velikost textu

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní mediciny

UK » LFHK » KP » KARIM

Kontakty

Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Email: antosovaka@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 834 140, +420 495 832 187 [i]

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D.
zástupce přednosty pro výuku: MUDr. Petr Čáka
sekretářka: Kateřina Antošová