text size

Institute of Sports Medicine

UK » 1.LF » Faculty departments shared with VFN » ÚTL

Contacts

Address: Salmovská 5, 128 00 Praha 2, Czech Republic
Email: telek@lf1.cuni.cz
Phone: +420 224 965 716
Fax: +420 224 919 527

Registered office

Salmovská 5, 128 00 Praha 2, Czech Republic

Management

head: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Funkce a agendy

secretary: Eva Vomáčková