SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin Grammar System - ALTV00106
Title: Gramatický systém latiny
Guaranteed by: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Class: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Is incompatible with: ALTV00122
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (22.09.2017)
Přednáška je určena zejména (ale nejen) lingvisticky orientovaným studentům různých filologických oborů, kteří nepotřebují aktivně pracovat s latinskými texty, ale zajímá je jazyk jako systém. Latina měla díky svému mimořádnému postavení ve středověké a novověké Evropě zásadní vliv na vývoj mnoha dalších evropských jazyků. Na pozadí tohoto vysoce flektivního jazyka s přehlednou morfologickou strukturou a relativně komplikovanou syntaxí vět si tak studentky a studenti mohou ujasnit i mnohé z gramatické struktury vlastního studovaného jazyka.

K zápisu do tohoto kurzu není nutná žádná předběžná znalost latiny.

Zápočet se uděluje za písemný test. Na test se vyhlašuje jeden řádný a dva opravné termíny.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html