velikost textu

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Katolická teologická fakulta

předseda (Akademický senát Kaolické tologické fakulty)
vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění (ÚDKU)

Pedagogická fakulta

adresa
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
e-mail
vit.vlnas@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 103 (KDDD)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 446
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KDDD)

Univerzita Karlova

zástupce koordinátora (Rada vědní oblasti Vědy o umění a kultuře)