text size

Legal Division

UK » 3.LF » Děkanát » Právní

Contacts

Address: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Czech Republic
Phone: +420 267 102 112

Management

president: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Description

Právní referát zabezpečuje činnost fakulty zejména tím, že: 1.zajišťuje vlastní výkon právní agendy (příprava smluv, zastupování v soudních sporech, apod.), 2.podílí se na tvorbě vnitřních předpisů 3.LF UK a interních předpisů 3.LF UK, 3.vykonává poradenskou činnost v rámci fakulty, 4.zajišťuje výběrová řízení ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve spolupráci s vedoucími pracovišť a řešiteli projektů.