text size

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Faculty of Education

dean
president (Research Board of Faculty of Education)
president (Commission for Admissions)
president (Dislocation Commission of Faculty of Education)
president (Commission for Multicriterial Evaluation )
president (Commission for Design and Quality of Education )
email
michal.nedelka@pedf.cuni.cz
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 2nd floor » 114E
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DC)
mebership
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova (N; 7504T219; 2 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Guarantees of Subjects (Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R233; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Guarantees of Subjects (Music Oriented at Education (B; 7504R233; 7504R233; 3 years; PedF; en; P; 2branch))
Guarantees of Subjects (Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Music (N; 7504T219; 7504T219; 2 years; PedF; en; P; 2branch))
Guarantees of Subjects (Hudební teorie a pedagogika (D; 7501V005; 4 roky; PedF; cs; P,K; 1obor))
Guarantees of Subjects (Musical Theory and Education (D; 7501V005; 7501V005; 4 years; PedF; en; P,K; 1branch))
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova (M; 7504T219; 5 roků; PedF; cs; P; 2obor))
Guarantees of Subjects (Hudební teorie a pedagogika (D; 7501V005; 3 roky; PedF; cs; P,K; 1obor))
Guarantees of Subjects (Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Music (M; 7504T219; 7504T219; 5 years; PedF; en; P; 2branch))

Charles University

Vědecké Identifikátory:
ORCID ID
https://orcid.org/0000-0001-8688-633X