SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Organizational Development I - ASGV00845
Title: Organizační rozvoj I
Guaranteed by: Department of Sociology (21-KSOC)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 6 / unknown (6)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: max. 6 studentů
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Petra Poncarová (20.09.2022)
The subject provides a view of the development and analysis of the organization from an individual, group and macro-

organizational levels. The course is designed theoretically and empirically. Attention is paid

basic concepts of organizational development and planned changes and their application

in case studies or situations from real organizational life. Students can do so

in the course, apply your work experience from functioning in various organizations, analyze

various problematic situations and find solutions for them.

The aim of the course is to provide participants with a theoretical framework for understanding key issues

the functioning of the organization, increasing its efficiency and at the same time developing abilities and skills

necessary for the implementation of interventions in the organization.

<br>

This annotation was produced by automated translation.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Anna Vostruhová (28.09.2020)

Předpokladem absolvování kurzu je aktivní přístup ze strany studentů. Ikdyž bude kurz

vyučován distanční formou, bude veden interaktivní formou, zahrnovat diskuze a

skupinovou práci.

 

Akceptovatelná je absence na 3 vyučovacích hodinách.

 

Podmínkou získání zápočtu je analýza případové studie, kterou studenti obdrží během

měsíce října 2020 spolu s návodnými otázkami pro vypracování analýzy. Písemný

rozbor/esej by neměl přesáhnout 3 normostrany. Termín odevzdání analýzy případové studie je 13.11.2020. (Tato povinnost se vztahuje i na studijní obor, který nemá zápočet). Zkoušku studenti budou skládat dle situace buď ústní prezenční nebo ústní online formou.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (05.01.2018)
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Anna Vostruhová (28.09.2020)

Pro splnění výše uvedených cílů budeme v kurzu využívat různorodé aktivity-případové

studie, prezentace a pod. Důraz bude kladen na interakci a aktivní participaci účastníků dle

možností online výuky. (Některé používané případové studie jsou v anglickém originále,

tyto studie budou distribuovány s předstihem, aby studenti měli čas na jejich přípravu.)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Anna Vostruhová (28.09.2020)

Předpokládaný plán jednotlivých hodin:

1. Úvod do organizačního poradenství

2. Vývoj problematiky organizačního rozvoje

3. Role konzultanta v organizaci (hodnoty a etika)

4. Formy fungování v organizaci, vstup do organizace

5. Charakter a modely plánované změny (Lewinův model, plánovací model, model akčního

výzkumu, integrativní model)

6. Řízení a podpora zavádění změn v organizaci

7. Organizační diagnóza a její úrovně, diagnostické modely

8. Intervence, evaluace a institucionalizace, proces organizačního rozvoje

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Anna Vostruhová (28.09.2020)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10342

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html