SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Philosophy for Germanists - ADE100001
Title: Úvod do filozofie pro germanisty
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, --- [HT]
summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Is incompatible with: ASZFS0025, ASZFS0028, ASZFS0001, ASZFS0003, ASZFS0007, ASZFS0020, ASZFS0026, ASZFS0027, ASZFS0002, ASZFS0010
Files Comments Added by
download Aristoteles, Etika Nikomachova.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Aurelius Augustinus, Vyznani.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Hesiodos, Zpevy Zelezneho veku.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Homer, Ilias.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Kant, kritik der reinen Vernunft.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Kant, Kritik der Urtheilskraft.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Leibniz, Vernunftprinzipien.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Marcus Aurelius, Hovory k sobe.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Nemecka teologie (cesky preklad Martin Wernisch).pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Nemecka teologie.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Platon, Hippias Mensi.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jiří Starý, Ph.D. (24.09.2021)
ÚVOD DO FILOSOFIE PRO GERMANISTY

Cílem přednášky je seznámit posluchače s hlavními postavami a proudy evropské filosofie po romantiku, se základními vývojovými stadii, jimiž filosofie v těchto období prošla a s problémy, jež v těchto stádiích tematizovala. Důraz je kladen zejména na filosofii německy mluvících zemí. Přednáška by měla posluchače seznámit s metodami interpretace filosofického textu a zasvětit je do problémů jejich překladu. Absolvování semináře je studentům germanistiky započítáno jako ekvivalentní k Úvodu do filosofie ze Společného základu.
Předpokladem k udělení atestu je:

- pravidelná aktivní (sic!) účast na hodinách,
- příprava textů (překlad a analýzy),
- vypracovávání a prezentace referátů
- odevzdání dvou analýz filosofického textu
- nastudování předepsané sekundární literatury

Texty pro jednotlivá sezení spolu s programem a seznamem referatu a literatury budou zapsaným studentům zaslány přes úschovnu. Sekundární literatura může být na požádání zpřístupněna.


Program

ZIMNÍ SEMESTR

1. Úvod

2. Mýtus a filozofie, presokratici

3. Platón a Aristoteles

4. Ostatní antické filosofické školy

5. Středověká filosofie

6. Německá mystika

7. Filosofie baroka, Descartes, Spinoza, Leibniz, leibnizovsko-wolffovský systém


LETNÍ SEMESTR

8. Kant I: Předkritické období a Kritika čistého rozumu

9. Kant II: Kritika praktického rozumu, Metafyzika mravů a Kritika soudnosti

10. Kantova recepce a první výhrady: Schiller

11. Fichte

12. Počátky romantismu: Haman a Herder

13. Filosofie víry: Jacobi, Baader, Schleiermacher

14. Schelling I: rané spisy

15. Schelling II: pozdní dílo

16. Hegel I: Logika

17. Hegel II: Fenomenologie ducha a filosofie dějin

LITERATURA

I. PRIMÁRNÍ TEXTY
Platón: Hippiás menší; Aristotelés: Etika Níkomachova, Kniha třetí: Záměrná volba, s. 67-81; Marcus Aurelius: Hovory k sobě, Kniha čtvrtá; Augustin: Vyznání, Hlava xiv-xxviii; Německá teologie, kap. III ('Wie deß menschen fäl und abkeren ...') a kap. IX ('Wie der gerecht mensch yn der tzeit ...'); Gottfried Wilhelm Leibniz: Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade §7-11; Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, kap. Auflösung der kosmologischen Ideen von der Totalität der Ableitung der Weltbegebenheiten aus ihren Ursachen, s. 418-422; Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, kap. Übergang von dem Beurteilungsvermögen des Schönen zu dem des Erhabenen, s. 97-100; Friedrich Schiller: Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, 25. dopis, s. 157-161; Johann Gottlieb Fichte: Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre §3, s. 26-28; Johann Gottfried Herder: Nation und Staat, in: Geist der Völker, s. 18-22; Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Über die Religion, s. 60-4; Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: System des transzendentalen Idealismus, s. 290-292; Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Weltalter, s. 207, s. 259-261; Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Phänomenologie des Geistes, s. 147-8; Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Esthetik, s. 111-113

II. SEKUNDÁRNÍ LITERATURA

II.1 Povinná

Störig, Hans Joachim, Malé dějiny filozofie, Praha: Zvon, 1996
Tretera, Ivo: Nástin dějin evropského myšlení. Od Thaléta k Rousseauovi, Praha: Paseka, 2000

II.2 Doporučená

Röd, Wolfgang, Novověká filosofie, Praha: Oikoymenh, 2001-4
Röd, Wolfgang, Filosofie 19. a 20. století, Praha: Oikoymenh, 2006
Horkheimer, Max, Vorlesung über die Geschichte der deutschen idealistischen Philosophie, Frankfurt am Main : Fischer, 1990
Coreth, Emerich, Filosofie 17. a 18. století, Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002
Coreth, Emerich, Filosofie 19. století, Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html