SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Syntax of Czech - ABO500804
Title: Syntax
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / 64 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Mgr. Hana Prokšová, Ph.D.
PhDr. Jiří Pergler, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
PhDr. Jiří Pergler, Ph.D.
Mgr. Hana Prokšová, Ph.D.
Pre-requisite : ABO100932
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (01.02.2019)
Přednáška podává přehled o základních tématech syntaxe češtiny z hlediska tradičních závislostních přístupů s důrazem na funkční generativní popis a jeho implementaci v Pražském závislostním korpusu. Předmět vychází ze znalostí a dovedností získaných v úvodním jazykovém semináři, které dále prohlubuje. V centru pozornosti stojí témata valenční teorie, gramatických a lexikálních alternací syntaktických konstrukcí, struktury souvětí včetně nepravidelných syntaktických struktur. Přednáška zároveň podává základní informativní přehled o alternativních teoretických přístupech k syntaxi přirozeného jazyka. U jednotlivých témat rovněž předkládá modelová řešení analýzy konkrétních jevů jak v izolovaných konstrukcích, tak v přirozených textech.

Seminář se zaměřuje na využití osvojených poznatků v praktické analýze reálných komunikátů z různých stylových vrstev.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (01.02.2019)

Studenti se zorientují v základních jevech české syntaxe, v dominantních přístupech k popisu syntaxe v české bohemistice a budou schopni praktické analýzy reálných komunikátů z různých stylových vrstev.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jiří Pergler, Ph.D. (14.02.2020)

Přednáška: ústní zkouška založená na přednesené látce, prostudované povinné literatuře a schopnosti ji využít při analýze konkrétních komunikátů (Zkouška má dvě části - teoretickou, vycházející z povinné literatury, a praktickou, spočívající v analýze syntaktických jevů v úryvku z vybraného textu)

seminář (zápočet): pravidelná příprava a aktivita na semináři; závěrečný test

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Jiří Pergler, Ph.D. (14.02.2020)

Přednáška: ústní zkouška založená na přednesené látce, prostudované povinné literatuře a schopnosti ji využít při analýze konkrétních komunikátů (Zkouška má dvě části - teoretickou, vycházející z povinné literatury, a praktickou, spočívající v analýze syntaktických jevů v úryvku z vybraného textu)

seminář (zápočet): pravidelná příprava a aktivita na semináři; závěrečný test (nutno splnit z 60 %)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html