velikost textu

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » klinika tuberkulózy

Kontakty

Adresa: Karlovo náměstí 32, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: tubres@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 966 303
Fax: +420 224 941 500

Sídlo

Karlovo náměstí 32, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
zástupkyně přednosty: MUDr. Alena Slováková

Funkce a agendy

sekretářka: Ing. Ivana Melkusová