015)
Syllabus - Czech

Předpokládaný plán kursu:

1. Poradenské intervence na úrovni jednotlivce– coaching, mentoring

2. Poradenské intervence na úrovni skupiny a týmu:

 • team building
 • řešení problematických situací ve fungování týmu
 • diversita a řešení souvisejících problematických situací
 • multikulturní komunikace

 

3. Poradenské intervence na úrovni organizace

 • problematika fúzí
 • restrukturalizace
 • změna organizační kultury

 

Last update: KITTD6AF (06.10.2015)
Entry requirements - Czech

 • splnění požadavků kursu Org. rozvoj I případně obdobného kursu na jiné univerzitě
 • porozumění anglickému textu

Last update: KITTD6AF (06.10.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html