velikost textu

Katedra buněčné biologie

UK » PřF » SBIO » CELLBIOL

Kontakty

Adresa: Viničná 7, 128 43 Praha 2, Česká republika
Email: cellbiol@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 761
Fax: +420 221 951 758

Sídlo

Viničná 7, 128 00 Praha 2-Nové Město, Česká republika

Vedení

vedoucí: prof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
zástupce vedoucího: Mgr. Marian Novotný, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Dana Růžičková
sekretářka: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D.
poradce pro studium: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
koordinátor studijního systému: doc. RNDr. František Půta, CSc.
koordinátorka studijního systému: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D.