SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Readings on Organizational Development - ASGV00388
Title: Readings on Organizational Development
Guaranteed by: Department of Sociology (21-KSOC)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: 15 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: kurs navazující na VSA Organizační rozvoj
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (03.02.2023)
Tento seminář je doplněním VSA Organizační rozvoj.<br>
V semináři se studenti seznámí s konkrétními koncepty současných světových představitelů organizačního rozvoje, v detailu budou moci prostudovat a diskutovat nejaktuálnější teorie plánované organizační změny. Vybrané koncepty bude možno také aplikovat při práci s případovými studiemi.<br>
<br>
Seminář je určen studentům, kteří již absolvovali VSA Organizační rozvoj. Je třeba, aby studenti byli schopni porozumět textům v angličtině, seminář bude /nebude-li dohodnuto jinak/ probíhat v českém jazyce.<br>
<br>
Předpokládaný plán jednotlivých hodin:<br>
<br>
1. Richard Beckhard: What is Organizational Development<br>
2. Philip Mirvis: Revolutions in OD: The New, and the New, New Things<br>
3. Chris Argyris: Effective intervention activity<br>
4. John Kotter: Why transformation efforts fail<br>
5. Edgard Schein: Facilitative Process Interventions<br>
6. Joan Gallos: Reframing Complexity: A Four-dimensional approach to organizational diagnosis, development and change<br>
7. L. Bolman, T. Deal: Reframing Change<br>
8. Edward Lawler: Business Strategy<br>
9. Edgar Schein: How can you assess your corporate culture<br>
10. Edward Lawler: What makes people effective?<br>
11. Peter Senge: The Leader’s New work: building learning organizations<br>
12. William Torbert: Generating Simultaneous Personal, Team and Organizational Development<br>
13. R. Moss Kanter: From Cells to Communities<br>
14. Peter F. Drucker: Knowledge-Worker Productivity<br>
15. Richard Beckhard: The Healthy Organizations<br>

Kurz je zakončen zápočtem, který je veden ústní prezenční formou.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html