text size

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Faculty of Education

dean
president (Research Board of Faculty of Education)
president (Commission for Multicriterial Evaluation )
president (Commission for Admissions)
president (Dislocation Commission of Faculty of Education)
president (Commission for Design and Quality of Education )
president (KPTR)
email
michal.nedelka@pedf.cuni.cz
room
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 2nd floor » 114E
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DC)
mebership
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova (N; 7504T219; 2 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Guarantees of Subjects (Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R233; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Guarantees of Subjects (Music Oriented at Education (B; 7504R233; 7504R233; 3 years; PedF; en; P; 2branch))
Guarantees of Subjects (Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Music (N; 7504T219; 7504T219; 2 years; PedF; en; P; 2branch))
Guarantees of Subjects (Hudební teorie a pedagogika (D; 7501V005; 4 roky; PedF; cs; P,K; 1obor))
Guarantees of Subjects (Musical Theory and Education (D; 7501V005; 7501V005; 4 years; PedF; en; P,K; 1branch))
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova (M; 7504T219; 5 roků; PedF; cs; P; 2obor))

Charles University